úterý 25. října 2016

Daj-li medajli ... (aktualizováno + podruhé)

Stojaté vody české politiky rozvířila debata ohledně vyznamenání Jiřího Bradyho, strýce ministra Daniela Hermana.

Fakta


 • Definitivní seznam vybraných pro letošní vyznamenání byl podepsán cca týden před tím, než do Česka dorazil dalajláma a sešel se s panem ministram, tento seznam je také kontrasignovaný premiérem Sobotkou
 • Údajnou Zemanovu vyhrůžku o nevyznamenání Bradyho nikdo jiný než ministr Herman neslyšel
 • Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt Bradyho do Česka pozval a naznačil (oficiálně seznam vyznamenaných není veřejně dostupný) poučením, jak se chovat při předávání medaile a kolik si smí pozvat příbuzných (atd.), že by ji také mohl dostat

Nad fakty

To, že do Česka přijede dalajláma, bylo známo dlouhodobě dopředu. Bylo, rovněž dlouhodobě dopředu, jasné, že oficiální či polooficiální setkání s ním může zmařit obchodní dohody s Čínou (minimálně tím, že Čína pak bude dodatečně požadovat pro ni výhodnější podmínky, tj. využije to jako záminku), a že z hlediska vlády a presidenta to bude vnímíno negativně.
Nebyl tedy sebemenší problém celou tuhle trapnou scénu sehrát, pozvat Bradyho do Česka a nařknout Zemana z toho, že Bradyho nevyznamenal kvůli aktivitám jeho synovce.
Druhou možností je, že Brady na seznamu je, a pak to bude vypadat tak, že Zeman byl donucen k ústupku klerikálně - kavárnické smečce. To se dozvíme až v pátek.
V prvním případě by se muselo jednat o šířeji založené spiknutí, v němž by jel i šéf hradního protokolu, ve druhém případě by na to stačil v podstatě Herman sám, byť zcela jistě se souhlasem církevnických a patrně i dalších antidemokratických kruhů.
První variantu ovšem podporují vyjádření pracovníků Hradu, byť anonymní, že "pan Forejt čeká pouze na to, až bude jmenován velvyslancem ve Vatikánu", která dávají jeho politickou orientaci i světový názor do souladu s panem ministrem Hermanem.
Je třeba si uvědomit, že antidemokratická smečka se se zvolením Zemana presidentem nesmířila a nikdy nesmíří a podobné aktivity jsou zcela v duchu tohoto nesmíření.

Trochu šířeji

Již v týdenním přehledu jsem vyslovil podiv nad tím, že se člověk, jehož blízký příbuzný prošel holokaustem, bude tak silně pronacisticky angažovat jako ministr Herman, který svou oficiální přítomností na sjezdu nacistů ze sudetoněmeckého landsmanšaftu podpořil tuto neonacistickou a revanšistickou organizaci i její požadavky, kladené na český stát.
Bez ohledu na to, jaké důvody pana ministra jako osobu k tomuto kroku vedly, si měl uvědomit, že tento krok bude vnímán významnou částí české veřejnosti zcela jednoznačně nepříznivě.
Jeho oficiózní setkání s dalajlámou lze interpretovat jako další snahu cíleně poškodit Českou republiku (po té akci se sudeťáky, byť si dalajláma takovéto srovnání a takovéto vy/zne/užití rozhodně nezaslouží).
Účast lidí kolem římskokatolické církve v pozadí celé záležitosti je signálem, že se může jednat o šířeji založenou i zamířenou akci proti ČR. Je třeba si uvědomit, že Vatikán má vůči našemu státu požadavky, jejichž splnění by nás vrhlo zpět před rok 1918. Přitom tito lidé jsou do jisté míry v časovém tlaku, protože ti, kdo odmítli řešit církevní "restituce" (přestože na tento slib lákali voliče), v příštím roce (nejpozději) končí a je pravděpodobné, že protičeských a současně procírkevních aktivistů bude po následujících volbách v poslanecké sněmovně výrazně méně než nyní. Je otázka, zda se klerikálové vůbec dokáží do této části Parlamentu ČR dostat.
V současné době je přitom president jedním z mála činitelů, s nimiž si církevníci a jejich loutky musejí dělat starosti.
Paní Samková přišla s teorií, podle níž má tato akce za cíl rozkmotřit presidenta Zemana se židovskou náboženskou obcí. V tom případě by se mohlo jednat i o reakci na postoj ČR vůči trapné rezoluci UNESCO o tom, že židovské památky v Jeruzalémě vlastně vůbec nejsou židovské. Tou se naše republika projevila jako jeden z mála lucidních a intelektuálně konzistentních států v EU a její prestiž u Izraele i židovských lobby po světě vzrostla.

