sobota 2. ledna 2016

Pochybné statistiky

Soudruzi z Britských listů mají jasno: Žádný (prakticky) islámský teror neexistuje, (téměř) všechny útoky islámských teroristů jsou pouhý výmysl. Ve skutečnosti islám zodpovídá za pouhá dvě procenta teroristických útoků, ostatní spáchaly jiné organizace. Ohání se statistikami Europolu a podobných institucí. A také mezi imigranty žádní teroristé nejsou.
Jejich problém spočívá v tom, že uvedená statistická data jsou natolik zjevně nepravdivá, že vyjma několika promile "skalních" multikulturalistů těmto blábolům prostě nikdo neuvěří.
Trochu to připomíná situaci, kdy v postnapoleonské Francii vyšla kniha, která "dokazovala", že žádný Napoleon nikdy neexistoval, byl vlastně jen promítnutím starověkých božských mýtů do nedávné historie, což bylo "dokazováno" jeho životopisnými daty, počtem jeho generálů, počty a průběhy jeho bitev apod. Citují ji rádi záhadologové, protože tohle dílo ukazuje velice názorně prakticky všechny argumentační fauly, které používají "sysifové" k odmítání všeho, co leží mimo rámec jejich primitivního chápání světa. Bergier a Powels toto dílo komentují slovy, že kdyby taková kniha vyšla o nějakém méně známém vládci dávnější minulosti, třeba některém egyptském faraonovi, tak by byla bez problémů přijata jako fakt. IMHO nereflektují skutečnost, že toto dílo bylo do jisté míry parodií na snahy restaurované monarchie vymazat z dějin předchozí kapitoly, od krize, která vedla ke svolání Generálních stavů, až po Waterloo.
Nicméně přirovnání je jasné: Kdyby soudruzi prášili poněkud méně intenzívně, mohlo by jim to projít (což se, pochopitelně, týká i těch propagandistů restaurace). Takto se jedná o natolik zjevné nesmysly, že se klidně dají srovnat s tou "neexistencí Napoleona".

Podíváme-li se na to podrobněji, potom zde existují zhruba následující argumentační fauly:
 • porovnávání neporovnatelného
 • tvrzení vyslovených a prokazatelných nepravd (respektive jejich zoufalé překrucování)
 • snahy dělat s islámského teroru "běžnou kriminalitu", patřící do "jiné kolonky"

Porovnání islámského teroru s IRA, ETA apod.

Uvedené porovnání je zcela mimo realitu. ETA a IRA, to jsou takoví baskičtí, případně irští, Kubišové a Gabčíkové, bojující proti okupantům a kolaborantům s těmi okupanty. Jejich akce jsou pro nás (a naprostou většinu ostatních obyvatel EU) relevantní asi stejně, jako akce toho historického Anthropoidu třeba pro obyvatele Panamy. Pokud jim nevlezeme vlastní blbostí do rány, nebo se nerozhodneme dělat živé štíty španělským či anglickým Heydrichům, tak nám od nich žádné nebezpečí nehrozí.
O oprávněnosti nebo neoprávněnosti akcí těchto organizací si jistě můžeme myslet své, ale je třeba si uvědomit, že jsou odpovědí na celá staletí infernálního teroru, kterému byly tyto národy ze strany okupantů vystaveny, a že dosavadní oběti na straně okupantů jsou v porovnání s počty obětí okupačního teroru naprosto zanedbatelné. Mým oblíbeným přirovnáním (přirovnáním, ne aby to někdo považoval za návod) je skutečnost, že kdyby se podařilo IRA odpálit na Trafalgar Square atomovou bombu hirošimského typu, tak by počet obětí dosáhl někam mezi 1/10 a 1/5 počtu obětí záměrně Angličany vyvolaného "bramborového hladomoru", a to byl jen jeden z mnoha podobných genocidních aktů anglických okupantů Irska, byť asi nejrozsáhlejší a nejlépe zdokumentovaný. Při tom odhadu počítám oběti jako takové, bez odpočtu zahraničních turistů, a zohledňuji vyšší míru "atomuvzdornosti" londýnské zástavby oproti domům ze dřeva a papíru v Hirošimě.
Baskové mají se španělskými okupanty účty přibližně srovnatelné. Dokonce i největší z mála neheretických inkvizičních procesů na půdě Španělska byl zaměřen proti baskickým ženám a měl jednoznačně genocidní charakter.
Druhou věcí je, že, až na výjimky, ETA i IRA prováděly demonstrativní výbuchy k vystrašení populace a vzniku materiálních škod. Byly ohlášeny dostatečně dlouhou dobu předem, aby ohrožená oblast mohla být vyklizena (a dostatečně krátkou na to, aby hledání nastražené bomby bylo s vysokou pravděpodobností neúspěšné).
Naopak islámští teroristé provádějí plošné útoky, zaměřené prakticky na celou evropskou populaci, včetně těch muslimů, které považují za "nedostatečně islámistické". Četné případy, např. z událostí v bývalé Jugoslávii přitom ukazují, že jsou schopni zlikvidovat i "svoje" lidi, už proto, aby mohli tvrdit, že teroristický akt spáchal někdo jiný.
Jejich útoky nejsou demonstrativní, ale zaměřené cíleně na "živou sílu nepřítele" a obětí techto útoků se v dohledné době může stát kdokoli z nás.

