čtvrtek 3. března 2016

Soudruzi z brusele, zastavte ty dotace!

Soudruzi z EU nám vyhrožují zastavením dotací, pokud nebudeme skákat, jak oni pískají.
V současné době je aktuální jednak přijímání hord civilizačně nekompatibilních pseudouprchlíků, jejichž jediným cílem je totální rozbití evropské civilizace a násilná islamizace evropských zemí, jednak rozbití našeho jakžtakž fungujícího školství a přizpůsobení ho zemím, které na základě politického diktátu již "inkludují", takže mají např. negramotné maturanty (Velká Británie). Případně se odřízneme od zbytku světa "ochranou divoké přírody" v celé stovky let dopravně využívaném koridoru údolí Labe (reálně lze počítat až s několika tisíci let, protože v Krušných horách těžený cín byl dopravován, a pravděpodobně tudy, v době rozvoje mykénské civilizace kj moři a pak na Krétu).

Podívejme se na ty dotace trochu s odstupem, aniž bychom "pro stromy neviděli les", jak se stává fachidiotům z řad politiků a ministerských úředníků. A, pochopitelně, bez ekonomických interesů politiků, vlastnících firmy, existenčně založené na skutečnosti, že je náš ekonomický prostor dotacemi těžce pokřiven:
Dotace znamenají, že dostaneme část peněz z těch, které jsme odevzdali do EU, zpět s tím, že je musíme využít v naprosté většině případů zcela nesmyslně. Tj. musíme si za ně nakoupit / postavit něco, co reálně nepotřebujeme a potřebovali bychom to až v dohledné (či nedohledné) budoucnosti. Navíc to musíme koupit (zboží i služby) od firem ze "starých" zemí EU, a to za peníze, za jaké bychom to samé od našich firem nebo firem ze zemí bývalého východního bloku toho pořídili mnohem více a ještě by (alespoň v tom prvním případě) zůstaly peníze doma: lidé potenciálně v těchto firmách pracující by nebyli na sociálních dávkách, ale měli by zdaněný příjem a nakupovali by zdaněné zboží a služby. Dotace do jisté míry "vyvážejí nezaměstnanost" ze starých zemí EU k nám a do dalších postkomunistických zemí. Navíc nucená "spoluúčast" na financování "evropských" projektů znamená, že se v žumpě nepotřebných investicí ocitnou i naše peníze, které se přes bruselskou byrokracii vůbec nepasírovaly (a chybějí jinde). Do toho ještě vstupují EUrobyrokraté, kteří hledají na "plnění čerpání" nejrůznější nesmyslné chyby, aby to čerpání ještě co nejvíce omezili.
Výsledkem výše uvedeného je stav, kdy EUrodotace selektivně napomáhají vybraným firmám a jednotlivcům, ale všem ostatním, ale i společnosti jako ekonomickému celku, jednoznačně škodí.
V současné době je tento stav znám stále většímu počtu lidí. Toto je i jeden z faktorů rostoucí podpory vystoupení z EU. Jen v důsledku antidemokratické svévole ze strany ministerského předsedy již nedošlo k vyhlášení referenda na toto téma.

Co se tedy stane, pokud EU přistoupí ke svým hrozbám a dotace Česku skutečně zastaví?
Obliba euroskeptických stran poskočí velice výrazně nahoru, protože stávající dotace jsou už jediným jakž takž reálným (byť, jak jsem výše uvedl, z širšího pohledu zcela falešným) argumentem pro setrvání v EU. Schengen v nějaké formě bude muset skončit, jakmile Německo prosadí kvóty. Hranice uvnitř Schengenu se budou muset uzavřít a patrně i zadrátovat, protože jinak nikdo neudrží "uprchlíky" tam, kam budou přiděleni, když chtějí za bezpracným životem do Německa. Tím padne druhá výhoda členství v EU: volný pohyb osob, zboží a služeb (která navíc stejně není a nikdy nebyla v praxi zcela do důsledků naplněna).
Z celého slavného členství v EU zbude jen bruselská podpora pochybným organizacím a politickým skupinám, jejichž cíle jsou velmi podobné těm, co zastávali "aktivističtí" novináři a politici v dobách "protektorátu". Vzhledem k tomu, že tyto skupiny a osoby je reprezentující, se netěší u obyvatelstva zrovna plošné oblibě (spíše převažují plošná explicitní neobliba a pohrdání jimi), rozhodně nebude (vyjma uvedené) mnoho těch, co by podpořili naše setrvání v EU z tohoto důvodu. A, pochopitelně, zůstala by naše dodávka prostředků škodlivým EUrobyrokratům v objemu, proti kterému bylo těch 100 volů ročně výpalného německému rajchu za časů sv. Václava zanedbatelnou prkotinou.

Takže optimální by bylo co nejrychlejší zastavení bruselských dotací. Nejlépe v takovém termínu, aby se to promítlo už do výsledků krajských voleb v tomto roce. Už proto, že vítězství EUroskeptických sil v nich by znamenalo dobrý základ pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce následujícím. I z toho hlediska, že by se EUroskeptické síly stačily organizačně a celostátně politicky etablovat a zajistit, aby při sčítání hlasů v následujících volbách nedocházelo k příliš mnoha chybám v jejich neprospěch.

1 komentář:

  1. Jsem téhož názoru. Dotace jen křiví ekonomický prostor hůř a víc, než je vzdáleném vesmír křiven časoprostor obrovskými černými děrami. Je to jen obrovský korupční potenciál z našich peněz proti našim zájmům.

    OdpovědětVymazat