A ještě něco

Je mi velice líto, ale o panu Bradym jsem neslyšel nic jiného, než že jako oběť holokaustu přežil koncentrák i následný pochod smrti na konci války. Rád bych četl o tom, zda měl i nějaké opravdové zásluhy za aktivitu, která závisela čistě na jeho vůli.
To, že se narodil jako Žid a byl z tohoto důvodu pronásledován, je jistě smutné a naprosto jistě zločinné. A Německo, opět zcela jistě, nebylo za tyto aktivity zdaleka potrestáno tak, jak by bylo zapotřebí a jak by bylo správné i po morální stránce. Nicméně, nemohu si pomoci, přestože je mi jasné, že mě mnozí za to nebudou mít rádi, narodit se jako člen etnika, které měli nacisté na seznamu "Etnika určená k vyhubení" je záležitost pouhé hry náhod, kterou ten narozený neměl sebemenší možnost nějak ovlivnit. Naopak, pokud někdo popadl kvér a dal se k partyzánům, nebo šel do povstání, tak o tom rozhodoval sám, o své vůli, a nesl zcela vědomě a rozmyslně svou kůži (a někdy i kůži svých blízkých) na trh přesto, že nemusel.
A, budu ještě ošklivější, i ten, kdo "jenom" šířil zprávy ze zahraničního rozhlasu (za jehož poslech byl trest smrti, někdy i pro celou rodinu) nebo šířil vtipy dehonestující Němce, nacisty a nacismus, toho udělal proti nacistické okupaci daleko víc, než ten, kdo se na základě příkazu vydal se zavazadlem, obsahujícím "povolené věci" na shromaždiště a nechal se odvézt do lágru. Konec konců, kritizovali to i sami Židé (viz známé heslo: "Již nikdy jako ovce!").
Je mi opravdu líto, ale takto to vidím.

Ukazuje se tedy stále víc, že za fasádou onoho "daj-li medajli" může být daleko větší špína, než je nějaké vyhrožování presidenta ministrovi.

Aktualizace

Kanadské velvyslanectví popírá, že by bylo konzultováno ohledně Bradyho vyznamenání, přitom toto je standardní  postup pro vyznamenávání cizích státních občanů. Brady tedy nebyl na finálním seznamu vyznamenaných (nedostal se ani do "předfinální" verze, která se konzultuje s velvyslanci) a nemohl z něj tudíž být ani vyškrtnut. Jinými slovy, tento fakt zcela jednoznačně podporuje verzi komplotu proti presidentu Zemanovi.

Druhá aktualizace

Ani přes naši ambasádu v Kanadě se žádná konzultace nepasírovala. Přitom by o vyznamenání kanadského občana jiným státem jednala kanadská vláda. Ani to se nekonalo.

2 komentáře:

 1. Seznam vyznamenaných dostal premiér k podpisu PO návštěvě dalajlámy. Ovčáček tedy lhal, pokud tvrdil, že to bylo PŘED. Jaký motiv k podobné lži mohl mít?

  Viktor Š.

  OdpovědětVymazat
 2. Zdeněk Žíkovecký26. října 2016 11:03

  Takže Forejt to narafičil na Zemana i za za cenu toho, že sám bude také za padoucha? K čemu by to bylo, když se Zeman sám otevřeně ještě více ztrapnil podpisem "omluvného dopisu čtyř"?

  OdpovědětVymazat