pátek 2. prosince 2016

Le Penová nebo Fillon?

V současnosti jsme bombardováni rozbory, jak Fillon, který vyhrál primárky francouzských republikánů, vytlačí Le Penovou. Jaká je realita?

Le Penová v kalhotách

Fillon se v podstatě předvedl tak, jak je psáno v titulku odstavce. Tento politik do značné míry převzal její agendu. Nyní zbývá vyřešit otázku, co to udělá s voliči. Část voličů bude totiž "Le Penová v kalhotách" odpuzovat, pro část bude naopak "demokrat s agendou Le Penové" přitažlivý. Je jasné, že na někoho takového čeká spousta lidí, kteří se zatím žinýrovali dát svůj hlas "extrémistům". Proto je nádherně kontraproduktivní reakce pařížských (a světových) obdob našich sluníčkářů a kavárníků, kteří ihned spustili halas o "extrémismu", "xenofobii", "islamofobii", "náckovství" apod. Čímž, pochopitelně, diskreditovali jednak sebe, jednak připustili, že mezi Fillonem, a Le Penovou zase tak zásadní rozdíl není.
Pojďme si to trochu rozebrat. Ve druhém kole presidentských voleb mohou v zásadě nastat tři situace (pomineme-li naprosto překvapivý průnik nějakého v současnosti naprostého outsidera do druhého kola):
  • Fillon versus socialista
  • Le Penová versus socialista
  • Fillon versus Le Penová

Fillon versus socialista

V takovém případě bude Fillon potřebovat podporu Le Penové, která má poměrně loajální a aktivní elektorát. Za tuto podporu bude nucen nabídnout uskutečnění mnohého z její agendy (on to dělá i teď). Le Penová na této situaci nemůže než vydělat, včetně toho, že případné porušení volebních slibů se republikánům ošklivě vymstí při následujících volbách do zastupitelstev.
Burcování socialistů proti "extrémistovi" Fillonovi fakticky povede k další legitimizaci FN.

Le Penová versus socialista

Zde to opravdu půjde na hranu a je otázka, jak zareaguje Fillon. Nicméně fenomén "Le Penové v kalhotách" v čele jednoznačně demokratické strany s dlouhou tradicí může sehrát pro Le Penovou dosti pozitivní roli, protože mnohá "tabu" v podstatě prolamuje i Fillon. Le Penová tedy může získat republikánský elektorát tím, že bude z velké míry plnit republikánský program, konkrétněji Fillonovu agendu. To by mělo socialistům, společně s totálním znechucením z jejich vládnutí, dostatečně silně srazit preference. Může to znamenat i to, že nebude tak velká ochota k fenoménu "všichni proti Le Penové", který se uplatňoval v dosavadních volbách, a část voličů zůstane sedět doma.

Fillon versus Le Penová

V této sestavě druhého kola půjde především o to, nakolik budou sociálfašisté akceptovat volení "Le Penové v kalhotách" coby alternativy Le Penové. Zda tedy "socialističtí" voliči nezůstanou sedět doma poté, co zbývající kandidáty prohlásí za "jednoho za osmnáct a druhého za dvacet bez dvou". Pokud se toto stane, a stane se to s tím větší pravděpodobností, s čím větším úsilím se bude snažit Fillon Le Penové přebrat hlasy přebíráním její agendy a socialisté diskreditovat Fillona coby "le penistoidního nácka", mohla by nastat situace, kdy se uplatní kompaktnější a ukázněnější elektorát Le Penové.

Jistěže naprosto ideální situace by nastala tehdy, pokud by "demokratická pravice" zůstala sedět doma a "nedemokratická pravice" nešla ke kovaříčkovi (Fillonovi), ale ke kováři (Le Penové) a provolila ji proti socialistům počtem hlasů nad 50 procent již v prvním kole.

Žádné komentáře:

Okomentovat