sobota 19. března 2016

Zeman, Halík, Kotleba a vulgarity

a, samozřejmě, pražská kavárna

Zeman a Halík

Britské listy se děsně rozčilují nad negativní reakcí presidenta Zemana na slova pátera Halíka ve smyslu, že nebude kandidovat, protože v Česku není dost rozumných lidí, kteří by ho volili. Snaží se proti němu zneužít známý výrok:
"Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."
 a konfrontovat ho s reakcí na Halíkova slova: "Dámy a pánové, nikdo nemá právo urážet svůj vlastní národ. A pokud tak činí, musí počítat s tím, že ve skutečnosti uráží pouze sám sebe."
Problém spočívá v tom, že Zeman v podstatě jen popsal statistiku, popisující rozložení IQ a další jevy v populaci. Jediné, s čím se dá v této souvislosti polemizovat, je ten výskyt alkoholiků. Ovšem, na druhé straně, existuje více různých definic alkoholismu, dávajících pro zastoupení tohoto fenoménu v populaci různé výsledky. Je velmi pravděpodobné, že by se dala najít definice, která by na Zemanův odhad řádově sedla.
Další věcí je, že Zemanova slova (snad s výjimkou onoho alkoholismu) platí prakticky obecně pro (téměř) jakoukoli populaci. Dokonce platí, že méně inteligentní jedinci zpravidla v populaci mírně převažují, a to proto že IQ je rozloženo +- podle symetrické Gaussovy křivky, zatímco naprostá většina chorobných stavů, která nějak ovlivňuje intelekt, ho ovlivňuje směrem dolů. Tento stav nezmění ani zohlednění faktu, že některé chorobné stavy sice snižují výkon na IQ testech, ale samotné IQ (měřenou hodnotu) neovlivní. Paradoxně ke zhoršování IQ chorobnými stavy přispívá i moderní medicína, protože dlouhotrvající "heroické" výkony v celkové narkóze snižují dlouhodobě IQ (časem se zlepšuje, ale nevrátí se na výchozí stav ani po roce od operace). Nevykompenzuje to ani péče, zajišťující normální IQ fenylketonurikům, galaktosemikům a dalším dědičně postiženým, protože ti by bez ní rychle zemřeli a do IQ populace by se nepromítali.
Halíkova slova jsou, na rozdíl od toho věcného, byť poněkud expresivně podaného, popisu reality, jednoznačně interpretovatelná ve smyslu: "kdo by mě nevolil, není rozumný". Což je, pochopitelně, silně urážlivé pro mnoho občanů.
Existuje řada racionálních i méně racionálních důvodů právě Halíka nevolit: Věřící mohou mít problémy s jeho kacířskými (z hlediska křesťanské věrouky) názory. Nevěřící zase mohou mít problém s volbou hlasatele zlodějské ideologie, která okrádá stát a jeho prostřednictvím všechny občany cestou tzv. církevních "restitucí".Zeman a Kotleba

Pražská kavárna ječela a blekotala nad Zemanovým překladem názvu jisté hudební skupiny. Je zajímavé, že Zeman opravdu jen provedl doslovný a nezjemněný překlad tohoto názvu a sám jeho vulgaritu podal v jednoznačně negativní konotaci. Přesto jeho slova vzbudila jekot pražských kavárníků, kteří s oním překladem nemohli nic dělat (on je dán i dalšími souvislostmi s aktivitami této kapely vcelku jednoznačně), takže se soustředili na Zemanovu "vulgaritu" onoho doslovného překladu.
Byl jsem docela zvědavý, jak soudruzi kavárníci zareagují na akci M. Kotleby, který v úterý zarazil na místě divadelní představení ochotníků, v němž padaly hrubé a vulgární výrazy (patřící do textu hry). Předpokládal jsem, že budou ječet v přesně opačném gardu než ječeli na Zemana, ve smyslu, že takovéto vulgarity jsou vlastně zcela normální.
Moje předpoklady se, pochopitelně, vyplnily přesně dle mého očekávání. Včetně toho, že byl vytažen zcela zjevně rasistický argument "všichni Srbové mluví sprostě, proto je normální, že hra od srbského autora obsahuje sprostá slova". Už se objevily i "otevřené dopisy" a další aktivity proti Kotlebovi.

Takže je naprosto zjevné, že vulgarity soudruhům kavárníkům (a pochopitelně i kavárnicím) zcela selektivně u někoho vadí, a tam jsou ochotni být puritánštější než ten Kotleba, zatímco u někoho (zejména v textech jimi prohlašovaných za "umění") to prostě nevadí. Čímž dávají fakticky najevo, že to tažení proti "Zemanovým vulgaritám" je jen bezcenný blábol. Pochopitelně, kdo tuhle část naší politické manažerie nějaký čas sleduje, ten to ví už dávno. Nicméně je tahle kauza docela dobrým příkladem pro diskusi s těmi, kdo mají o "pražské kavárně" ještě nějaké pozitivní iluze.

Žádné komentáře:

Okomentovat