středa 30. března 2016

Jaká opatření bychom měli udělat? 1

(pokračování Jsme ve válce proti terorismu?)

Martin Konvičlka sepsal již na podzim jakési desatero, které bylo na jeho smazeném blogu na iDnes. Nyní je vystaveno na Parlamentních listech (v dolní části delšího a aktuálnějšího textu).

K němu si dovoluji přidat několik krátkých komentářů.

Bod 1
K tomu bych dodal, že v oblasti zdravotnické první pomoci platí naprosto opačný přístup, než jaký je hlásán v souvislosti s kriminalitou a případně i terorismem. Je činěn tlak na výcvik obyvatel v základních úkonech první pomoci a dokonce i na materiální zajištění - viz povinné vybavení vozidel lékárničkami a buzerace, která je s tím spojená. Odůvodňuje se to, zcela správně, tím, že zdravotnická služba, sebelépe a sebebohatěji vybavená, nedokáže dojet tak rychle, aby nedošlo k nevratnému poškození zdraví, nebo ztrátě života. Což je řešeno právě tím, že první pomoc má umět a mít pro to výbavu prakticky kdokoli.
Jsem toho názoru, že pro kriminální aktivity (o terorismu ani nemluvě) platí to samé s tím, že akčnost policie a dalších ozbrojených složek státu je na daleko nižší úrovni než akčnost zdravotní služby. Před nějakou dobou jsem zde konstatoval, že jedním z pozitivních aspektů breivikiády bylo i to, jak jediný útočník v podstatě deklasoval celou norskou policii, přičemž Norsko bylo v té době daleko zfašizovanější než současná ČR a pravomoci i akčnost státních institucí tam byly i jsou na podstatně vyšší úrovni. Stejně negativně dopadla i česká policie loni, v souvislosti s vystřílenou hospodou.
V podstatě by mělo platit to samé, co pro tu první pomoc: Každý by měl mít povinnost s sebou nosit potřebné vybavení (= střelnou zbraň) a podrobit se výcviku v jejím základním ovládání. Faktem je, že pokud by po vystoupení teroristů nastalo střílení jako o Božím těle, tak by je to přinejmenším znervóznilo. Nicméne při dostatečném počtu kulek i s nízkou pravděpodobností trefy pro jedinou ránu bude nakonec dobrá trefa docela pravděpodobná. Možná i pravděpodobnější než v případě, kdy by střílel jeden, byť profesionál. Podobné zkušenosti existují i z války ve Vietnamu: Pokud na letadlo střílí dostatečné množství pušek, tak je pravděpodobné, že ně+která kulka trefí ciítlivé místo, byť sestřelení letadla puškou je téměř nemožné.
Důležitost infiltrace populace lidmi s vojenským výcvikem ukázala i kauza zmařené akce muslimů proti pařížskému rychlíku, protože mezi cestujícími byli muži s vojenským výcvikem, kteří si s teroristickým hovadem poradili.
Zcela ukázkově sociálně patologická je ovšem EU, která by raději ještě více restringovala držení zbraní mezi lidmi. V některých státech protipozbrojovací aktivisté, fakticky spolupracovníci teroristů (a je jedno, zda vědomí či nikoli) prosadili ilegalitu i velmi defenzívních prostředků, jako je pepřový sprej (viz případ jedné Dánky, která se zachránila pepřovým sprejem před skupinovým znásilněním, tedy, pardon, kulturním obohacením několika imigrovavšími doktory a inženýry, a byla za to následně popotahována úřady).
Je to jeden z důvodů, proč by měly státy V4 přinejmenším důrazně pohrozit společným odchodem z EU, bude-li tato chystaná idiocie (či spíš vědomá zrada) bruselských orgánů opravdu po státech EU vyžadována.

Body 2 - 4 Naprostý souhlas, nemám, co dodat.

Bod 5 Rovněž souhlas. Podtrhuji to graduování, tj. po každém teroristickém útoku by se mělo postavení muslimů v ČR citelně zhoršit, jak na úrovni skupinové (islámské organizace, mešity apod.), tak i individuální.

Bod 6 Opět zcela souhlas. Dodal bych pouze, že vedle cukru by měl existovat i bič, tj. možnost přeřazení do "horšího" zařízení.
Další věcí je, že by měla být zrušena omezení, bránící v deportaci zločince do státu, kde se chytají mu udělat bebe pro zločiny, které tam napáchal.

Bod 7 Zde vidím jeden zásadní problém v tom, že loajalitu (ex)muslimů bude třeba opakovaně zkoušet, protože lhaní o islámu, falešné přísahy nepřátelům islámu atd. mají muslimové "zadrátovány" v hlavách od Mohameda a bude obrovská snaha dostat mezi tyto lidi džihádisty. Stejně tak bude i snaha dostat džihádisty mezi křesťany a další neislámské konfese. Bude nutné na to být institucionálně a organiuzačně připraveni.

Body 8 a 9 Opět stoprocentní souhlas

Bod 10 Rovněž souhlas. Kolaboranti s islamisty by i mohli končit na nějaké formě nucench prací, jimiž by sanovali náklady na likvidaci jimi nadělaných škod.A ještě drobnost

Dovoluji si ještě dát odkaz na to, jak "hate-free" aktivisté perfektně předvedli podstatu toho, co hlásají - explicitně zde a v širším kontextu zde. Takže nesmíme kritizovat nacismus, ale jen konkrétní nacisty, kteří se dopustili něčeho proti zákonům. Naprosto "geniální" byť mimo realitu, protože nacistická ideologie byla i norimberským tribunálem prohlášena za zločinnou, jako zločinné byly odsouzeny i některé organizace uvnitř nacistické strany nebo nacistického státu (a nikdo se neobával, že se tím "hodní Němci" zradikalizují a vrhnou do náruče extremistů).
Druhou všcí je, ža samotná organizace hate-free má velice blízko k nacistické ideologii i politické praxi, takže jim skutečně může být ten nacismus sympatický.

Žádné komentáře:

Okomentovat