úterý 31. července 2018

Jsou naši občané opravdu "šílení"?

V nedávném průzkum iDnes poměrně velká skupina občanů zvolila možnost distancování muslimů od volebního práva a zákazu jejich sňatků s ostatní populací.

Reakce

Pochopitelně, veškerá neomarxistická banda se pustila do kvílení, jak jsou ti Češi šílení rasisté, jak je to strašné, a jak musejí naši populaci "vychovávat".

Zajímavost

Je velice zajímavé, že po vítězství Zemana ve druhých presidentských volbách prakticky ti samí lidé a ty samé instituce opakovaně prohlašovali, že voliči Zemana jsou "divní", "duševně nekompetentní", "nevzdělaní" (atd.) a že by nebylo od věci, aby takovíto nemožní lidé byli zbaveni volebního práva.

Islám a demokracie

Islám je naprosto neslučitelný s demokracií, neexistuje ani jediný islámský demokratický stát. Pouze existuje určitý počet islámských států, které mají parlament, avšak nejrůznějším způsobem oddemokratizovaný (např. v Íránu je významná část poslanců jmenována skupinou islamistických duchovních, kteří drží v rukou reálnou moc ve státě) a velice často jsou jeho pravomoci zanedbatelně nízké oproti islámistické exekutivě (a skutečná rozhodnutí jsou prováděna mimo něj).
Prakticky všude v demokratických státech se muslimové netají tím, že jejich hlavním cílem je zrušení demokracie a zavedení islámistického politického systému na bázi šaríje. V poslední době se podařilo protrhnout cenzurování tohoto faktu a byly zveřejněny výsledky vládami západoevropských států prováděných studií, jednoznačně ukazující, že muslimové podporují zrušení demokracie a s každou následující generací (byť narozenou a vyrostlou v civilizovaném státě) se v tomto ohledu stále více radikalizují.

Znalost islámu

Na rozdíl od západních států EU, kde vládne velice silná cenzura všech pravdivých informací o muslimech a islámu (protože takovéto informace jsou, s trochou nadsázky, buď pozitivní nebo pravdivé), u nás existuje poměrně dobrá informovanost (byť by jistě mohla být lepší) o islámu a jeho nositelích a šiřitelích.
Na základě toho, co o sobě uvádějí v průzkumech sami muslimové, je naprosto nemožné předpokládat, že by se někdy v dohledné době (odpovídající době existence islámu na světě) dokázali zaintegrovat do demokratického systému. Naopak lze předpokládat, že budou maximálně tento systém zneužívat, aby se v důsledku jeho chyb dostali k moci, a poté tento systém zrušili. Jak to před nimi udělali nacisté v Německu a komunisté ve vícero státech (včetně u nás).

Základní problém demokracie

Demokracie vznikla ve státech s relativně homogenní populací, zastávající srovnatelné názory a mající i srovnatelný hodnotový systém. Na takovémto podkladě může demokracie fungovat nejlépe a přinášet nejvíce výhod pro obyvatele. Už vícenárodní státy znamenají problém, který se řeší složitými deformacemi demokratických postupů, majícími zabránit "zneužití" demokracie proti minoritním národům. Podobným způsobem fungoval i komunistický československý parlament u nás. Mohlo to ovšem jakžtakž fungovat v situaci, kdy řada zásadních rozhodnutí byla činěna mimo něj a zástupci, vzešlí z "jednotné kandidátky Národní Fronty", měli právo pouze hlasitě vrzat, aby ukázali, že jsou vzorným pátým kolem u vozu socialistické státní mašinérie.
Opakovaně jsem zde psal i to, že EUroparlament je sice jediná instituce EU, která má jakousi demokratickou legitimitu, ale že i ta je dosti pochybná, jednak pro způsob voleb, jednak pro velmi nízký rozsah pravomocí tohoto orgánu, naprosto neodpovídající demokratické dělbě moci (na zákonodárnou, soudní a výkonnou).
Principiálním problémem demokracie zcela jistě je početná (případně mající zahraniční podporu) organizovaná skupina, která neuznává její hodnoty (případně explicitně uznává hodnoty zcela protichůdné), jako byli v historii nacisté i komunisté, kterým se podařilo v řadě zemí demokracii svrhnout a nastolit totalitní režim (byť třeba postupem s nějakými formálně dodržovanými znaky demokratičnosti). Přesně takovéto vlastnosti má i islámská komunita v civilizovaných zemích, včetně oné silné zahraniční podpory.
Zcela jistě také platí, že pokud by byli nacisté či komunisté včas zbaveni volebního práva (minimálně zákazem jejich stran), tak by převzetí moci měli daleko těžší a v řadě případů by se jim to nemuselo povést.
Takže onen v podtitulku základní problém demokracie vidím v tom, do jaké míry může demokracie suspendovat volební právo těch voličů, jejichž explicitním programem je demokracii zlikvidovat. Kdy na jedné straně se zde, zcela jistě, otevírá velký prostor pro zneužití (viz konec konců i zákaz řady politických stran v našem státě po jeho osvobození od nacistického režimu, ale i v rámci polistopadového režimu)) a na straně druhé ignorování problému antidemokratických voličů vede k pádu demokracie.

Historia magistra...

