úterý 11. července 2017

Několik vět 2017

Skupina politických aktivistů vyplodila pamflet, kterým do jisté míry parazituje na známé výzvě Několik vět, znamenající významný milník v odporu společnosti proti komunistické gerontoktacii Husákova režimu.
Pokud bychom tuto výzvu měli hodnotit
AD HOMINEM, tedy podle těch, co ji vytvořili, stačilo by to bohatě k jejímu totálnímu odmítnutí. Nicméně je zapotřebí tento text rozebrat  i po stránce věcné, aby bylo jasné, že situace "slepé kuře zrnko sezoblo" rozhodně nenastala.

Bod po bodu

Nejprve je vždy bod pamfletu a následuje jeho věcný komentář.

1) Abychom se začali chovat jako odpovědný a kompetentní člen EU. Vláda musí vypracovat novou zahraničně-politickou koncepci, jak v co nejkratší době vrátit Česku věrohodnost, jak je dostat na špičku rozhodovacích procesů, do jádra Unie, jak přijmout euro a prosazovat dobré ekonomické a bezpečnostní transatlantické vztahy. Musíme se také konečně začít starat o naši obranyschopnost a plnit závazky v NATO. Udržení liberálního řádu na Západě, jehož součástí je i Česko, je naším životním národním zájmem.
Tento bod je blábol:
Jako odpovědný člen EU se chováme a navrhujeme jednoznačně správná opatření (viz náš postoj k "odzbrojovací legislativě" EU, která vypadá tak, jako by si ji u EUroúředníků objednali teroristé; viz politika vůči "uprchlíkům" a mnoho dalšího). Kompetentní nejsme, protože můžeme být přehlasováni (pomohlo by zrušení Lisabonské smlouvy, po němž bychom mohli podobné idiotštiny vetovat, to však zcela jistě autoři "vět" nemají na mysli, ti by nejspíš rádi, abychom povinně hýkali nadšením nad každým idiotismem EUroúředníků). To samé platí pro "věrohodnost" i "špičku legislativních procesů".
Jádro EU - opravdu je otázka, jestli do "jádra" takovéhoto ztělěsněného idiotství lézt. IMHO spíš ne.
Přijetí inflační měny euro, které by nás nutilo sanovat bezcenné parazity z Řecka, Itálie, Španělska a dalších zemí a usnadnilo přesun zbývajících ekonomických aktiv z kapes našich občanů do Německa? Rozhodně ne! Ani za "protektorátu" jsme nezrušili korunu a neplatili bezcennou říšskou markou.
Dobré ekonomické a bezpečnostní transatlantické vazby jsou po zvolení Trumpa presidentem USA v rozporu s oficiální politikou EU.
Plnění závazku v NATO - tady souhlas, patrně tím pěkně nakrkneme bruselisty.
"Liberální řád" je dnes pseudonymický název pro fašismus namixovaný prvky marxistického socialismu a komunismu. Pokud by se toto mělo sem vrátit, tak jsme nemuseli vyzvánět klíči na náměstích proti komunistům. Pochopitelně, takovýto politický řád je v naprostém rozporu s našimi národními zájmy.

2) Aby se naše země vrátila k podpoře lidských práv a občanských svobod. Svět, který těmito hodnotami opovrhuje, je svět, v němž by náš stát neměl dlouhodobě šanci. Západní civilizační hodnoty zajišťují všem rovnost před zákonem, vládu práva, nikoliv panování oligarchů a papalášů.

Opět blábol:
"Návrat" LP a OS bych chápal k jejich původnímu pojetí. Včetně odmítnutí fašistoidních (hlavně neomarxisticko - trockistických) profanací těchto pojmů. Opovrhování fašisticko - neomarxistickými bláboly nad těmito pojmy je pro opravdového demokrata samozřejmostí.
Rovnost před zákonem zde máme - jsou to lidé z okruhu tvůrců NV2017, kteří se snaží prosadit nerovnost, zejména zvýhodňování některých etnicky a nábožensky definovaných skupin, v naprosté většině bezostyšně parazitujících na majoritě.
Naše šance na přežití naopak snižuje koncept "lidských a občanských práv", znemožňující úspěšný boj proti terorismu, včetně spravedlivého trestu nebo nezvratného vyhoštění usvědčených zločinců. Panování oligarchů a papalášů, kteří něco v životě dokázali, je asi menším zlem, než panování aktivistů z NGO, kteří nikdy v životě nic nevytvořili (ve smyslu jakýchkoli hodnot, materiálních či duševních) a spíše stáli vždy v opozici proti těm, kdo takové hodnoty tvoří a společnost jimi materiálně zajišťují.

3) Aby politické strany vyhnaly ze svého středu lobbisty a kmotry, kteří korumpují politiky. Všichni dobře víme, o kom je řeč.

Soudruzi z NV2017 vědí, o kom je řeč. Ale neřeknou to, protože patrně vědí (mají mezi sebou právníky), že neprokazatelné obvinění je trestné, případně postižitelné cestou občansko právního sporu. A je jim jasné, že ono nařčení z kmotrovství a lobismu v naprosté většině případů není nic jiného než bezostyšná lež z úst NGO-aktivistů.

4) Aby politické strany otevřely svoje kandidátky občanům a vzaly vážně principy demokratické vlády.

Tento bod v podstatě volá po zrušení systému politických stran, aniž by se zamýšlel nad tím, čím ho nahradit. Čili jkýsi návrat k havlovské "nepolitické politice", jejíž negativní následky pořád ještě nebyly zcela odstraněny.

5) Aby parlament zrušil diskvalifikační klauzuli 5% pro vstup do volených orgánů zákonodárných a samosprávných, nebo jí přinejmenším snížily na 2%, aby se do politiky mohly dostat nové politické strany a hutí.

