čtvrtek 17. března 2016

Může vůbec existovat absolutní náboženská svoboda?

Zastánci "uprchlíků" a bojovníci za práva islamistů se ohánějí tím, že bojujḯ za náboženskou svobodu ubohých muslimů, utlačovaných Konvičkovci a jinými "rasisty a xenofoby". Pomíjím to, že nereflektují skutečnost, že náboženská svoboda pro muslimy je současně silně až fatálně náboženskou nesvobodou pro všechny ostatní členy společnosti. Pomíjím i to, že náboženská svoboda pro muslimské radikály je současně i náboženskou nesvobodou pro všechny ostatní muslimy, protože jim zabraňuje v konverzi k jiné víře nebo v opuštění náboženské víry jako takové.

Podívejme se na tu "absolutní náboženskou svobodu"

Tvrdím a hodlám to na následujících řádcích dokázat, že absolutní náboženskou svobodu neměl na svém ostrově ani Robinson Crusoe, ba dokonce ani před příchodem Pátka.
Byl přinejmenším limitován vlastnostmi ostrova. Z tohoto důvodu nemohl provozovat řadu kultů, navázaných na rostliny, zvířata a přírodní jevy, které se na jeho ostrově nevyskytovaly (těžko třeba mohl na tropickém ostrově s nadmořskou výškou maximálně pár set metrů uctívat sněhuláka nebo rampouchy, volba totemového zvířete byla omezena na druhy zde se vyskytující, většinou odlišné od evropských, a měl by jistě potíže i s vysázením posvátného háje s evropskými druhy dubů a lip). Kdyby jeho ostrov reálně existoval, měl by pravděpodobně i zcela křesťanské potíže s výrobou mešního vína, protože v oblasti kolem rovníku, kam původní autor jeho ostrov umístil, vinná réva divoce neroste (a převypravovatelé díla si pouštěli co do místních rostlin a živočichů fantazii na špacír ještě víc).
Jakmile se objevili lidožrouti, tak Robinson silně antimultikulturně napadl hrubým způsobem jejich náboženské obřady, způsobil jim silné psychické trauma a ubohého Pátka, kterého unesl přímo z náboženského obřadu, krutě duchovně znásilnil předěláním na křesťana. A i v případě, že by se Pátka zmocnil méně dramatickým způsobem, by zde nastal konflikt dvou náboženských svobod, Pátkovy a Robinsonovy. Autor, jakožto křesťan, pochopitelně líčí Pátkovu konverzi podobně, jako líčili "obracení divochů" profesionální PR makeři a spindoktoři misijních organizací. Ve skutečnosti byl Pátek zbaven své duchovní a kulturní identity a musel se rozloučit téměř se vším, co do té doby vytvářelo jeho osobnost.
Osvobození Španělů mělo rovněž nábožensky omezující rozměr (který dnešní čtenář, a zejména mládež, nechápe), protože mezi anglikány a katolíky běžel permanentní boj, který normálně vedl k zabíjení se na potkání, a to i v době, kdy spolu Anglie a Španělsko nebyly formálně ve válečném stavu. V tomto případě se museli jak Robinson tak i Španělé výrazně omezit ve svých náboženských svobodách.
A jsme u toho: Už kontakt dvou jedinců, kteří nemají identickou náboženskou víru, nebo se dokonce liší pouhou intenzitou prožívání té samé náboženské víry, nutně vede k tomu, že jeden nebo oba jsou nejrůznějším způsobem ve své náboženské svobodě omezováni. A to ještě pomíjím misijní akcent některých náboženství (mezi taková patří i islám), který definuje pro jejich přívržence povinnost získávat nové cestou nucení (i velmi brutálního) nepřívrženců ke konverzi. Tito chápou z pozice svého náboženství už zábranu takovýmto aktivitám jako silný náboženský útlak a nesvobodu.

Realita náboženské svobody

Bez ohledu na znění toho či onoho právního předpisu či mezinárodní smlouvy je "absolutní náboženská svoboda" asi stejný mýtus, jakým byla takto debilně definovaná "absolutní" přednost chodce před automobilem na přechodu. Vedoucí k tomu, že se chodci vrhali pod kola rozjetých aut, aby zjistili, že právní přednost neznamená osvobození od fyzikálních zákonů, definujících jak reakční dobu řidiče, tak i brzdnou dráhu auta, a to i v případě že to jede hluboko pod v daném místě platným rychlostním limitem.
Je paradoxem, že takto pojatou náboženskou svobodu propagují multikulturalisté, přičemž právě v multikulturní společnosti je náboženská svoboda pro všechny její členy omezena nejvýrazněji. Aby takto definovaná společnost vůbec mohla existovat (jakože v reálu nikde takováto ideálně multikulturní společnost prostě neexistuje), musí být její jednotliví členové velmi výrazně ve svých náboženských svobodách omezeni, a to různě podle míry, s jakou se jednotlivé kulty chovají za normálních okolností agresívně a expanzívně vůči svému okolí. Je možné, že budou existovat kulty, jejichž vyznavači život v takové společnosti nebudou chápat jako nějaké omezení, případně takováto omezení budou chápat jako nevýznamná. Na druhé straně vyznavači řady kultů budou v takovéto společnosti, při stejných právech a povinnostech jako ti předchozí, pociťovat silný náboženský útlak, který budou s to i explicitně definovat konfrontací právního řádu této společnosti se svými "svatými texty".
Jinými slovy, nejsme s to zajistit "absolutní" náboženskou svobodu. Náboženská svoboda bude vždy relativní, protože bude nutné vytyčit hranice na místě kontaktů vyznavačů různých kultů. Dokonce, z výše uvedených důvodů, nelze zajistit, aby všechny kulty byly omezeny ve stejné míře, protože vyznavači různých kultů budou identická omezení pociťovat různě a budou jimi, a to zcela objektivně, v různé míře omezeni.
A to ještě ponechávám stranou skutečnost, že patrně neexistuje civilizovaná společnost, v níž by některé náboženské praktiky, nebo dokonce celé kulty na nich postavené, nebyly dány mimo zákon. Většinou se to tak děje proto, že tyto praktiky porušují obecně platné právní normy (např. lidská oběť je v rozporu se zákony zakazujícími vraždění).

