středa 6. července 2016

Jaký bude mít brexit dopad?

Všichni EUrohujeři straší, jaký strašlivý bude mít brexit dopad na Velkou Británii.
V reálu se ukazuje, že jeho vliv bude velmi malý, protože Velká Británie je významným dovozcem zboží z EU a především z Německa, takže případná obchodní válka by ekonomiku EU a Německa zvláště poškodila více než britskou. Navíc lze říci, že by dopad byl horší než dopad sankcí proti Rusku (a je otázka, zdy by německá ekonomika dva takové průšvihy souběžně ustála).

Peníze

Dále se hovoří o odvodech do EU a následných tocích peněz z EU. Z tohoto pohledu je pak kritizováno volební heslo zastánců brexitu, podle něhož Velká Británie odvádí určitou sumu liber. Podle kritiků by měly být od této sumy odečteny peníze z EU. Problém ovšem je, že EU neposílá členským zemím peníze, ale prostředky.
Stačí zalistovat v jakékoli učebnici politické ekonomie a najdeme tam definici, že peníze jsou speciální zboží, které má tu vlastnost, že je libovolně směnitelné. Socialistické "prostředky", přestože se nazývají stejně (libry, eura apod.) ve skutečnosti penězi nejsou, protože jsou vázány na nákup určitého konkrétního zboží nebo služeb, odpadá zde tedy ona libovolná směnitelnost, daná definicí.
V reálu mají libry (eura) v prostředcích podstatně nižší hodnotu, než v penězích. Za určitých okolností mohou mít i hodnotu nulovou či dokonce zápornou. Z tohoto hlediska jsou podobné námitky bezpředmětné.
I my odevzdáváme do kasičky EU plnohodnotné peníze a vracejí se nám jen prostředky o mnohem nižší hodnotě, byť s vyšším nominálem. Troufám si odhadnout, že ani my nedostáváme to, co odvádíme.

Normy

Další obrovská výhoda pro Británii je ta, že se bude moci zbavit velké části EUronesmyslů. Kriplormy ISO bude muset uplatňovat jen na zboží, které poputuje do EU. Všude jinde bude moci pracovat s normami vlastními, zpravidla kvalitnějšími.
To samé se vztahuje i na výrobní a další s výrobou spojené postupy.
Obrovskou výhodou je i to, že se Velká Británie zbaví EUrohovadin typu zákazu žárovek, účinných elektrických spotřebičů, povinné výroby ekologických biopaliv (na něž se více nafty spotřebuje, než kolik se jich za tu energii vyrobí). Bude moci přestat vykrmovat solární barony a jiné bezcenné parazity, napojené na "ekologii" a jiné pachatelství dobra v rámci EU.
Pochopitelně, to samé by pro nás znamenal i czexit.
Opět je to oblast mnoha jednoznačně pozitivních dopadů, kde vydělá prakticky jakýkoli stát, který se od EU odtrhne.

Lidskoprávní agenda

Velká Británie je nucena živit snad desítky (o nichž se přes medializaci kauz ví) až tisíce zločinců, kteří nemohou být kvůli EUnijní lidskoprávní agendě vydáni do rodných zemí, nebo zemí, kde spáchali své zločiny, protože by jim tam hrozilo potrestání, a to by zástupy bruselských pachatelů dobra nemohly přenést přes srdce.
Výsledkem tedy je, že se Velká Británie zbaví spousty zločinců, které bude moci vydat ke spravedlivému souzení a potrestání. Vzhledem k tomu, že tito lidé představují na straně jedné zátěž sociálního systému a na straně druhé bezpečnostní riziko, oddechne si nad jejich odsunem spousta lidí a mnozí právě proto hlasovali pro brexit.

