čtvrtek 18. září 2014

Možný program antiislamizační strany 1

V minulém postu jsem nakousl téma vytvoření politické strany s antiislamizačním programem.
Pro její konstrukci je nutné vyřešit dvě otázky (skupiny otázek):
  1. Jaký konkrétní "antiislamizační" program by měla takováto strana prosazovat
  2. Jaká další opatření by měla prosazovat či naopak odmítat, aby se nějak rozumně usadila na politické scéně

K tomu prvnímu

Zcela jistě by měla prosazovat něco na způsob francouzského "šátkového zákona". Nahrávají k tomu dva důvody, prvním je fakt, že soudní dvůr EU tento zákon u Francie shledal kompatibilní s lidskými právy a tudíž by bylo politicky dosti neúnosné, aby jiné zemi (my bychom ho mohli převzít v podstatě do slova a do písmene) totéž zakázal. Přinejmenším by se v takovém případě EU odkopala natolik výrazně, že by nebyl problém vyhrát referendum o vystoupení z ní.
Velmi důležité by bylo explicitní, celorepublikově plošné zrušení zrušení různých "etických kodexů", definujících zacházení s muslimy (ale i vyznavači dalších náboženských směrů) podle odlišných pravidel než v případě normální populace. Lze to snadno zdůvodnit tím, že tyto "kodexy" jsou buď v souladu s platnými zákony, a pak jsou zbytečné", nebo jsou s nimi v rozporu, a pak nemají právo na existenci. O tomto tématu jsem před časem už psal.
Pravděpodobně by nebyl od věci ani plošný zákaz odděleného halal stravování u státních organizací a organizací s podílem státu (později i u organizací pracujících na státních zakázkách - včetně zákazek pro kraje, města, obce atd.).
Je třeba vhodným způsobem posílit kontrolu nad tím konáním muslimů, které je v rozporu s běžně platnými zákony. Tresty pro policisty, kteří se nechají od muslimů ovlivnit či uplatit k tolerování nepořádku a špíny, případně rušení nočního klidu (jak jsou o tom signály z oblastí větší koncentrace muslimů) by měly být skutečně odrazující (i za cenu přeformulování služební přísahy za účelem dosažení možnosti nepodmíněného trestu odnětí svobody). Na druhé straně je nutno policistům dát výrazné garance, že nebude trpěno nějaké obviňování z "razýzmu", budou-li dělat svou práci (tj. chytat lumpy bez ohledu na jejich etnickou příslušnost). I za cenu pozastavení činnosti nebo přímo rozbití některých aktivistických organizací, které podobné ataky na policii organizují. Měli bychom zkrátka vyvodit poučení z událostí v Rotherhamu (GB) a nepřipustit, aby se u nás stalo něco podobného.
Předchozí body jsou "zajímavé" proto, že muslimové, pokud nejsou schopni dodržovat v nějaké zemi ustanovení islámu, mají povinnost z ní po určité době odejít do islámské země, kde se tato ustanovení dodržují, či alespoň tolerují (aby se "nezkazili").
S předchozím souvisí výrazně striktnější politika vůči imigrantům islámského vyznání. Pokud nám EU vnutí nějaké "imigrantské kvóty" (a intenzívně se pracuje na kompletním vyloučení občanů zemí EU z rozhodování o něčem takovém), pak bude nutné tyto migranty strčit za žiletkový drát, odděleně podle pohlaví, a tam držet do konce jejich života (nebo dokud si je některý stát nevezme). Rozhodně bez nějakého halal stravování a podobných opiček. Málo se ví o tom, že Mohamed jasně definoval halal stravu jako luxus, prováděný tehdy, když je z čeho vybírat (definoval to kupodivu rozumněji než Mojžíš). Pokud tedy muslim nemá výběr ve stravování, tak musí jíst klidně i vepřové z procházejících KDP a má to schváleno nejvyšší islámskou autoritou. A pokud se rozhodne, že raději zemře hlady, pak to znamená, že je "mohamedánštější než Mohamed" a přežití někoho takového není v našem zájmu - řečeno ošklivě, ale pragmaticky.
Dokázal bych si představit i analogii indického zákonného ustanovení, podle něhož je náboženská motivace trestného činu významně přitěžujícím faktorem. Případně explicitněji definovat, že při této motivaci není možné udělit trest jiný než na horní hranici rozpětí daným trestním zákoníkem, nebo horší (např. do 50 %).
Stálo by za to explicitněji postavit mimo zákon genitální mutilaci včetně toho, že bude trestná i tehdy, pokud byla provedena v cizině (některé evropské státy to takto definováno mají, podobně je trestán v některých státech, např. v sousedním Německu, pedofilní sex, prováděný ve státech, kde zakázán není).
Patrně by nebylo od věci i vyhlášení boje za obnovu trestu smrti (klidně i za cenu rozchodu s EU), a to mj. za závažné trestné činy s náboženskou či nábožensko - ideologickou motivací. Důvod je jasný: Jednak jsou pachatelé těchto trestných činů z principu nenapravitelní, jednak hrozí riziko unášení normálních lidí se snahou o jejich výměnu za takovéto pachatele, což se v reálu už mnohokrát stalo. Konec konců, i únos "sluníčkových dívčin" v Pákistánu měl tuto motivaci.
(pokračování)

Žádné komentáře:

Okomentovat