středa 21. února 2018

Ta správná inkluze

Na Novinkách vyšel článek o tom, jak školní kuchyně odmítají v naprosté většině zajistit stravování dětí postižených céliakií, tedy nesnášenlivostí lepku.

Inkluze

Soudruzi z brusele a na ně navázaní soudruzi z ČSSD nám prosadili inkluzi dětí, jejichž přítomnost ve třídě jednak ruší pedagogický proces s normálními dětmi, jednak je tato inkluze pro samotné děti bezcenná nebo přímo škodlivá, protože tyto děti nejsou schopny sledovat normální výuku, případně je vůbec nelze (mentálně silně postižené děti) naučit tomu, co je cílem této normální výuky.
Výsledky jsou naprosto tristní: Mentálně či jinak psychicky postižené dítě představuje silný rušivý a retardační faktor pro výuku normálních dětí, která tím trpí a zaostává za časovým plánem pro třídy, v nichž se žádný takový škodlivý faktor nevyskytuje. Postižené dítě pak z nejrůznějších důvodů výuku není s to sledovat a trpí také (maximálně dobře vycvičený asistent předstírá, že jím obsluhované dítě cosi chápe a plní za něj úkoly v hodině).
Jak jsem uvedl, mentálně silně retardované dítě prostě nemá schopnost pochopit za daný čas danou látku (případně ji nepochopí nikdy). Dítě s poruchou soustředění potřebuje naprosto odlišné tempo výuky a daleko rychlejší střídání kontrastních témat. To naopak normální děti poškozuje, protože u nich podporuje "klipovité vnímání světa", kterého mají dost z jiných zdrojů. Výsledkem jsou absolventi ZŠ s poruchami soustředění, byť naučenými a nikoli vrozenými, s problémy při dalším vzdělávání i při uplatňování se na trhu práce.
Autisté zase potřebují speciální výukové postupoy, které buď v normální třídě uplatnit nelze, nebo jen na úkor výuky pro normální děti.
Autisté, sociopaté i psychopaté (či další anomální děti) jsou zase obrovským problémem při kontaktu s normálními dětmi (včetně agresivity vůči nim).

Céliakie

Céliakie představuje nesnášenlivost lepku. Lepek je bílkovina, která je součástí obilek pšenice, žita a ječmene (včetně starých odrůd, jako třeba špalda a včetně kříženců, jako triticale). Oves je určitým způsobem sporný, protože lepek jako takový neobsahuje, ale zpravidla se zpracovává ve stejných zařízeních jako jiné druhy obilí a výrobky z něj proto mohou obsahovat stopy lepku, které některým osobám již mohou vyvolat potíže. Stejně tak může stopy lepku obsahovat obilný škrob (a tudíž se touto cestou může lepek dostat i do některých kořenících směsí). Lepek není v rýži, kukuřici, amarantu, pohance a dalších podobných surovinách, jejichž producenti nejsou s výše jmenovanými zástupci obilí příbuzní.
Céliakie představuje vleklý zánět střeva, které na přítomnost této bílkoviny reaguje produkcí hlenu (často vedoucí k bolestem břicha a průjmům) a poškozením epitelu, skrze který se vstřebávají živiny ze střevního obsahu do těla. Tento děj může někdy probíhat i bezpříznakově, zejména u dětí, a prvním přiznakem někdy v těchto případech je, že mladší sourozenec bez céliakie přeroste staršího s ní.
Céliakie není alergie ve striktním pojetí tohoto pojmu, ale patří mezi blízké příbuzné alergií na jiné potraviny (liší se v detailech reakce imunitního systému; pro praxi = nutnost vyhýbat se látkám, na které je člověk přecitlivělý, to však nemá valný význam).
Vysazení lepku z výživy navodí u některých pacientů stav tolerance, tj. jakmile se střevní sliznice zhojí, může být občas požito menší množství potravin s lepkem, aniž by to vyvolalo zhoršení stavu. Naopak, pokud je nemoc ve fázi bouřlivé reakce, pak i stopy lepku, například ve zmíněných směsí ke kořenění, mohou vyvolat desítky hodin trvající hlenové průjmy.
Pomineme-li těžce zanedbané děti, u nichž těžké chronické průjmy vyvolaly takové poruchy vstřebávání živin, že to vedlo k poruchám růstu a vývoje mozku, neinterferuje céliakie nijak s pedagogickým procesem a dítě na bezlepkové dietě se může účastnit normální výuky (pokud ovšem nemá nějaká další postižení, s céliakií nijak nesouvisející).