Skotsko a Severní Irsko

Řekněme si to upřímně: Severní Irsko je pro Velkou Británii v dohledné době stejně ztraceno. Je to dáno tím, že populace loyalistů, která byla do severních provincií uměle dovezena (ze Skotska), a která nemá naprosto nic společného s etnickými Iry (naopak Irové byli ze svých domovů v severních provinciích vyhnáni a jejich místo zaujali pod patronací armády imigranti), má výrazně nižší porodnost než Irové, takže v dohledné době by stejně došlo k přečíslení probritských imigrantů (resp. jejich potomků) a následnému přehlasování o tom, zda zůstat ve svazku s Velkou Británií, nebo zda se od ní odtrhnout a připojit se k Irsku.
Z tohoto pohledu je případné odtržení Severního Irska v souvislosti s brexitem nepříliš zajímavé.
Pokud se týká Skotska, tam je situace poněkud odlišná. Je třeba vědět, že Skotsko do značné míry žije z britských peněz. Pokud by se od Británie odtrhlo, nastal by pro ně dosti velký průšvih, protože by do EU vstupovalo jako velmi chudá země, požadující více na dotacích, než kolik by odevzdalo na příspěvcích.
Nějaké peníze by Skotsko mohlo získat za pronájem britských vojenských základen na svém území (takže představa, jak budou tyto základny masově rušeny je mimo realitu). I bývalé sovětské základny mimo Rusko zpravidla zůstaly v činnosti a představují pro exsvazové státy výhodný zdroj financí i zaměstnanosti vlastních obyvatel. K něčemu podobnému by zcela jistě došlo i zde.
Skotsko navíc muselo přistoupit v souvislosti se vstupem Velké Británie do EU ke drastickým redukcím rybolovu. Obnovení rybolovu by opět bylo velmi pozitivním faktorem, vedoucím k růstu podpory setrvání Skotska ve svazku Velké Británie mimo EU.
Další věcí je, že existuje precedens, kdy Dánsko je v EU a jeho autonomní území, Grónsko a Faerské ostrovy v EU nejsou.  Jinými slovy, Skotsko by mohlo být v EU a Anglie a Walles nikoli.

Angličtina

Angličtina by přestala být oficiálním jazykem EU, protože žádný jiný stát mimo Velkou Brtitánii ji jako jednací jazyk v EU nemá uvedenou.
Ozývá se kolem toho příšerný jekot a kvil, nicméně k tomu nevidím sebemenší důvod. Tahle méněcenná hatmatilka rozhodně žádnou pozitivní hodnotu nemá a pokud se přestane v EU prosazovat a šířit, nic strašného se rozhodně nestane.

Takže se ukazuje to, co bylo uvedeno v úvodu: Žádná katastrofa se neřítí ani na Velkou Británii, ani na národy EU. Celý brexit není ničím jiným než názornou ukázkou nekvality řízení EU, která vedle dalších faktorů vedla občany Velké Británie, aby hlasovali pro odchod.

1 komentář:

  1. Reálný dopad BREXITu shrňme asi tak, že jsou tu určité hodně prachaté a vlivné skupiny, které mají zájem na vzniku a udržení EU v její co nejméně demokratické podobě o co největší rozloze a ti samozřejmě mají zájem Británii její sabotáž co nejvíce omlátit o hlavu. Určité pohyby ve finančních institucích tomu nasvědčují. Na druhé straně ale jsou evropské ekonomiky a finance tak provázané, že jakékoliv vzájemné vjíždění si do pačesů a házení klacků pod nohy poškodí všechny zúčastněné nehledě k tomu, že naprostý nedostatek demokracie i pokory na straně unijních činovníků jen urychluje otevírání očí a probouzení se ze sna i v jiných zemích, než jen v Británii, takže vzpupné řvaní o ještě více Evropy a o urychleném zavádění EURa tam, kde ještě není a podobné nesmysle, včetně toho „sekačkového“, jen posilují odstředivé tendence. Nejlepšími hrobaři unijního projektu jsou tedy sami unijní činovníci, kteří místo reálných reakcí na vzniklou situaci jen ještě víc a ještě arogantněji nežli doposud tlačí na pilu v dosavadním odpudivém kurzu. Rozpad EU je tím urychlován, řežou si větve pod vlastními zadnicemi urychlujícími se tempy. A vlastně je to tak dobře. Nemyslím si, že by ten zezelenalý neobolševický dotačně-korupční cirkus byl reformovatelný k něčemu demokratičtějšímu a slušnějšímu.

    Angličtina: A.S.P., chápu, že máte nějaké vlastní osobní preference, ve kterých pro angličtinu není místo, mně také spousta věcí vysloveně pije krev, třeba fakt, že jsem po delší část roku nucen žít podle kyjevského času, místo podle pražského, jak by se bývalo slušelo. Jenže jsem nucen domlouvat se s ostatními na časech a to berou vážně ten kyjevský. Věcně vzato, angličtina, ať už se nám to líbí nebo ne, je svým způsobem latinou moderní doby a všichni světoví „vědátoři“ publikují své práce primárně v angličtině. Spousty mezinárodních obchodních smluv se uzavírají v angličtině. Stejně tak i spousty mezistátních smluv. I kdyby to všichni chtěli, rozhodně nebude ani snadné ani jednoduché přejít z universální a dost rozšířené angličtiny na nějaký jiný jazyk.

    OdpovědětVymazat