Soudruzi tvrdí, že "imigranti útoky nepáchají"

Přitom páteří všech teroristických útoků byli právě imigranti. Podařilo se opravdu exaktně prokázat (k velké nevoli soudruhů multikulturalistů), že část pachatelů masakrů v Paříži přišla namíchána mezi ostatní imigranty, které multikulturalisté #přijali. Takže se dělají "statistiky" z nichž se masakry v Paříži vypouštějí, aby zapojení imigrantů do islámského teroru "nebyla pravda".
Druhou, a podstatnější, věcí ovšem je, že neasimilované imigranty je nutno považovat za imigranty, i kdyby jejich předkové žili v Evropě třeba sto generací. Významnou částí teroristů jsou potomci, případně vnuci poválečných islámských imigrantů, žijící v ghetech typu "no go zón", v nichž je asimilace do civilizované společnosti naprosto nemožná. Tito lidé naopak ukazují, že ještě nebezpečnější než současní imigranti budou jejich potomci v následujících generacích, a tohle je třeba vzít v úvahu komplexního hodnocení přijímání imigrantů ze všech rozumných a reálných aspektů.
A další věcí je, že na radikalizaci těchto neasimilovaných muslimů i na vzniku radikálních konvertitů ze strany autochtonní evropské populace (jejich počet je prakticky zanedbatelně malý, ale jejich nebezpečnost je nutno považovat za extrémně vysokou) mají vysoký podíl v EU přijímaní radikální imámové. Velkou roli v tomto jevu hraje vysoká míra náboženských svobod, které muslimové požívají, aniž by chtěli oplácet stejné stejným a tolerovat náboženské svobody vyznavačů ostatních náboženství i osob bez náboženského vyznání.
Dle mého soudu, a není to jen můj názor, by měla vůči islámu existovat symetrie a muslimové by zde měli požívat naprosto stejnou míru náboženských svobod, jakou požívají nemuslimové v islámských zemích. Je IMHO nutné podpořit strany, které něco podobného mají v politickém programu.

