čtvrtek 31. března 2016

Mučení prostě funguje

Předesílám: Nemusím US republikány (ale považuji je  za výrazně menší zlo než US demokraty), nemusím D. Trumpa (ale považuji ho za výrazně menší zlo než kteréhokoli z dalších současných kandidátů na US presidenta).

Mučení?

Dnes se opět směska krasoduchů a teroristických agentů "otřásá odporem" nad tím, že Trump podporuje použití mučení a že to schvalují cca 2/3 US občanů.
Bojovníci proti mučení rádi míchají několik věcí dohromady: Především výslechy, v nichž je cílem dostat z vyslýchaného nějaká objektivně existující fakta, jednak výslechy, v nichž je cílem, aby se vyšetřovaný přiznal k něčemu, co neudělal. A argumentují stylem "když se v procesech v 50. letech (o inkvizici nemluvě) přiznali obvinění k neexistujícím zločinům, nemůže mučení fungovat". Přičemž nezohledňují skutečnost, že v těchto procesech nešlo o žádné přiznání, ale jen o donucení hrát přidělenou roli v divadle politického (náboženského) procesu, v němž všichni zúčastnění velice dobře věděli, že nic z řečeného před soudem není pravda. Nehledě k tomu, že starší generace "bojovníků za lidská práva" to nemůže nevědět, protože se těchto akcí v 50. letech buď sama účastnila, nebo to má v rodině a má tudíž informace z první ruky.
My máme tu historickou zkušenost z doby odboje proti nacismu, že bezpečná byla výlučně ta informace, kterou osoba, zadržená gestapem, neznala. Všechny informace, které zadržení věděli, se z nich v naprosté většině případů podařilo vytlouct. Výjimky sice existují, můžeme je jistě obdivovat coby hrdiny či superhrdiny, ale jsou nezajímavé z hlediska celkového hodnocení této výslechové techniky. A to ještě pomíjím fakt, že neurovědy od dob gestapa pokročily mílovými kroky kupředu a k dispozci jsou prostředky, které dokáží rozpoznat, zda je vyslýchaná osoba přesvědčena, že mluví pravdu, nebo že lže - pochopitelně pravdivost tohoto přesvědčení závisí na tom, jaké informace jí byly poskytnuty organizací, pro niž pracuje. Prostě to, že nějaké promilové počty zadržených dokáží brutálně vedenému výslechu odolat (alespoň tak dlouhou dobu, než zamlčovaná informace přestane být aktuální), není z celkového pohledu zajímavé. Na rozdíl od těch gestapáků, kteří se museli spolehnout výlučně na intuici založenou na zkušenostech, máme k dispozici techniku, která dokáže takovéto odolávající jedince určit, a tím i eliminovat škody, které by mohly vzniknout jejich nerozpoznáním.
Mučení bylo úspěšně používáno i při průmyslové špionáži a boji proti průmyslovým špionům, viz známá Bergierova kniha o této problematice.
Z výše uvedených důvodů fungovalo pouze takové uspořádání odboje, které minimalizovalo množství informací, které jednotlivý odbojář znal, a lidí, s nimiž měl, coby s jinými odbojáři, kontakt. Velmi podobně si ostatně počínají i tajné služby všeho typu: Prostě, co jejich agent neví, to z něj nikdo nedostane sebebrutálnějším výslechem.
Faktem je, že islámský terorismus takto sofistifikovaně organizovaný není. Mezi teroristy a okolo nich je spousta lidí, kteří toho o připravovaných i prováděných akcích a jejich zajištění, propojení na centra, propojení na místní komunitu atd. vědí daleko víc, než co by připustili organizátoři protinacistického odboje po neblahých zkušenostech prvních odbojových organizací na začátku války.
A než se islámský terorismus a jeho zajištění islámskou populací přetransformuje do podoby, podobné zmíněnému protinacistickému odboji někdy v roce 1944, mohou mu být zasazeny velice tvrdé rány. Může být např. zlikvidována prakticky celá současná garnitura připravených džihádistů (o nichž zcela oficiálně hovoří zprávy tajných služeb) a podstatná část těch, kteří jim vytvářejí zázemí, včetně zajišťování logistiky teroristických útoků. Obnovení současného stavu připravenosti islámské komunity k teroristickým akcím by mohlo trvat léta, případně by se mu dalo zcela a na velmi dlouhou dobu (celé generace) zamezit. Mohlo by dojít i k rozpadu této komunity odpadnutím významné části jejích současných členů od islámu.

Ano!

Z tohoto důvodu říkám, že je třeba legislativně upravit možnost výslechů zadržených teroristů i jejich kompliců, a to i velmi tvrdými metodami, od "profláklého" waterboardingu (měl bych nápad na drobné vylepšení: spouštět do prostoru s vyšším obsahem CO2 ve vzduchu, subjektivní pocity dušení budou ještě silnější, akcentovat by to mohlo zdůrazňování, že se podobný postup, ale s vyšší koncentrací CO2, používá při nehálal porážce prasat), přes použití spánkové deprivace, drog atd. až po opravdu brutální fyzické mučení. Patrně by funkčnost těchto procedur velice potencovalo, kdyby do mučení byly zapojeny ženy, protože na to jsou věřící muslimové daleko citlivější než většina nemuslimů (a to ani nezmiňuji masochisty, pro něž by byl takový Abu Ghraib v podstatě splněným snem vlhkých nocí).
Není třeba se nad tím moralisticky ošklíbat:
  • samotní muslimové proti našim lidem takovéto techniky uplatňují bez jakýchkoli zábran
  • muslimové je uplatňují i proti lidem absolutně nevinným "pro zábavu"
  • jsou to muslimové, kdo na nás útočí, takže jsme morálně oprávněni ke v podstatě libovolné tvrdosti na odražení tohoto útoku
  • málokdo si uvědomuje, že jsme ve velmi podobné situaci jako Izrael: pokud džihádisté zvítězí plošně po celé EU, tak to bude nevratný stav; většina evropanů bude vybita a zbytek bude zdegradován islámem
Důležité také je, že k přípravě i provádění islámských zločinů dochází uvnitř islámské komunity, kde nejsou žádní vnější svědci.
Podobná situace za druhé světové války vedla k situaci, kdy řada závažných nacistických zločinů zůstala nepotrestána: Jednoduše se mezi Němci nenašel nikdo, kdo by s vyšetřovateli spolupracoval. Tento fakt byl také jedním z faktorů, které vedly k plošnému odsunu Němců do Německa z řady evropských zemí. Protě proto, že německá menšina jako celek byla natolik ztotožněná s nacismem, že nebylo možné nějaké třídění na vinné a nevinné. Jedinou výjimkou byli antifašisté, kteří byli jako takoví "vytříděni" samotnými Němci.
Jistěže i v případě muslimů by bylo podobné řešení optimálním nebo alespoň optimu blízkým řešením současné politicko - náboženské krize na našem kontinentu.
Dokážu si také představit, že mezi bojovníky proti mučení džihádistů, jak jednotlivci, tak i organizacemi, jsou vedle "užitečných idiotů", dělajících to z naivity a lidské blbosti, i ti, jejichž snaha je motivovaná rovněž skutečností, že sami mají máslo na hlavě a informace, získané tímto způsobem, by vedly k jejich přinejmenším znevěrohodnění a v některých případech snad i trestnímu postihu.

1 komentář: