úterý 12. ledna 2016

Medicína: Umění nebo řemeslo? 4

Čínská medicína

je u nás relativně novou kontraverzí, danou tím, že byla v Hradci Králové otevřena klinika čínské medicíny, a to ještě v pro oficiální medicínu nejhorší možné konstalaci: Pacienti budou procházet filtrem a do čínské medicíny půjdou prakticky jen ti, komu dle názoru odborníků z pozice oficiální medicíny nemůže být pomoženo.
Odpadnou tedy oblíbené bláboly o "kvůli alternativcům promeškaných léčbách, které by zaručeně pomohly". Navíc se v plné nahotě ukáže, jak vysokému počtu pacientů konzervativní evropská medicína v podstatě nemůže pomoci, případně může jen tlumit potíže bez ambicí zasáhnout do podstaty chorobného stavu.
Z tohoto pohledu je nutno chápat jekot Sysifovců a podobných, píšících články tam či onde, jen aby uvedený projekt co nejvíce poškodili.
Pikantní ovšem je, že ona klinika je špičkou ledovce, protože řada lékařů si už dávno kurz čínské medicíny zaplatila ze svého a v rehabilitačních a podobných procedurách její prvky uplatňuje už dávno (v podstatě od přelomu 80. a 90. let), takže se nejedná o žádnou novinku, jen o oficiální zviditelnění.
Jak jsem svého času uvedl, čínská medicína vychází ze zcela jiného pojetí člověka i jeho uspořádání. Je poznamenána dlouho trvajícími zákazy pitev nebožtíků (přetrvaly v Číně v podstatě až do přelomu 19. a 20. století v té podobě, jaká u nás byla zlomena za Rudolfa II). Z tohoto důvodu jsou čínské názvy pro jednotlivé orgány jen jakýmisi nálepkami pro soubory tělesných funkcí, které se čínský lékař snaží ovlivňovat. Ono to do jisté míry "stínuje" i z konzertvativní medicíny známou situaci v lidském těle.
Když např. řešíme biosyntézu vitamínu D, jedná se o komplex funkcí, které jsou rozprostřeny do kůže, tkáně jater a tkáně ledvin. A ve všech těchto tkáních může nastat "stop", vedoucí k tomu, že se při běžných dávkách UV záření vitamín D nevytvoří, případně se nevytvoří vůbec při jakémkoli ozařování. A vzhledem k tomu, že nedostatek vitamínu D se projeví především na kostech, máme zde kandidáta na další orgán, který by tuto funkci lidského těla mohl v "čínském" pojetí medicíny zaštítit.
Pokud se tedy oprostíme od zcela odlišně postavené terminologie, tak se zase čínská medicína od té evropské tolik neliší, jen více dbá na tradiční postupy typu akupunktury (v evropském prostředí se tu a tam i dnes používá přikládání baněk, které může mít obdobný efekt) a tradiční bylinné terapie.
Akupunktura vychází z dráždění periferních citlivých a vegetativních nervů, které reflexními oblouky vede k úpravě činnosti nervového systému. Může zasahovat prakticky do všech chorobných stavů, kde je významnou složkou činnost nervové soustavy, případně může u dalších chorobných stavů potlačovat, velmi levně a bez rizika vzniku závislosti či jiných vedlejších účinků, bolest.
Pokud někdo tvrdí, že něco takového nemůže fungovat, pak by neměl být schopen vysvětlit, proč dochází k náhlým úmrtím při vdechnutí silně dráždivé látky do nosu, což je jev, známý jak ze začátku používání inhalační anestezie, tak i jako příčina úmrtí značného procenta "feťáků" s návykem na toluen a jiná podobná rozpouštědla: I klasická medicína to popisuje jako tzv. trigeminovagální reflex, kdy podráždění senzorů, napojených na trojklanný nerv (n. trigeminus) vede k excitaci buněk v jeho mozkovém jádře, která se přenese do vedlejších jader bludného nervu (n. vagus) a ta vyvolá zástavu srdeční činnosti jejím přenastavením na extrémně nízkou frekvenci (jakou neustojí srdeční autonomie).
Akupunktura funguje velmi podobně, jen ne tak drasticky humpolácky. Drážděním periferních nervových tkání upravuje tonus jader a dalších partií šedé tkáně centrálního nervového systému, které svou činnosti ovlivňují zase jiné části lidského těla. Faktem je, že je to silně empirická záležitost, protože funkci nervového systému nerozumíme natolik podrobně, abychom mohli podobné reakce předvídat.
Bylinná terapie patrně bude alespoň v některých případech zohledňovat nejen farmakologicky účinné látky v tradičním pojetí, ale i např. nízkomolekulární regulační RNA, kterou jsme poznali teprve nedávno a jen začínáme tušit možnosti, dané touto cestou v terapii. A, vzhledem k regulacím EU na tomto poli, nám stejně asi nic jiného než využití prvků tradiční čínské medicíny nezbude. Mohli bychom sice syntetizovat specifickou nízkomolekulární RNA, regulující cíleně expresi těch či oněch genů (na základě znalostí jejich sekvence), zatímco čínská medicína heuristicky hledala celá tisíciletí rostliny a živočichy, v nichž se podobně působící RNA vyskytovala, nicméně bychom porušili řadu "evropských" směrnic o geneticky modifikovaných organismech a biotechnologiích obecně. Což je, pochopitelně, nepřípustné, takže část odborníků na tomto poli se bude babrat s bylinkami a část odjede tyto technologie v moderní podobě vyvíjet a provozovat do Číny, nebo jinam, kde se takové nesmyslné překážky výzkumu a jeho aplikaci nekladou.
V některých případech jsou navíc bylinky nasazovány více jako součást léčebné diety (v pojetí evropské medicíny) než jako evropsky pojatá farmakoterapie, takže jejich hodnocení z pohledu evropské medicíny se rovněž míjí s podstatou jejich užívání.

3 komentáře:

 1. BBB v zadní části nosu je lehce překonatelná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se za nepochopení, ale co myslíte tou zkratkou BBB?

   Vymazat
  2. Blood Brain Barrier - třeba je tam nějaká spojitost, ale spíše ne.

   Vymazat