pátek 30. prosince 2016

Desatero "liberálů"

Britské listy zveřejnily "desatero" "liberálů" (= neomarxistických totalitářů) Matthewa d'Ancona z deníku Guardian. Pojďme se na ně blíže podívat.

Úvodem je třeba jasně konstatovat, že "liberály" sami sebe označují neomarxisté, koketující v některých případech s fašismem a dalšími totalitními ideologiemi. Cílem těchto lidí je totální rozvrat společnosti v evropských zemích a následné převzetí moci (tak, jak to provedl Lenin v Rusku). Záměrně vyvolali "uprchlickou krizi", protože jejich rozvratné aktivity progredovaly příliš pomalu a prakticky ve všech evropských zemích se proti nim s větší nebo menší intenzitou začala formovat opozice.
V současné době jsou zatlačeni ke zdi, protože tento odpor narůstá a současně se sjednocuje i na mezinárodní úrovni. Jsou si vědomi toho, že potřebují rychlé rozbití procivilizačních sil, protože jinak budou skládat ze svého konání účty před občanskými tribunály.
Uvedené "desatero" je programem co nejrychlejší desintegrace společností ve státech EU, která by umožnila nástup neomarxistické totality, jejímž kýženým cílovým stavem jsou poměry obdobné poměrům v Severní Koreji, případně v Kambodži za vlády Rudých Khmerů.

Body desatera


1. Začněte agresivně hájit své hodnoty

"Pluralismus, rovnost pro ženy, etnická rozrůzněnost, naše odpovědnost vůči uprchlíkům, internacionalismus, práva lidí LGBT, to všechno je nyní pod systematickým útokem."
To je, pochopitelně, lež. Neomarxismus bojuje za monokulturní pustinu, potlačuje práva žen tím, že podporuje islamisty a háže pod praporem multikulturalismu klacky pod nohy jakémukoli vyšetřování kriminálních případů, které se již staly, a současně i jakýmkoli účinným preventivním opatřením.
Vůči "uprchlíkům" nemáme naprosto žádnou odpovědnost, přinejmenším vůči těm 90 procentům a něco, co jsou buď (a v lepším případě) ekonomičtí migranti, jdoucí za sociálními dávkami, nebo (v tom horším) zakuklení teroristé, připravení na rozvrácení evropské společnosti a nastolení diktatury islámu.
Internacionalismus je ohrožen tím, jak neomarxisté šíří nenávist mezi národy, což jasně ukázaly jejich reakce na brexit i nedávné vítězství demokratů v italském referendu. Neomarxisté také šíří nenávist vůči Řecku a dalším jižním národům EU, na jejichž ekonomikách se názorně ukazuje nesmyslnost projektu jednotné evropské měny.
LGBT komunita je ohrožena především snahou o islamizaci Evropy, protože islám uvedené sexuální orientace trestá buď smrtí nebo dlouhodobým vězením (a toleruje i lynčování členů této komunity "pravověrnými")
"Desatero" dále vyzývá k útočení na všechny, kdo budou lživě osočeni z útoků na tato práva.


2. Ovládněte jazyk svých oponentů

"Desatero" kritizuje heslo "dostaňte věci zpět pod svoji kontrolu" a snaží se pracovat se lží, že uvedená kontrola nepovede k žádnému pozitivnímu posunu v postavení prostých lidí.
Dále správně označuje sluníčkáře za "centristy", tedy bojovníky za to, aby bylo posíleno postavení antidemokratických bruselských institucí a v EU byla v podstatě zcela zrušena demokracie. Pochopitelně, oni bojují za "vyšší demokracii", podobně, jako komunisté během únorového (1948) puče a v následujících letech, která patří k nejtemnějším v našich novodobých dějinách. Je to logické, cílem neomarxistů je stav, jaký je v Deverní Koreji a podobných státech.
"Desatero" se dále snaží zavést propagaci téze, že "liberálové" jsou odmítáni proto, že jsou "nesympatičtí" a zcela pominout jejich politické cíle, neslučitelné s demokracií i prosperitou zemí EU.


3. Veďte, nenásledujte

Autor "desatera" jednoznačně lže tvrzením, že: 'Neexistuje žádný "lid" - ani "britský lid", a tedy ani "český lid"'.
Takový lid zcela jistě existuje jako společenství lidí, žijících na jednom sdíleném území a sdílejících stejné nebo velmi podobné hodnoty.
Snaha rozbít tato společenství a současně nepřipustit, aby v EU vniklo něco jako "evropský politický národ" (coby obdoba politického národa USA) je typické pro neomarxistické antidemokraty, kterým je jasné, že v demokratických podmínkách, zajišťovaných právě tím, čemu Řekové říkali démos (tedy lid) by neměli šanci.


4. Respektujte pocity křivdy, avšak neustupujte

"Desatero" připouští "uznání" pocitu křivdy řady lidí. To je ovšem k ničemu, křivdy je třeba napravovat, nikoli je "uznávat". Dále staví strawmanna v podobně počítačové automatizace. Ten je zcela nesmyslný už proto, že sluníčkáři tlačí do Evropy zástupy negramotných "uprchlíků", kteří jsou pro ekonomiku zcela bezcenní již teď.


5. Postavte se důrazně na obranu imigrace

"Imigrace není jen ekonomická nutnost, ale je kulturně nezbytná a prospěšná."
Toto je hlavní lež "liberálů". Neomarxisté potřebují rozvrat civilizovaných společností přívalem barbarských hord, neschopných a neochotných se zcivilizovat. Proto na tuto věc tak tlačí.


6. Podporujte integraci

"Požadujte dostatečné zdroje na financování učení češtiny. Respektujte a oslavujte rozdílnost, avšak definujte povinnost dodržovat zákony, sociální odpovědnost a kulturní normy, které musejí dodržovat všichni."
Zde se opět lže. V praxi dělají "liberálové" všechno proto, aby se imigranti zaintegrovat do společnosti nejen nemuseli, ale ani nemohli. Včetně boje za to, aby pro ně neplatila běžná zákonná či provozními normami a předpisy daná omezení (názorně to ukazuje kauza se šátky).


7. Bojujte v budoucích válkách, ne ve válkách minulých

Tohle je obecná poučka, která platí pro kohokoli.
"Nedovolte, aby téma debaty určovala druhá strana."
Jinými slovy, neomarxisté odmítaji připustit diskusi o skutečně důležitých věcech.


8. Nedělejte fetiš z "jednoty"

'Odmítněte mlhavou rétoriku, že je zapotřebí "jednotného národa".'
Jinými slovy, neomarxisté otevřeně horují pro sociální rozvrat v Evropě.


9. Požadujte aktivitu veřejnosti. Demokracii si lidé zachrání jen, pokud za její hodnoty budou bojovat

Tohle je jitě pravda, ale zcela jistě se s neomarxistickými totalitáři neshodneme na tom, co to ta demokracie vlastně je.


10. Buďte trpěliví

"... pokud neztratíte nervy - ukáže se všem, že je ultrapravicová revoluce podvod."
I tohle je obecná poučka a je zde i jasné komunistické heslo "čím hůře, tím lépe".

1 komentář:

  1. Na Stalinovy pohrobky a následovníky rozhovory, besedy, diskuse a další civilisované přesvědčovací prostředky pravděpodobně nebudou platit. Platit na ně bude jen širší osvěta, aby jim naletělo pokud možno co nejméně lidí. Není ani od věci, když je jim umožněno znemožnit se vlastníma rukama, podobně, jako když se provalily ve Spokojených státech ty (anti)demokratické e-maily.

    OdpovědětVymazat