úterý 26. května 2015

O dvou principech IV.

Na přelomu 20. a 21. století se někteří vědci zabývali problematikou kontaktu Země s cizí inteligencí a dospěli k neradostnému závěru, že i v případě oboustranně pozitivních úmyslů vedou prakticky všechny reálné scénáře setkání dvou cizích civilizací k nárůstu konfliktu až do jeho vyústění do boje na život a na smrt. Jednalo se o scénáře, podobné šachovám úlohám, kdy vynucený tah je zodpovězen vynuceným tahem, na ten se zareaguje dalším vynuceným tahem atd. Předpokladem úspěšnosti předpovědi těchto tahů byla v podstatě schopnost každé strany předvídat protivníkovy tahy a jejich důsledky a snaha o přežití vlastní civilizace.
Zmíněná "smrt" se nemusí vždy a za všech okolností týkat stavu biologických entit poražené civilizace, ale týká se této civilizace jako takové, coby samostatného fenoménu. Konec konců na Zemi známe řadu případů, kdy poražené národy byly nuceny přijmout prvky civilizace národa, který je porazil, a zachovaly si pouze malou část původních civilizačních projevů, v podstatě jako "neškodná specifika" v rámci civilizace vítězné.
Velice se obávám, že právě takovouto naprosto cizí, pro nás nepochopitelnou a naopak nás neschopnou pochopit (a tudíž s námi vést jakoukoli formu smysluplného kontaktu), je i civilizace islámská. Nejedná se jen o cizost jako takovou, ale i o naprostou neochotu jak celkovou, tak i jejích příslušníků coby jednotlivců (rodin a dalších formálních a neformálních skupin) se jakkoli přizpůsobit komukoli jinému. I kanibalové z pralesa, nám možná v "surové" podobě ještě vzdálenější, jsou schopni smysluplné komunikace s námi (nebo jinou kulturou na Zemi) právě proto, že jsou ochotni se ztotožnit s odlišnými hodnotami a přijmout je za pro sebe akceptovatelné, zejména v situaci, kdy jsou mimo své přirozené prostředí.
Lze to ilustrovat postojem muslimů "pro nevěřícího je lepší zemřít rukou muslima než žít dál jako nevěřící" (myšleno tak, že když muslim toho nevěřícího zabije, tak mu zabrání hromadit další hříchy, a tím ho ochrání před narůstáním Alláhovy zloby). Naprosté nepochopení naší civilizace ukazují i islámské napodobeniny projevů naší civilizace (viz např. "Káhirská deklarace lidských práv"). Na druhé straně naše nepochopení islámu skvěle ilustruje Konvuičkův program "pomůžeme muslimům zbavit se islámu", protože pro skutečně věřícího muslima je představa odpadnutí od islámu podstatně méně přijatelná, než např. pro věřícího křesťana představa uzavření smlouvy s ďáblem (islám totiž nezná institut pokání a odpuštění). Tento program by měl smysl pro skryté odpadlíky, bojící se "comming outovat".
Konec konců, na zemích zachvácených islámem můžeme pozorovat právě to, co je zmíněno výše: Porobené obyvatelstvo je nuceno přijmout islámskou antikulturu a z jeho původní kultury (často na mnohem vyšší úrovni než cokoli, co kdy vzniklo v islámu) zbývají jen "neškodné" trosky. Pokud ovšem nedojde, jako v řadě zemí, k totálnímu vybití porobeného obyvatelstva a jeho nahrazení příslušníky islámské anticivilizace s nulovou kulturou (naposled k tomu došlo ve větším rozsahu v Turecku, kdy po zgenocidování Arménů byli tito nahrazeni civilizačně bezcennými Turky).
Hledali jsme ve vesmíru (naposled pomocí analýzy IR záření ve vzdálených i blízkých galaxiích) cizí civilizace, a ukazuje se stále jasněji, že takovou naprosto cizí, s námi naprosto žádné hodnoty nesdílející, civilizaci (nebo po zemanovsku "anticivilizaci") máme přímo zde. Její příslušníky nemusíme hledat na obskurních videích z poloviny století (případně litovat, že se jejich mumie a další artefakty záhadně ztratily z muzeí), ale chodí přímo mezi námi, byť žijí v absolutním jinde, v paralelním světě zcela odlišných hodnot, v zásadě až protichůdných ve vztahu k tomu, co zastáváme my.

Pokračování

1 komentář:

  1. Jsem zvědavý, až kam se tahle analogie / podobenství dostane. Když se řekne islám, vybaví se mi, nevím proč, Pol-Pot nebo Kulturní revoluce v Číně.
    Infekce myšlení - jen někdo odolá, ale vzápětí je zombíky zlikvidován.

    Kdo otevírá brány a vtahuje dřevěného koně do města?

    OdpovědětVymazat