neděle 4. prosince 2016

Opět nečistá hra s "Romskou kartou"

Původně jsem chtěl psát o něčem naprosto jiném.

Nicméně nadzdvihla mě zpráva z Britských listů o aktivitách jakéhosi "Centra pro práva Romů" se sídlem v Budapešti, které se opět začalo zabývat údajnými "nucenými sterilizacemi romských žen".

O co šlo

Je třeba ad nauseam opakovat, že existoval předpis, který nařizoval KAŽDOU ženu po druhém císařském řezu sterilizovat. Tento předpis byl později "zeslaben" tak, že sterilizaci nepodléhaly ženy, u nichž byla dle mínění ošetřujícího lékaře dobrá spolupráce a vysoká míra pravděpodobnosti, že budou ukázněně dodržovat antikoncepci (pokud přišla pár měsíců po prvním císaři opět gravidní, byť byla naléhavě doporučovaná alespoň roční pauza mezi císařem a dalším otěhotněním, tak byla brána jako nespolehlivá, opět bez ohledu na etnicitu). Ještě později se tento předpis posunul "o císaře dál".
Základem uvedeného předpisu byla skutečnost, že při druhém císařském řezu dochází na zjizvené děloze k dějům, které mohou skončit jejím roztržením, což vede zpravidla k podobnému průšvihu jako mimoděložní těhotenství, tedy ke ztrátě dítěte a ohrožení života těhotné ženy.
Ono zmíněné uvolnění plynulo z toho, že se zlepšovala technika chirurgických zásahů na děloze a riziko zmíněných komplikací se posunulo o jeden císařský řez dál (a nakonec to vzali na vědomí i tvůrci legislativy).
Nešlo, a to je nutné znovu a znovu opakovat, o žádný "rasistický předpis", protože podle něj byly sterilizovány i tisíce žen z majoritní populace. Byly podle něj sterilizovány i lékařky a zdravotní sestry, pokud měly příslušný počet císařských řezů.
Tento předpis se jistě mohl dotknout populačních skupin, plánujících velké množství potomků (případně plodících a rodících zcela neplánovaně), což se ooět netýká jen Romů, ale i řady náboženských a jiných minorit, pro něž je antikonbcepce "hříchem" nebo něčím jinak nepřijatelným.
Pokud je tendence "odškodňovat" za tento ve své době zcela legální zákrok, vynucený tehdejším stavem medicíny (a speciálně u nás a v dalších zemích východního bloku udržovaným na nízké úrovni v důsledku komunistické diktatury, provozované předchůdci a ideovými souputníky neomarxistů z různých "evropských" institucí) pouze romské ženy a nikoho jiného (členky majoritní populace i dalších minorit), pak se jedná jednoznačně o zrůdné a rasistické požadavky.

O co jde

Ukázalo se, že v současné imigrantské krizi, představující nejdůležitější problém aktuální politiky, se Romové stavějí po bok majoritní populace. Napětí mezi Romy a majoritní populací zesláblo.
Zločinecké skupiny, které buď přímo stojí za současnou imigrační vlnou, nebo ji alespoň berou jako příležitost k prosazení svých zrůdných záměrů, ne nepodobných tomu, co se snažilo uvést do praxe nacistické Německo, tuto situaci rozhodně nevítají.
Už dříve používaly Romy jako klacek proti svým politickým oponentům a současné "vykouření dýmky míru mezi Romy a majoritou" je zcela logicky vyděsilo.
V pozadí oné změny je skutečnost, že i méně vzdělaní a sociálně méně orientovaní Romové chápou "uprchlíky" jako konkurenty v boji o sociální dávky a to konkurenty protežované, po jejichž uspokojení na ně nemusí nic zbýt. Romští přestuoníci zákonů si uvědomují (alespoň někteří) i fakt, že islámistické sekání rukou kapsářům a kamenování prostitutek (a podobné tresty, plynoucí ze šaríje) by byly daleko nepříjěmnější než to, co se s nimi stane nyní, pokud jsou dopadeni a usvědčeni.
Ti nejinteligentnější si uvědomují i skutečnost, že zdroje ve společnosti někdo musí vytvořit (tohle si neuvědomovalo ani špidlo se svým "Zdroje jsou!", pročež se velice dobře uplatnilo mezi podobnými existencemi v bruseli) a počet uživatelů těchto zdrojů je tudíž limitován.
Na druhé straně mezi majoritní populací došlo k reflektování onoho dění u Romů a skuteční rasisté, kteří na Romy útočí opravdu proto, že jsou Romové, bez jakýchkoli jiných důvodů, se dostali do izolace a hlavní proud proti eurofašistické a protiislámistické opozice je od sebe více či méně důsledně odvrhl.
Prostě příslušníci majoritní populace jsou nyní více ochotni tolerovat asociální a antisociální chování Romů než zavádění šaríje a jiné podobné věci, které hrozí ze strany muslimů. Naopak Romové zase začali mít tendenci toto své chování dle svých schopností a možností tlumit (dokonce mám pocit, že ve veřejných prostorách ubylo hlasitých a obtežujících projevů ze strany Romů).
Zbývají pouze "profesionální Romové", kteří jsou loutkami neomarxistických fašistoidů. Ti prostě nyní na základě požadavků svých pánů dělají vše proto, aby co nejvíce onomu uklidnění vztahů mezi romskou minoritou a zbytkem společnosti zabránili. Navíc je jim jasné, že navození oboustranně přijatelných vztahů mezi majoritou a romskou minoritou je ohrožuje i jako takové, protože pak by se ukázala jejich zbytečnost a přestaly by jim chodit peníze.

Jak se to projevuje

Důsledkem výše rozebrané situace byla už nezřízeně agresívní reakce profesionálních Romů na incident v Litoměřicích, kdy k smrti zfetovaný Rom napadal hosty a personál restaurace, načež zemřel na předávkování drogami (nebo spíš kombinací psychoaktivních a somaticky toxických látek).
Dalším takovým incidentem bylo vystoupení nacionalistického aktivisty Banga na Českém slavíkovi, kde prokazatelně lživě obvinil stříbrné Ortely z nošení nacistických symbolů. Ve skutečnosti se jedná (lebka s českým lvem na os frontale) o symbol, používaný československými legionáři v Rusku.
Vzhledem k tomu, že ani tento aktivista nevzbudil "žádoucí" reakci, tak se ozvali další profesionální rozvraceči z Budapešti. O nic jiného nejde.
Je třeba si také uvědomit, že těmto lidem, ať se už jedná o naše profesionální Romy (zčásti soustředěné kolem serveru romea.cz), tak i aktivisty zahraniční, naprosto nejde o žádné benefity pro Romy. Naopak, oni udělají vše pro to, aby Romové nebyli zaintegrováni do společnosti. Živoření Romů na okraji společnosti v materiální, duchovní i duševní bídě jim naopak velmi vyhovuje, protože umožňuje existenci aktivistů, kteří "za ně bojují". To, že oni sami udržují Romy v těchto existenčních podmínkách, jim asolutně nevadí. Kdyby jim to přineslo nějaké výhody, klidně by je i vraždili (fakticky totiž to, co s Romy dělají, je pomalé vraždění).

Na závěr je třeba konstatovat, že žádná "romská práva" neexistují. Existují pouze "lidská práva", která se vztahují naprosto na všechny lidi, bez ohledu na národnost "rasu" nebo náboženské vyznání či ideologickou nebo sexuální orientaci, a práva občanská, která se za stejných podmínek vztahují na všechny občany daného státu s tím, že jejich nárokovost je vázána na plnění občanských povinností.

Žádné komentáře:

Okomentovat