středa 14. února 2018

Byli jsme dost kvalifikovaní na to, abychom svrhli totalitu?

Někteří otevření i zakuklení antidemokraté argumentují proti referendu tím, že "lidé nejsou dost vzdělaní a rozumní, aby mohli rozhodovat o důležitých věcech". Je prý třeba chápat mnoho souvislostí, mít dobré informace atd., aby bylo možné kvalifikovaně rozhodnout, což prý proto mohou jedině zastupitelé.

Kvalifikovanost zastupitelů

Pokud se podíváme na samotné zastupitele, tak paradoxně ti nejhorší jsou právě ti, kdo "zastupitelují" velmi dlouhou dobu (úplně typickými zástupci této skupiny jsou B. Sobotka a M. Benda). Ti se v životě nezabývali něčím tak přízemním, jako je užitečná práce, a vždy jen profesionálně politikařili. Přitom oba vysoko vyčnívají nad ostatní zastupitele a další profesionální politiky, avšak v negativním hodnocení jejich působení. Silně negativně (až na nepočetnou tlupu fanoušků, která ho ještě udržela ve sněmovně) je obecně hodnocen i politický "veterán" od počátku 90. let, M. Kalousek.
Lze tedy na příkladu těchto "vysoce kvalifikovaných" a "velmi dobře informovaných" osob zcela jednoznačně dokázat, že takto chápané tyto vlastnosti nepředstavují naprosto žádný přínos, maximálně v tom, že se tito lidé dokáží držet politických postů jako veš (či exkrement) košile, a tomu podřizují prakticky vše, co ve svých funkcích dělají.
Ani práce ostatních zastupitelů nemá vesměs nijak přínosné výsledky:
Jakožto zákonodárci odpovídají za přijaté (případně novelizované) zákony, nicméně jakékoli seznámení se s touto kategorií norem nutně musí vést normálního člověka k závěru, že se jedná o totální verbální chaos, kdy zejména v důsledku "přílepků" neexistuje v zákonech ani náznak pořádku či dokonce systému. To, co produkují naši zákonodárci, se nejvíce ze všeho podobá chaotickým blábolům schizofrenika, kterému nedbalý personál nedal potřebnou porci tabletek.
Dalším zdrojem informací o kvalifikovanosti zastupitelů jsou přímé přenosy (případně jejich záznamy) z dění v parlamentu, prozrazující takovou úroveň aktérů, že vím o lidech, které to motivovalo k tomu, aby přestali chodit "volovat".
Naši zastupitelé nejsou v politice (a odborných otázkách) zcela zjevně o nic více kovaní než paní, co ve stájích ošetřuje krávy, nebo pán, co od těch krav vykydává hnůj. Není tedy sebemenší důvod k tomu, aby se tito, poslanci a dalšími "demokraty" pohrdaní, lidé nesměli vyjádřit (účastí v referendu) ke věcem, které se jich dotýkají.