Blouznění nebo sabotáž?

Lidé, kteří pod praporem boje za (neexistující) náboženskou svobodu jsou z rodu těch, které Lenin ve svém díle "Stát a revoluce" pojmenoval "užitečnými idioty", protože idiotsky pomáhali bojem za "demokratická práva" bolševiků připravovat antidemokratický puč.
Druhou věcí je, že neomarxisté zpravidla mají Lenina načteného, takže nelze pochybovat o tom, že si jsou velice dobře vědomi, že "boj za náboženská práva muslimů" je v podstatě analogickou záležitostí, bojem za to, aby vyznavači islámu mohli provést nějakou formu zavedení islámského pseudopráva, znamenajícího drastické omezení náboženských svobod pro celou populaci (včetně muslimů, protože ti jsou v takovém příadě zbaveni možnosti konvertovat k jiné víře nebo k ateismu) pro celou společnost.
Uvedení aktivisté nejsou žádní abstraktní blouznivci (respektive nejsou jimi příslušníci řídících struktur těchto skupin). Lze považovat za krajně nepravděpodobné až zcela vyloučené to, že by tyto "kádry" jednaly z hlouposti a nevědomosti, jak tomu bylo u některých poslanců poúnorové ruské Dumy. Můžeme se dohadovat nad tím, jaký je jejich konečný cíl.
 • zeleně akcentovaní levičáci patrně chtějí zničit technologicky orientovanou civilizaci, jakožto ďábla, devastujícího Matku Přírodu
 • marxisticky akcentovaní možná chtějí zopakovat "Leninovu fintu", tj. nechat muslimy udělat "špinavou práci" s odstraňováním demokracie, případně demokracii v očích veřejnosti totálně zdiskreditovat jako zřízení neschopné plnit základní atributy státu, případně vyprovokovat vznik "ultrapravicové" vlády, která by se bojem s muslimy oslabila a oni ji mohli svrhnout a nastolit vysněnou komunistickou diktaturu.
 • mezi levicí jsou jednak zjevní muslimové, jednak zde mohou být muslimové skrytí, svou náboženskou identitu utajující - šaríja, podobně jako stanovy komunistické strany, takovýto institut "tajného členství" zná
Obecně ovšem platí, že "boj za náboženskou svobodu" je zcela jednoznačně bojem pod cizí vlajkou, protože mimo málo početné skupiny vyslovených blbů všichni tito bojovníci velice dobře vědí, že bojují za odstranění relativně slušné míry náboženských svobod, které v naší společnosti máme, a za navození náboženské totality, proti níž byl rekatolizační režim po Bílé hoře beránčím vrněním.

(pokračování)

3 komentáře:

 1. Islám hlavně není jen pouhé náboženství. Je to zrůdný společensko-politický systém schovávající se za náboženství. Je zrůdný tak, že Hitler, Stalin a snad i ten severokorejský opičák jsou proti něčemu takovému břídilové a hodní kloučci.

  OdpovědětVymazat
 2. Pěkně vyargumentováno. Ale pro nevěřící Kocoury zbytečně. Ti si uvědomují, že jakákoliv víra je pouze propracovanější systém pověr. Třeba:

  * Na jevišti se nesmí pískat, jíst a nosit pokrývka hlavy pokud to nepředpisuje role.
  * Při poslední generální zkoušce se musí vyprovokovat hádka, aby hra měla úspěch.
  * Garderobiérka nesmí nic zašívat nebo přišívat přímo na herci, aby mu "nezašila paměť".

  A našlo by se mnohem více takových pověr a někdo by z nich mohl kompilovat i nějaké náboženství, třeba "Thálický kult". Ne že by v nějaké podobě už neexistoval - ale zatím se mu tak neříká. [;>)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve Spokojených státech je prý zaregistrovaná církev Velkého Špagetového Monstra, zkusím se po něčem o ní příležitostně rozhlédnout :-)

   Vymazat