Toto je asi jediná věc v tomto dokumentu, s níž se dá souhlasit.

6) Aby se prezidentem republiky stala osobnost, jež bude svojí schopností a autoritou pomáhat na svět tomuto programu a zároveň vrátí prezidentskému úřadu důstojnost a etický rozměr. Naše Platforma zvažuje kandidaturu takové osobnosti, nebo podporu jinému kandidátu, který by tento program adoptoval.

Jsem zvědav, jakou "osobnost" vyplknou. Vzhledem k tomu, kdo na NV2017 stojí, bych si typoval, že žádnou takovou osobnost ve svém středu nemají.
Jinak, pochopitelně, stávající hlava státu i její předchůdce tomuto úřadu "důstojnost a eický rozměr" dávaly a dávají. Problém autorů NV2017 spočívá v tom, že se nejednalo a nejedná o kývaly, přitakávající všem idiotstvím z hlav NGO parazitů.

7) Abychom si uvědomili, že bez zásadní podpory inovací a podnikavosti odsuzujeme většinu obyvatelstva k životu v chudobě. Umělá inteligence, obnovitelné zdroje, genetický výzkum, softwarová ekonomika, internet věcí a další roviny technologického vývoje promění pracovní trh k nepoznání. Česko se musí stát jedním z lídrů inovací a líhní start-upů, v níž stát pomáhá talentovaným občanům vytvářet hodnoty.
Podpora inovací atd. zní jistě lákavě. Problém je, že soudruzi volají po deformaci trhu. Čili zase chtějí něco podobného, jako když za elektřinu ze solárních panelů, které "jedou" jen ve dne a jen za slunečního svitu, platíme mnohonásobek toho, co za elektřinu normální, z uhelné nebo jaderné elektrárny, vyrábějící tehdy, když elektřinu potřebujeme. Takže by to celé skončilo opět vykrmováním bezcenných gaunerů typu solárních baronů.
Druhou věcí je, že j to EU, která blokuje a zakazuje výzkum v řadě jmenovaných oblastí, a pokud tedy chceme tyto oblasti rozvíjet (např. genetický výzkum a jeho praktické uplatnění v podobně GMO), musíme z EU jednoznačně odejít. Jinak nám to ta tlupa bezcenných bruselských idiotů bude zakazovat.
Řada dalších pojmů "softwarová ekonomika", "internet věcí" apod. jsou módní buzzwordy problematického obsahu. Jejich skutečný dopad na ekonomiku státu je prakticky nulový a bude v reálu ne o moc větší.

8) Abychom zahájili systematickou změnu vzdělávání, jež se musí stát prioritou všech vlád. Jednou z příčin, proč zaostáváme, je zastaralý způsob, jakým učíme děti a mladé lidi. Rychlý technologický vývoj vyžaduje systematické vzdělávání, které musí být dostupné pro všechny generace občanů.

Zatím je praxe taková, že dochází k návratu ideologizace škol (kterou jsme se domnívali vykopat spolu s komunisty). Navíc hovadství typu inkluze a další podobné věci školám škodí a vedou i k ubohým znalostem jejich absolventů. "Inovace", které jsou nám "odborníky" nabízeny, většinou vedou ke katastrofální úrovni znalostí, jaké známe v západních společnostech (včetně např. negramotných maturantů v některých státech E12).
Je třeba se naopak pokorně vrátit k úspěšnému typu školy, "drtícím" "ubohé děti" nutností zapamatovat si základní baterii znalostí. Ukazuje se, že "inovativní postupy" vychovávají blby, kteří např. ani nejsou s to najít potřebnou informaci na internetu pomocí pana Googla nbo jiného podobného nástroje. jednoduše proto, že při totální absenci jakýchkoli základních znalostí nevědí, na co by se ptali.

9) Aby justice prošla personální reformou zejména v souvislosti s působením justiční mafie, která poskytuje ochranu stíhaným korupčníkům.
Personální reforma justici nepomůže.
Justici může umravnit jedině důkladná reforma, zajišťující občanskou kontrolu nad ní. Soudcové a prokurátoři by měli být volitelní a měly by existovat občanské komise, které by analyzovaly jednotlivé kauzy z hlediska elementární logiky i elementární spravedlnosti.

10) Aby média nebyla v rukou politiků! Ani peníze cizích, nedemokratických mocností nesmí ovlivňovat politickou soutěž manipulačními kampaněmi či skrytým financováním stran!

Nevidím důvod, proč by média neměla být v rukou politiků. Zejména pokud to budou mít povinně napsáno na titulní straně.
Jinak, zde je druhá věc, s níž alespoň částečně souhlasím (byť asi ne s tím, jak to soudruzi z NV2017 mysleli), totiž že bychom potřebovali obdobu zákona, který mají v USA, Rusku a dalších zemích (nedávno ho za jekotu pražských kavárníků a podobného póvlu přijalo Maďarsko), že totiž každý subjekt, placený ze zahraničí, by měl mít pod hrozbou tvrdých (v podstatě likvidačních) sankcí nařízeno tuto skutečnost jasně a jednoznačně uvádět ve všech svých dokumentech.

Tento dokument tedy s jedinou výjimkou přináší samé nesmysly, s nimiž se zcela jistě nelze ztotožnit. Lze jej tedy odmítnout i bez ohledu na osobnosti, které jsou pod ním podepsané, AD REM.

1 komentář:

  1. Jak říkáte, souhlasit se dá jedině tak se zrušením 5-%-ní parlamentní klauzule, zbytek je v podstatě chorobný blábol.

    OdpovědětVymazat