úterý 13. prosince 2016

Opět totální idiocie genderistů

Soudruzi genderisté z Oxfordské univerzity vymysleli nové slovo.

Nové slovo

Uvedené slovo "ze", které už vložili do jakéhosi pochybného "wikislovníku", má označovat "genderově neutrální osobu". Co si pod tímto pojmem představit, těžko říci, protože takovou osobu prostě biomedicínské obory neznají. Dokonce i transgenderové osoby jakési pohlaví mají, byť se může na různých úrovních lišit, což je zdrojem praktických problémů.

Definice pohlaví

Nejzákladnější definice pohlaví je v chromozomech. Kombinace heterochromozomů XY definuje pohlaví mužské a kombinace XX ženské (nazývá se to karyotyp).
Ostatní kombinace chromozomů jsou buď letální (všechny kombinace bez byť jediného chromozomu X), nebo odlišují svého nositele od biologické normy (přinejmenším vedou k neplodnosti). Zmnožení chromozomu Y vede k vyšším hladinám testosteronu, tedy lepšímu uplatnění v činnostech, kde je zapotřebí síla, cenou za to je vyšší tendence k impulzívnímu násilnému jednání, kvůli níž je vyšší výskyt těchto jedinců ve věznicích. Zmnožení chromozomu X vede vedle tělesných změn a neplodnosti také k poklesu intelektu (čím více chromozomů X v karyotypu, tím nižší intelekt).
Teoreticky může vzniknout, nejčastěji splynutím zárodku mužského a ženského pohlaví (před narozením chybí imunitní mechanismy, které by tomu zabránily a které jinak dělají problémy při transplantacích i mezi sourozenci) hermafrodit, kterému v důsledku směsky samčích a samičích buněk vznikne pohlavní žláza, produkující vajíčka i spermie. Toto je ovšem krajne vzácné, častější jsou pseudohermafroditi, kteří mají karyotyp jednoho pohlaví a tělo pohlaví druhého.
Další definicí jsou pohlavní orgány, při jejichž vývoji může dojít k malformaci, přičemž daleko častější je feminizace plodu s mužským karyotypem. Je to proto, že hladiny estrogenů z organismu matky vedou k vývoji morfologicky ženského genitálu. Aby k tomuto nedošlo, produkuje už šestimilimetrový zárodek (tedy někdy od druhé poloviny prvního měsíce nitroděložního života) mužského pohlaví testosteron, aby nedošlo k jeho morfologické feminizaci.
Opačná situace (maskulinizace plodu se ženským karyotypem) je sice možná, ale vzácnější.
Problém žen s mužským karyotypem spočívá v tom, že mají vyšší svalovou sílu a obecně lepší rozvoj pohybového aparátu a mohou překonat ve sportu sportovkyně s normálním karyotypem. Po několika aférách se začal karyotyp sportovkyň sledovat.
Může ovšem dojít i ke vzniku nějaké mozaiky, kdy zbytky pohlceného sourozence mužského pohlaví pouze zvyšují hladinu testosteronu (dotyčné dámy mají zpravidla i větší clitoris, takže jsou žádanými modelkami pro některé typy speciálního porna a patrně, pokud se věnují i profesionálnímu sexu, i pro některé typy zákazníků; podle Kámasútry byly také oblíbenými společnicemi harémových krásek, protože dokázaly nahradit i zanedbávajícího manžela).
Problém spočívá v tom, že testosteron je produkován ženským organismem normálně (kůrou nadledvin) a tato koncentrace není jednotná, ale kolísá v dosti širokom rozmezí, takže se "patologické" ženy s těmi "fyziologickými" v produkci testosteronu (a tedy i jeho hladině v krvi) vzájemně překrývají. Což závažným způsobem zpochybňuje např. vyřazování sportovkyň podle hladiny testosteronu ze sportovních soutěží.
Třetím faktorem, který definuje pohlaví, je psychika (protože v mozku jsou centra, která reagují na hladiny pohlavních hormonů a směřují chování a cítění k mužskému neb ženskému typu). Tato centra mohou, pochopitelně, na základě nějaké anomálie (nejspíš vrozeného defektu) "zblbnout" a reagovat na ženské pohlavní hormony jako na testosteron, nebo opačně. Výsledkem je potom "muž v ženském těle", případně "žena v mužském těle", což v poslední době vede ke korekčním opatřením, která operativně srovnají pohlaví s psychikou, aniž by (v současné době) ovšem dokázala zajistit takto korigovanému organismu reprodukční finkci.

Genderově neutrální

"Genderově neutrální" by mohli být maximálně jedinci se zakrněním pohlavních orgánů, u nichž do dospělosti přetrvává jejich dětský stav, případně jsou nevyvinuté ani na úroveň toho dítěte.
V podstatě jde o to, že se u těchto lidí z nějakého důvodu (mohou být různé) nespustí puberta. Tito lidé jsou pak v podstatě asexuální (a často mají morfologické defekty, buď zakrslost - bezpohlavním zakrslíkem byl např. Immanuel Kant, nebo je u nich vyvinut naopak eunuchoidní gigantismus s disproporčně dlouhými končetinami, vyvolaný pozdním uzavřením růstových chrupavek).
K tomu druhému si dovolím připomenout roztomilou scénu z mého oblíbeného filmu "Strašidla ze Spessartu", kdy na "titulní" zámek přijede šejk, doprovázený suitou vysokých mužů, což paní hraběnka komentuje, že za jejích mladých let byli samí takovíto muži. Pak tito šejkovi sluhové zapějí sborem sopránovými hlásky (protože se jedná o eunuchy, vykastrované před pubertou), což zase komentuje hrabě ve smyslu: "Tak to tě tedy lituji.".
S výjimkou kastrátů, kde se ovšem o nějaké "genderové neutrálnosti" nedá hovořit - vykastrovaný muž je prostě zmrzačený muž, dtto žena, se lidé vrozeně bez pohlavních orgánů vyskytují jen velice vzácně až raritně (a musejí od sebe odhánět zástupy slintajících patologů a "zrůdologů", toužících si je naložit do lihu či jiné konzervační tekutiny).
Pochopitelně, ani homosexuální osoby, v jakékoli kombinaci, nelze považovat za "genderově neutrální". Tady by to chtělo vymyslet zvlášť osobní zájména pro gaye a zvlášť pro lesbičky, případně zvlášť pro osoby transsexuální, pokud bychom chtěli být akurátní. Je ovšem otázka, zda má takové označení smysl.
Maximálně by se dělítko dalo položit mezi "je schopen/na rozmnožování" nebo "ne". V případě, že ne, tak to hodit na střední rod spolu s dětmi (a třeba do této skupiny přidat i kastráty), v případě, že ano, tak zda produkcí spermií nebo vajíček. Pravého hermafrodita (produkuje obojí) bych považoval za ženu, pokud je schopen dítě odnosit, a za muže, pokud nikoli (viz Falluna ze série Nadace). Vymejšlet číčoviny a ještě je vnucovat pod tresty normálním lidem je prostě hovadství.

Tento případ názorně ukazuje, a to již po "mocté", že humanitní obory jsou manufakturami na výrobu polovzdělanců, ochotných kafrat do všeho a postrádajících jakoukoli schopnost sebereflexe, a tudíž nadšeně násilně vnucující svoje hovadství celé společnosti.

1 komentář:

  1. Pergille, největší problém tkví v tom bezmezném arogantním hovadství, kterému není prakticky nijak bráněno v šíření se, spíš naopak...

    OdpovědětVymazat