úterý 3. července 2018

Existují "hodní muslimové"?

Hojně uplatňovanou námitkou neomarxistů proti kritikům islámu, jsou údajní "slušní muslimové", které oni znají, a kteří by zcela jistě nepřipustili nějaké zavádění šaríje nebo podobné věci, jimiž "straší lidi" údajní "islamofobové".

Slušní zastánci

Ano, skutečně existovali a existují slušní lidé, kteří zastávají nějakou naprosto zrůdnou ideologii. Věrohodně jsou doloženi nacističtí sousedé (navíc Němci, žijící v protektorátu), kteří upozorňovali své české sousedy, že si ten Londýn pouštějí moc nahlas, že je to slyšet (třeba na chodbě), a že by je mohl někdo udat.
Pro neznalé: Za poslech zahraničního rozhlasu byl tehdy trest smrti a informace o tomto faktu povinně visela v německé a české verzi na každém rozhlasovém přijímači v protektorátě. Boj proti "fake news" má holt hluboké kořeny a je dobré připomenout na co současní "bojovníci" vlastně navazují a jaké hodnoty jsou jim blízké.
Přitom zcela jednoznačně je nacismus zrůdná ideologie, která jak v rámci holokaustu tak i v rámci jiných tažení proti "neárijcům" povraždila desítky milionů lidí a způsobila smrt ještě vyšších počtů lidí strádáním z války, kterou vyvolala. Vrcholní představitelé této ideologie byli právem odsouzeni v Norimberku (a jejich pohůnci před dalšími tribunály), nebo se museli do konce života skrývat v temnotě jako švábi nebo jiní podobně odporní živočichové.
Ano, existují a existovali slušní křesťané, kteří jsou s to nekonfliktně spolužít s příslušníky jiných konfesí nebo ateisty.
Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že křesťanství se dopustilo odporných zločinů, které byly páchány po prakticky celou dobu jeho existence až do doby, kdy bylo alespoň částečně v civilizovaných zemích zbaveno světské moci. A tam, kde se to nestalo, páchá křesťanství zločiny i v současné době (Jižní Amerika, země 3. světa apod.). Nijak to křesťanství nevyviňuje ani z toho, že zavinilo dlouhodobý (o stovky let) úpadek naší civilizace a následně působilo jako retardační faktor (takže až někdy po roce 1500 se ocitla Evropa na civilizační úrovni srovnatelné s tou, která v ní byla před zavedením křesťanství).
Ano, existovali a existují slušní komunisté. I takoví, kteří byli schopni pokojného soužití s nekomunisty, a dokonce i takovými, jejichž názory by znamenaly vězení, nebo něco ještě horšího.
Nicméně nic to nemění na totalitním charakteru této ideologie, nijak to neredukuje počty zavražděných, které mnohonásobně přesahují počty obětí nacismu, počty jinak zmařených životů, hospodářský a politický úpadek celých soustátí, jehož důsledky pociťujeme dodnes (viz známé heslo "Komunismus bolí dodnes", které platí "i s chlupama").

Co to znamená?