My máme zkušenost s tím, jak se u nás dostali formálně demokratickým postupem k moci komunisté, i jak se chovali formálně demokratičtí nacisté, kteří nás okupovali opět za dodržení formálně demokratických mezinárodních vztahů. Právě tato zkušenost nás nutně vede ke skepsi vůči demokratickým procedrám, které jsou ryze formální a ve svém důsledku demokracii destruují. Přičemž za demokracii je nutno bojovat i nedemokratickými prostředky, jak to prováděl protinacistický i protikomunistický odboj.
Z výše uvedeného důvodu nemá průměrný člen naší populace (a v podstatě veškerého obyvatelstva postkomunistických států) problém zařadit muslimy někam vedle nacistů, případně komunistických extrémistů (vypadá to jako kachna, chodí to jako kachna, kváká to jako kachna...), a reflektovat to, jak skončily ty demokracie, které proti skupinám tohoto druhu včas nezasáhly. Konec konců, ne nadarmo nazval Lenin ty demokraty, kteří proti takovýmto sebeobranným aktivitám demokracie bojovali, "užiteční idioti" (viz "Stát a revoluce").
Předpokládám, že nějaký imám nyní takto označuje ty, kdo blábolivě blekotají o "šíleném rasismu" české populace. Tedy, pokud jim přímo neodškrtává splněné úkoly a nerozděluje do pytlíků s jejich jmény odměny.

Nejen historie

Pochopitelně, dalším důležitým aspektem je, že prakticky neexiustuje islámnský stát, v němž by nemuslimové měli stejná práva jako muslimové. A v těch státech, kde mají formální demokracii, jsou práva nemuslimů v souvislosti s volbami nejrůznějšími způsoby restringována (až po nemožnost se voleb účastnit).

Smíšené sňatky

Pokud se týká těch sňatků, tak uvedený postoj opět souvisí se znalostí islámu ze strany naší populace. Navíc se jedná o postoj opakovaně presentovaný samotnými muslimy, a to dokonce i ve veřejnoprávní televizi, že islám prosazuje matrimoniální apartheid:
 • Muslimka si může vzít jedině muslima, takže zájemce o ni, pokud je nemuslim, musí konvertovat k islámu.
 • Muslim si smí vzít i nemuslimku, vyznávající některé z islámem "tolerovaných" náboženství (ale rozhodně si nesmí vzít třeba ateistku), ale jejich děti jsou automaticky od narození muslimové a jejich příklon k jiné víře nebo ateismu se hodnotí jako odpadlictví, trestané islámem smrtí (to se projevilo i v na tomto blogu před několika lety rozebírané "kauze Meriam").
Je tudíž docela logické zatlačit na uvedenou hranici i z druhé strany a zabránit erozi nemuslimské populace (mnohdy oblbené lživou propagandou, šířenou jak multikulturalisty, tak i muslimy) sňatky s muslimy.
Další věcí je, že významná část (ne-li většina) žen, které se provdají za muslima, se tohoto sňatku po prohlédnutí z oparu zamilovanosti snaží zbavit a má (i když to dopadne dobře) z toho celoživotní následky (když to nedopadne dobře, tak taky celoživotní, ale jen velmi krátce trvající).
A, mimochodem, takovýto zákaz smíšených sňatků (Židů s neŽidy) má už dlouho Izrael. Ten sice toleruje sňatky uzavřené v zahraničí, ale při rozvodu nebo smrti židovského partnera se na nežidovského člena páru hledí prakticky stejně, jako by žádný sňatek neexistoval.

Uvedené názory, zastávané významnou, bohužel zatím nikoli nadpoloviční, částí naší populace jsou tedy naprosto logické a odpovídají na proponovaný program a chování muslimů stylem "jak se do lesa volá, tak se z něho i ozývá".

2 komentáře:

 1. Souhlasím.
  Napsal jste to dobře.
  Jen je škoda, že je to uvěřejněno jen zde a nikoli v nějakém tištěném deníku.
  Milan

  OdpovědětVymazat
 2. Náš "lid potřebuje "osvětu" jak prase drbání. Je potřeba nějak vyvažovat jednak vliv mainstreamu naší žurnalistiky* - ať v jakémkoliv médiu a hlavně upozornit ty "vlky, kteří ještě nemají hlad", že přijde doba, kdy je něco vyžene z lesa ven.
  Ale to už může být pozdě a pokud vůbec půjde situace řešit, nebude to určitě řešení demokratickými postupy.

  Jinými slovy - revoluce. A při klasické revoluci prostě musí téct krev - jinak to není žádná revoluce, ale "sametový převrat" - čili změna kabátů a loutek. Máme své zkušenosti Pergille, nemyslíte?

  Neznalost (životních) zákonů neomlouvá. Mladí humanisté by měli mít povinnou praxi ve skutečném životě. Uživit se rukama nebo hlavou - ne však žvaněním. Není to zas tak lehké jak si myslí.
  Nezbylo by jich s těmi jejich tezemi příliš mnoho.

  */ Zpovídaní v TV i rádiu se začínají učit, jak klást "moderátorům" účinný odpor a nenechat se dotlačit k prohlášením, za které by se mohli stydět.

  OdpovědětVymazat