sobota 7. listopadu 2015

Plácání na Britských listech

Pan Kartous vypleskl v rámci jednoho článku na Britských listech významnou část zhovadilostí, které tento plátek hlásá, proto mi nedalo, abych tento text explicitně neokomentoval.

Ad Romové ve školách:

Segregace romských dětí byla vždy na základě jejich objektivně posouzeného výkonu. Je problém Romů, a ne náš, že neumějí ani romsky ani česky, takže prostě řadu klíčových pojmů, které děti v první třídě běžně znají a mentálně i řečově s nimi pracují, prostě nezvládají. Tato situace se nezlepší, dokud budeme tolerovat romské velkorodiny, které Romy segregují od normální populace a v podstatě je stahují směrem k negramotnosti a konfliktnosti s majoritou (včetně podpory či dokonce vynucování zločinnosti). Žádný rozsudek žádného soudu tato fakta prostě nezmění. To není "rasová", ale sociální záležitost. Pokud by byli příslušníci majority vychováváni ve stejných podmínkách, dopadali by naprosto stejně (občas se to i stává), zatímco Romové, kterým se podaří se z těchto podmínek vymanit, se chovají konformně s majoritou.
Integrace mentálně či chováním defektních jedinců (z jakéhokoli důvodu) mezi normální děti v rámci školství je extrémistická levičácká hovadina. Tyhle děti potřebují speciální výchovu, kterou jim normální škola (ani s nějakými asistenty) není s to zajistit, a naopak jsou zdrojem zaostávání normálních žáků proti školám/třídám, kde se takto defektní žáci nevyskytují. Pochopitelně, ve státech s totálně degradovaným školstvím, jako je třeba Velká Británie, kde mohou bez problémů školu absolvovat i žáci neznalí vyučovacího jazyka, se asi toto neprojeví (proto jsou tam také absolventi těchto škol silně hendikepováni proti absolventům škol soukromých). A je jasné, že negramotný poloblb, žijící na podpoře, je ideální "matroš" pro levici, coby její trvalý příznivec a volič.

Ad Sterilizace

Sterilizace po druhém císařském řezu se prováděla naprosto rutinně, byl na to nějaký ministerský předpis a netýkalo se to jen Romů, ale celé populace. Důvodem bylo vysoké riziko prasknutí dvakrát sešívané dělohy, což vedlo v některých případech, zejména pokud k tomu došlo v pokročilejším stádiu těhotenství (kdy pravděpodobnost této komplikace strmě narůstala), k proniknutí plodové vody do krevního oběhu matky, zapříčiňujícímu ke v té době fatální stav.
Z tohoto důvodu provedenou sterilizací bylo postiženo i několik kolegyň z mého ročníku, a přesto se tyto zákroky dost dobře nedají označit za "protidoktorský rasismus". Později se situace poněkud uvolnila (což souviselo se zkvalitňováním léčby a diagnostiky - lepší šicí (a další pomocné) materiály, lepší diagnostika bezprostředního rizika roztržení dělohy, lepší léčba následných komplikací) v tom smyslu, že se sterilizace po druhém dítěti prováděla jen u žen, které nebyly s to (objektivní kritérium = opakované selhání) řádně brát antikoncepci, a u těch ostatních se to posunulo za porod třetího dítěte. Opět byly takto běžně "postiženy" i ženy z majoritní populace (vč. mojí o 12 let mladší příbuzné, SŠ vzdělané). Rozhodně žádné Romce nebyl tento zákrok proveden čistě z toho titulu, že je Romka (ale např. proto, že je negramotná alkoholička na drogách).
Mimochodem, na konci 80. let se zkoušely "biologicky přijatelné" uzávěry typu zipu. Vycházelo se z představy, že se budou všívat pokusným zvířatům, u nichž byla potřeba jít v rámci experimentu opakovaně do břišní dutiny, takže po prvním otevření by se všila tato pomůcka a následně by se vždy jen rozřízla kůže a místo řezání svalů a vaziva otevřel uzávěr. Podobný matereiál by se jistě dal použít i v souvislosti s císařskými řezy na dělohu, je ovšem otázka, zda by zdravotní pojišťovny byly schopny či ochotny něco takového platit. Uvádím to zde jako příklad pokroku, který medicína v závěru minulého století udělala.

Ad Problém Romů obecně

Vztah majority a romské minority je dám konfliktem mezi civilizovaným etnikem a etnikem, žijícím v podmínkách částečně rozložené rodové společnosti, vytvářející v podstatě paralelní společnost, jsoucí s majoritou v permanentním konfliktu. Žádný Rom není negativně hodnocen za to, že je Rom, jinak by se nemohli ti Romové, kteří se z výše zmíněného vztahu vymanili, bezproblémově v majoritní společnosti uplatnit. Namátkou z těch opravdu hodně známých Lucie Bílá, nebo nedávno zesnulý Waldemar Matuška. V naší středoevropské genetické směsce Romové v podstatě tělesně nijak nevyčnívají; vyčnívají pouze svým chováním. Efekt vymanění se z romské velkorodiny se do značné míry týká i romských emigrantů, kteří se pak uplatňují bezproblémově. Naopak ti, kteří zůstanou součástí kriminogenní velkorodiny i v emigraci, jsou zdrojem problémů takového rázu, že jejich příchod např. vedl Kanadu k plošnému zavedení víz pro občany ČR.

Ad imigranti

Pokud sem přijde etnikum, které má ve své "svaté knize" napsáno, že nás mají jeho členové vybíjet na potkání (a to v Koránu explicitně je, a to i v relativně "umírněném" akademickém překladu ze 70. let minulého století), tak jsou obavy po prvních konfliktech s tímto etnikem (dokazujících, že přinejmenším část jeho členů tuto náboženskou výzvu bere vážně), v zásadě velice oprávněné.
Pokud to ještě akcentuje vyhrožováním ze strany některých imigrantů podřezáním, násilím vůči personálu ubytoven i okolnímu obyvatelstvu (včetně masového nárůstu znásilňování), tak negativní naladění populace vůči nim ještě dále naroste. Přitom tyto "projevy extrémního terorismu" jsou pro vyznavače islámu v podstatě normou chování. Výzvy českých muslimů a proislámských kolaborantů, jako např., nebo takováto zcela jistě k uklidnění populace nepřispívají. A nepřispívají tomu ani naprosto neadekvátní postoje a konání našich politiků, protože přinejmenším autoři té druhé výzvy by si zasloužili velmi tvrdé "umravnění".
Jinak ano, bohužel, prakticky jakákoli pravdivá (i v širším kontextu) informace o islámu je nutně zdrojem velmi rezervovaného vztahu jak vůči této nábožensky se tvářící politické ideologii, tak i vůči jejím nositelům (naprosto podobné je to i u jiných zločinných ideologií, jako např. nacismus nebo komunismus).
Obávám se, že významná část naší populace přistupuje k nastupujícím zimním nesnázím islámských imigrantů asi stejně, jako generace mých rodičů ke strádání německých vojáků za zimy v Rusku. Většina Čechů tehdy sabotovala "Winterhilfe", byť za to mohl být i kriminál.

Žádné komentáře:

Okomentovat