Předchozí odstavce jasně demonstrují, že výskyt nějakých "slušných lidí" mezi zastánci nějaké ideologie, ať už náboženské nebo sekulární, má naprosto nulovou relevanci k hodnotám, které tato ideologie zastává a praktickým opatřením, která prosazuje, pokud se dostane k moci.
Je naprosto jasné, že přesně to samé platí i o islámu, takže argument o existenci "slušných muslimů" má prostě nulovou relevanci vůči tomu, co muslimové budou dělat, pokud se necháme jejich pomocníky zblbnout a pustíme je k moci.
Zde bych mogl skončit, leč pojďme ještě dále.
Nikdo nezpochybňuje to, že pokud by se opět dostali k moci nacisté, tak by se znovu rozjely koncentrační tábory coby "továrny na smrt podlidí" (a dalších neárijských etnik).
Nelze zpochybnit ani to, že pokud by se dostali k moci křesťané, tak by si počínali ve svých "nejlepších" tradicích, jako jsou čarodějnické procesy a masové vybíjení kacířů. Konec konců, v zemích třetího světa si takto křesťané počínají dodnes a jezdí se toho účastnit i křesťané z vyspělých států, zejména USA, takže si nedělejme nejmenší iluze o tom, že by si v civilizovaných státech počínali stejně, pokud by se v nich dostali k moci. Tento názor podporují i výroky některých našich křesťanských klerikálů (např. M. Benda se nechal slyšet, že by si přál návrat naší společnosti před josefínské reformy).
Nelze zpochybnit ani to, že pokud by se dostali k moci komunisté, tak by si počínali naprosto stejně, jako si počínali v 50. letech, tj. snažili by se cíleně vyvraždit všechny demokratické osobnosti a uvrhnout společnost do naprosté totalitní kontroly každého jedince 24 hodin denně 7 dní v týdnu, jak je tomu třeba v té Severní Koreji, která je přímo snem každého komunisty i dalších marxistů (včetně tech, co sedí v Bruselských orgánech EU).
Nelze tedy zpochybnit ani to, že pokud by se dostali k moci muslimové, dopadla by naše společnost naprosto stejně jako ty oblasti Blízkého Východu, které okupoval Islámský stát. Respektive každý, kdo to popírá, je buď lhář nebo idiot (v původním řeckém smyslu tohoto slova). A dění ve státech, v nichž muslimů buď přistěhovalectvím nebo vyšší porodností přibývá, uvedenému názoru jednoznačně dává za pravdu. A týká se to i západních států EU.

Příklad "slušného člověka"

Velice krásný (ovšem mrazivě) a názorný příklad totální přeměny původně slušného člověka na naprosté monstrum tím, že přijme za svou monstrózní ideologii, je známý titulní hrdina, pan Kopfrkingl z Fuchsova "Spalovače mrtvol".
Román i film Juraje Herze ukazují přeměnu původního slušného a sociálně konformního člověka, milujícího manžela i otce rodiny, na totální stvůru. Navíc takovou, která si své monstróznosti absolutně není vědoma a postupně toleruje stále hrůznější výstřelky režimu, s nímž se ztotožnila, a stejně tak i změny svého chování. Ty vedou mj. k aktivnímu vybití dříve milované rodiny (respektive Fuchsův hrdina jim tou smrtí prokazuje ve svých očích svou lásku).
Nelze se divit, že Fuchsovo dílo nebylo moc komunisty oblíbené a Herzův film putoval pár dní po premiéře do trezoru, odkud byl vytažen až v roce 1989. Jak jsem výše uvedl, komunismus se chová v podstatě stejně jako nacismus a i on proměňuje své zastánce ze slušných lidí v naprostá monstra (respektive většinou to funguje tak, že tam, kde není stranou a jejími tykadly kontrolován, může být komunista slušný člověk - má-li k tomu sklony, a tam, kde kontrolován je, se změní v naprosté monstrum).