Snaha schovávat islámský teror pod běžnou kriminalitu

Je třeba si uvědomit, že sám islám chápe "vraždy ze cti" i vraždy "odpadlíků" za prostředek náboženského teroru, který má za cíl zabránit muslimům, aby se zcivilizovali a asimilovali do civilizované společnosti. Takto jsou také v pseudopráním systému "šaríja" definovány. Proto je třeba všechny tyto akty chápat jako islámský terorismus. Německo v dobách, kdy pro ně mělo "politicky nekorektní" samostatnou kolonku, jich vykazovalo kolem stovky ročně a nevěřím, že by zrušením této kolonky ve statistice tyto činy přestaly existovat. Je to jen a jen pštrosí strčení hlavy do písku. Extrapolací na státy EU, které mají srovnatelné islámské menšiny, vychází přibližně jedna islámská rituální vražda denně v rámci tohoto soustátí, a to vše je třeba chápat jako islámský terorismus. Za teroristický akt je třeba chápat i aktivity na podporu teroristů a islámem inspirovaných zločinců, jako byla známá demonstrace muslimů na Letné v souvislosti se zásahem proti vydavatelům knihy "Základy tauhídu".
Tyto zločiny je třeba chápat jako islámský terorismus z následujících důvodů:
 • nařizuje je islámské "právo" šaríja
 • jsou zpravidla předem projednány s "duchovními vůdci" a podílí se na nich širší islámská komunita, nejen sami bezprostřední pachatelé
 • jak bylo uvedeno výše, jejich účelem je stabilizace oddělení islámské komunity od civilizované populace a zabránění tomu, aby se sami muslimové zcivilizovali

Zásadním problémem multikulturalistů je i fakt, že samy muslimské autority při mnoha příležitostech prohlásily, že považují imigraci muslimů do Evropy a vysokou porodnost imigrantů za faktor, kterým "dobudou Evropu".

Pokud vezmeme v úvahu výše uvedené, je naprosto pochopitelné, že na rozdíl od multikulturalistických pomatenců lidé chápou islámský teror jako reálnou a narůstající hrozbu, zatímco ty "důležité a převažující" druhy teroru jim těžkou hlavu nedělají.
Určitým indikátorem, že se děje něco špatného, je i počínající exodus Židů z Evropy, ne nepodobný útěku předvídavějších Židů před Hitlerem. Byť příčinou tohoto jevu není jen samotný islámský terorismus vůči Židům, ale jsou zde i další příčiny:
 • oficiální antisemitismus, hlásaný Evropskou unií (viz nedávné nařízení povinného značení zboží z "okupovaných" území a jiné Židům nepřátelské akty, kterých existuje více)
 • ale i to, že část židovských autorit vyvolala hněv evropské populace, doprovázený nárůstem antisemitských nálad, zjevnou kolaborací s islamisty; bohužel, kontext těchto činů, vulgárně charakterizovaný asi jako "nataháme vám sem muslimy a až to tu bude od nich nesnesitelné, tak my sami emigrujeme do Izraele a vy se tu třeba po..." se velice obtížně v jakékoli diskusi vyvrací; IMHO mají Židé od svého boha dán typ "tunelového vidění" který jim takovéto souvislosti u podobných akcí, nezamýšlených primárně jako něco špatného, brání včas pochopit (byť od jiných podobné ohledy tvrdě požadují)
 • problém s předchozím bodem spočívá v tom, že v obležené pevnosti chlapa, jdoucího do prachárny s hořící pochodní, nejprve zastřelí a teprve poté zjišťují, zda to byl omezeně myslící blb nebo agent nepřítele; přičemž atmosféra v EU stále více aproximuje někam k atmosféře ohrožení a nastávající války

1 komentář:

 1. Tady bych jenom podotkl, že slovo "demonstrativní" nemusí znamenat jen "jakoby", ale i něco, co má prokazovat nějakou skutečnost. V tom smyslu je islámský teror demonstrativní - demonstruje jejich moc.
  Ale rozumíme si, nemá smysl se přít o slovíčko.

  Jedině bych podotkl, že židé se podle mě nechovají jinak, než neokomunisté, novokřesťané a jiní "intelektuálové", kteří se podílejí na současné vládě euroatlantické civilizace. Nevybočují z řady. Mám někdy pocit, že ti všichni mají kdesi schované evakuační lodě a až to bude opravdu zlé, uletí někam na Mars. Klapky na očích mají všichni, nejen židé. Jinak by se nemohli takhle chovat!

  Česky: "Po nás potopa!"

  OdpovědětVymazat