K nadpisu

Abych se tedy vrátil k tomu nadpisu:
Komunističtí papaláši rovněž s oblibou říkali, že politická a ekonomická rozhodnutí zásadního významu nemají být svěřena do rukou nekompetentních neodborníků.
Šli ještě dál než zatím (alespoň formálně) došli naši odpůrci referenda:
Rozhodnutí nebyla svěřena ani zastupitelům, ba ani řadovým členům ÚV KSČ. Tito lidé směli pouze schvalovat svým hlasováním závěry, předjednané v užším (a v zásadě anonymním) kruhu "pomazaných", případně na plenárním zasedání přečíst předem schválený chválící nebo naopak odsuzující (podle toho, zda bylo nařízeno hlasování pro nebo proti) "diskusní příspěvek". Když jsem absolvoval na konci 70. let základní vojenskou službu, tak jsme měli v rámci politického školení mužstva na útvaru diskusi s Gustou Fučíkovou (tehdy ještě členkou ÚV KSČ), která nám tyto mechanismy vysvětlila zcela nepokrytě a velmi pochvalovala, že právě takovéto rozhodování je to správné. Naši odpůrci referend smýšlejí v podstatě velmi podobně.
Pokud někdo za komunistů kritizoval (=odvážil se) nějaké neřádnosti či nesmysly, dostalo se mu prakticky vždy odpovědi naprosto identické s tou, kterou se ohánějí současní odpůrci referend: Celá problematika je příliš široká a komplexní. Ze zorného pole neúplně informovaného jedince se ty věci mohou jevit negativně, ale v komplexu všech faktorů a souvislostí je vše v pořádku, protože klady převažují nad zápory a ty zápory jsou vlastně jen špatně pochopené klady.
A komunisté se děsili toho, že lidé tyto "komplexní" výklady odmítali brát vážně a zapojovali se do činností režimu v podstatě nepříjemných, od "vnitřní emigrace" až po otevřené disidentství. A jak režim zahníval, stále více lidí jednalo jemu napříč. Už ho veřejně nekritizovali jen lidé, nemající co ztratit ("profláklí" disidenti, nebo lidé na prahu smrti). Nakonec "Několik vět" podepsala i Hana Zagorová, která toho mohla ztratit hodně a přece se z režimu nepo... A zarmoutila, děvče, chudáka prvního tajemníka Jakeše, který to ve známém projevu na Červeném hrádku skoro oplakal.
Poté přišel 17. listopad a na náměstích se shromažďovaly spousty lidí, kteří neměli patřičné politologické vzdělání ani houfy vysoce a v patřičných specializacích vzdělaných poradců. A všichni věděli, že socialistický režim, který jen zajišťoval sladký život pár stovkám papalášských rodin a zbytek společnosti současně vysával a zadupával do země, je špatný. A papaláši, volající po "komplexním promýšlení velice složitého problému", jako byl Štěpán nebo Adamec, byli (zcela zaslouženě) "pologramotnou lůzou" vyhvízdáni.
17. listopad jasně ukázal, že řadoví občané jsou stoprocentně kompetentní poznat špatný režim a jsou též vysoce odpovědní ve svém postupu proti němu. Mnohý z dnešních kavárníků se odvážil říci něco proti státostraně až tehdy, kdy byla náměstí větších měst zaplavena "pologramotnou a vysoce nekompetentní lůzou", cinkající klíči. A dnes se tito lidé vydávají za demokraty.

A ještě něco k těm "kavárníkům"

Naprostá vetšina z nich neprodukuje (v porovnání s tou "negramotnou lůzou", kterou nechtějí nechat o ničem rozhodovat) naprosto nic užitečného. Jsou většinou méně užitečnější, než by byli, kdyby je někdo donutil házet lopatou na nějaké stavbě či v dole. Ten zbytek pak produkuje věci sice užitečné, ale stojící tak vysoko na Maslowově pyramidě potřeb (nad bazálními potřebami, produkovanými onou "negramotnou lůzou"), že je to, na rozdíl od oněch bazálních potřeb, jednak snadno nahraditelné, jednak zbytné.

3 komentáře:

 1. Zdeněk Žíkovecký15. února 2018 1:02

  Nejsem si jist, ale neříkal tenkrát něco jako "... ta to teda nepodepsala, ale jiní berou stejně tolik a podepsali..."?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Říkal něco jako: "Co nám to ta holka nešťastná udělala a to se podívejte, kolik bere." Ale už jsem si ten projev dlouho nepouštěl :-)

   Vymazat
 2. Zdeněk Žíkovecký16. února 2018 0:49

  Tak jsem si to našel na wikicitátech:
  "Vždyť ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis..., seznam těch umělců, kteří dostávají nad těch 100 tisíc korun platu, tedy vydělaji si nad těch 100 tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další ne 600, milión, dva milióny berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali."
  Takže to "neprotestovali" se vztahuje jen na ta Jandy, i když čistě jen z kontextu není jednoznačně zřejmé, že ten plurál nezahrnuje i dříve jmenovanou, jak jsem to původně mylně pochopil.

  OdpovědětVymazat