Kontrast

Zatímco se soudruzi silně angažovali pro naprosto nesmyslnou inkluzi dětí, pro něž ta není žádným přínosem a které naopak narušují pedagogickou práci s normálními dětmi, o děti s céliakií (případně o děti s dalšími dietními omezeními, třeba fenylketonuriky, galaktosemiky, s nesnášenlivostí laktózy apod.) se nikdo nijak z hlediska jejich zapojení do normálního vyučování nestará.
Přitom tyto (a další podobné) děti nepotřebují nějaké teatrální práce s asistentem a jejich přítomnost ve třídě nijak nenarušuje pedagogický proces. Potřebují pouze zajistit dietní stravování, respektive v naprosté většině případů pouze přihřátí a naservírování jídla, které si přinesou z domu.
Řekněme si to upřímně, "pamlsková vyhláška", připravená naprostými nevzdělanci, těmto dětem se speciálními dietními potřebami spíše uškodila. Protože, ono je to ošklivé, ale je to tak: takové bramorové chipsy neobsahují ani lepek ani třeba tu laktózu (a není v nich ani nějaké závratné množství fenylalaninu). A to samé platí i pro mnoho dalších "pamlsků".

Ošklivé podezření

Celý uvedený kontrast mezi skupinou obtížně a neefektivně vzdělávatelných dětí, které narušují pedagogický proces a snižují kvalitu školní výuky, a skupinou dětí, které potřebují pouze určitou vstřícnost ze strany školní kuchyně a nic jiného a nijak výuku nenarušují, nutně vzbuzuje ošklivá podezření ve smyslu, zda skutečně bylo cílem inkluze to, co bylo deklarováno. Zda spíše nešlo o poškození, postižení, našeho školství, jehož absolventi pořád v průměru převyšují absolventy základního školství v ostatních (a zejména západních) státech EU.
Toto podezření navíc podporuje až potencuje skutečnost, že Německo a některé další státy EU se z nás (za pomoci domácích kolaborantů) snaží vytvořit montovnu, zaměstnávající pouze nízce kvalifikované pracovníky.
Vzhledem k silnému souznění ČSSD (a především jejího minulého vedení, byť to nové se nezdá být o mnoho lepší) jak s EU, tak i s nám nepřátelskými zeměmi, se opět toto podezření dále zesiluje.
Stát mohl za minimální peníz (něco přidat kuchařkám, na některé školy dokoupit mikrovlnky k ohřevu donesené stravy apod.) zajistit "inkludování" jinak zcela normálních dětí, které ani nenarušují pedagogický proces, ani nejsou neschopné tento proces mentálně zpracovat. Místo toho se pustil do řešení naprostých nesmyslů, prosazovaných přes odpor jak rodičů, tak i odborníků na speciální pedagogiku. A se zjevně špatnými výsledky, což lze hodnotit už nyní.

Asi by mělo cenu začít tlačit na své poslance, případně psát rovnou panu Babišovi, aby pokud možno ČSSD do vlády nebral, a když, tak ne na ministerstvo školství.

2 komentáře:

 1. Ja mam sve "stadium podezreni" uz davno za sebou. Urcite se najde par lidi dostatecne neinformovanych, naivnich a blbych aby pachali inkluzi v dobre vire, ale "nekdo nahore" mel bezesporu umysl skodit.

  Proto taky neprojde vase myslenka pomoci celiakum. Je to prilis levne a neskodi to.

  OdpovědětVymazat
 2. Souhlasím, pane.
  A poodhalím zástěnu: celá ta inkluse je jen a výhradně o cikáňatech. O nikoho jiného nešlo.
  Milan

  OdpovědětVymazat