Ten příklad sedí

Naprosto stejnou změnu mohla pozorovat generace mých rodičů na svých německých spoluobčanech a v některých případech (potkalo to i naši rodinu) i na svých příbuzných.
Nelze proto ani sebeméně pochybovat o tom, že naprosto stejnou změnu bychom viděli i na muslimských spoluobčanech, do té doby se chovajících naprosto slušně a civilizovaně, pokud by nastala možnost, že se dostanou s islámem k moci. V podstatě by se to nejspíš podobalo těm Němcům, kteří byli do jisté míry "předpřipraveni" prvky německého nacionalismu, ovšem relativně civilizovaného, nicméně obětem holokaustu a dalších Němci organizovaných vyvražďovacích akcí to bylo houby platné.
Budu hodně ošklivý: Řada Židů v Německu prohlašovala, že nevěří, že tak kulturní národ, jako jsou Němci, uvěří takovým hovadinám a nesmyslům, které hlásá ten pan Hitler. A mnozí na bázi této víry prošvihli útěk z Německa v době, kdy jednak bylo možné se z něj dostat, a kdy ještě existovaly státy, které byly ochotny emigranty z Německa přijímat. A většina z těchto optimistů v důsledku této naivní víry skončila v plynových komorách.
Právě výše zmínění Židé mi připomínají dnešní optimisty, kteří nás ujišťují, a to i pomocí zjevně nepravdivých báchorek, o tom, že muslimové žádnou šaríju zavádět nebudou, a že soužití muslimů s nemuslimy je zcela bezproblémovou selankou. Přičemž se snaží, na rozdíl od oněch "optimistických Židů", cenzurovat všechna negativní fakta o muslimech a islámu. Za ty Židy to dělal soudruh Goebbels, protože nacistický režim měl zájem, aby Židé zůstali v Německu i se svým majetkem, a i se svými zlatými zuby, které byly následně "těženy" na outputu plynových komor. Je to ošklivé, ale považuji za pravděpodobné, že motivace našich hlasatelů idylického soužití s muslimy je velice podobná.
Obávám se tedy, že i kdyby skutečně nějací muslimové své odmítání extrémních podob islámu, spojených se zotročováním a vyvražďováním nemuslimů, mysleli vážně, v reále dopadnou naprosto stejně jako ten pan Kopfrkingl, případně jako průměrný Němec, kterému stačilo "vysvětlit", že je "árijský nadčlověk", předurčený k vládnutí "podlidem" (včetně sousedů, s nimiž do té doby bezproblémově žil a dokonce uzavíral smíšená manželství) a stalo se z něj totální monstrum. Přičemž islámská propaganda, která jakoby z oka vypadla té hitlerovské, je zafixována Koránem, který (na rozdíl od Bible) je chápán jako nezpochybnitelné a doslovné slovo boží, doslova zopakované Mohamedem podle diktátu archanděla Džíbrajíla. Takže v EU bezproblémově žijící muslim, a to i ten sebeumírněnější a hlásící se k demokratickým a liberálním názorům, má nastartováno k tomu Kopfrkinglovi daleko více než průměrný Němec v době nástupu Hitlera k moci. Protože je svou vírou patřičně předzpracován.
Druhou věcí ovšem je, že, a mohli jsme to pozorovat opakovaně, muslimové žijící v civilizovaných zemích jsou často islamisticky radikálnější než muslimové v islámských státech (alespoň těch relativně civilizovaných). Naposled jsme to viděli v souvislosti s volbou Erdogana, likvidujícího civilizované Turecko, vytvořené po první světové válce Atatürkem. Němečtí a rakouští Turci mu dali daleko více hlasů než Turci, žijící v samotném Turecku. A je pravděpodobné, že vinou těchto hlasů diktátor Erdogan volby těsně vyhrál.

Když to tedy shrneme, "slušní muslimové" jsou v reálu (= co do reálných projevů muslimů jako celku) mýtus. Pokud takoví existují, nemají nejmenší možnost se uplatnit v praxi tím, že by mohli nějak ovlivnit směřování muslimského světa. Navíc, jak to konec konců prokázal i Norimberský proces v souvislosti s nacisty, jakýkoli ústupek radikálním islamistům posílí právě ty a podkopá pozici těch skutečně či potenciálně slušných, přesně tak, jako každý ústupek appeaserů posílil moc Hitlera a lidí okolo něj a současně oslabil vnitrostranickou i mimostranickou opozici.
Pouze jasný odpor z naší strany a hrozba válkou může umírněně uvažující (či potenciálně umírněné) muslimy posílit. A v krajním případě se slušní muslimové uplatní až v situaci, do jaké se dostali slušní Maďaři po bitvě na Lechu, v níž (a v současné bitvě s českým knížetem kdesi na moravsko - slovensko - rakouském pomezí) padli ti neslušní téměř všichni. A pak teprve mohl přijít sv. Štěpán a udělat z Maďarska civilizovaný feudální stát. A to samé se stalo i s nacistickým Německem, které muselo být drtivě poraženo ve druhé světové válce (přičemž významná část "věřících" nacistů padla na frontách), aby se poté mohlo stát civilizovaným.
Ono je to logické: Pokud "neslušní" muslimové dostanou pokaždé to, co chtějí, a v podstatě bez významného odporu z naší strany (jak tomu je nyní), tak nebude existovat nějaká potřeba reformy islámu či jeho "zeslušnění".

Žádné komentáře:

Okomentovat