pátek 5. srpna 2016

Průšvih věštím veliký ...

Slovenské dráhy vykázaly z vlaků hlídky Kotlebovců.

Slovenské dráhy byly multikulturalisty a dalšími pachateli dobra donuceny k tomu, aby zakázaly ve vlacích pobyt lidí, dělajících reklamu politickým stranám a hnutím (či jak přesně je onen zákaz formulován), což se vztahuje hlavně na ty zmíněné Kotlebovce, kteří po vlacích chodili v partajních tričkách coby dobrovolné pořádkové a bezpečnostní hlídky občanů.
Bylo by jistě na místě se tázat, zda se objeví případy vykázání cestujících s tričky propagujícími nacismus, komunismus či islamismus. Nebo dokonce vykázání cestujích s propagačními tričky vládnoucích slovenských stran. Nařízení také předjímá vysokou míru vzdělanosti vlakových průvodčích v politických symbolech, v podstatě přesahující (jak ukázaly mnohé kauzy) úroveň znalostí soudních znalců a expertů různých humanitních a politologických kateder z různých typů humanitních a filosofických studií.

Hlavní problém

Nechme stranou technické problémy se zákazem, které jsou tak veliké, že v podstatě Kotlebovcům bude při jeho současném znění stačit sundat partajní trička a průvodčí na ně bude i s novým nařízením krátký.
Ten hlavní problém ovšem spočívá v tom, že nyní si pan Kotleba může pouze sednout do křesla a mnout si dlaně s gestem spokojeného semitského obchodníka (jak praví klasik) a čekat na první vlakový průšvih, od teatrálnějšího prostě kriminálního činu až po (asi bohužel teatrálnější) ryze teroristický útok.
Následně ani nebude muset moc zdůrazňovat, že k činu došlo poté, co byly hlídky jeho strany z vlaku vykázány. Dokonce se ani nebude muset nějak angažovat v prohlašování, že kdyby tam jeho lidé byli, tak by se útok buď nezdařil vůbec, nebo jen v menším rozsahu. To vyplyne z následné diskuse na sociálních sítích samo.
Bude-li reagovat inteligentně (jakože on, ani lidé za ním stojící, žádní blbci nejsou), tak bude naopak skromně říkat něco v tom duchu, že ani hlídky jeho politické strany jistě nejsou s to zajistit absolutní jistotu zabránění něčemu podobnému, jen sníží pravděpodobnost, že se někdo k něčemu takovému odhodlá a toho, že se mu to povede beze zbytku a v plném plánovaném rozsahu. Pravděpodobně by z tohoto prohlašování vytěžil víc, než z nějakého velkohubého slibování naprosté bezpečnosti.
Faktem je, že "na ruku" mu jdou fakta o teroristických útocích, z toho minimálně jeden ve vlaku, které skutečně neutralizovali přítomní odhodlaní občané, dokonce ani ne ozbrojení, nebo alespoň snížili výsledný rozsah škod a počty obětí.
Přítomnost mladých mužů, kteří prošli alespoň jakýmsi bojovým výcvikem, a jsou schopni jednat koordinovaně (včetně definování toho, kdo komu rozkazuje, což, jak ukázal nedávný případ v Uherském Hradišti, nemá úplně racionálně vyřešeno ani profesionální policie), přinejmenším neuškodí a v řadě situací více či méně pomůže.
Za zmínku stojí i fakt, že vlakový personál v případech reálných teroristických útoků ve vlacích většinou (pokud byla tato možnost) utekl, zabarikádoval se někde ve služební části vlaku, a nechal cestující na pospas. Podobným způsobem si v Nice počínala i policie, jediné ataky na teroristu v průběhu jeho akce pocházely od normálních občanů. Jistěže může hrát roli i to, že v západních státech jsou jak ten vlakový personál, tak i ta policie infiltrovány muslimy, tedy sympatizanty pachatelů těchto útoků.

Důsledky

Kotleba, to už jsem tu zdůraznil vícekrát, "není můj šálek kávy". Uvedl jsem také již dříve, že vnímání dějinného období, na které se Kotleba snaží do jisté míry navazovat, je dosti odlišné u obyvatel protektorátu a jejich potomků a u obyvatel Slovenského Štátu a jejich potomků. Jakmile se Slovensko začalo vyčleňovat z federace, objevily se tam silné politické proudy, navazující právě na politiku v letech 1939 - 1945, zatímco v Česku je lidí, adorujících stejné období, jen zanedbatelné množství (a významná část z nich navíc nepatří mezi autochtonní obyvatele Česka).
Na druhé straně zde zdůrazňuji, aniž bych se za to hodlal stydět, že Kotlebu a obdobné politické proudy považuji za menší zlo, než fašistoidní a neomarxistické politické směry, prosazované bruselí a jejími domácími pomahači. A politické uspořádání, které by byl s to navodit Kotleba, považuji za výrazně menší zlo, než islamizaci, k níž směřuje současná oficiální bruselská politika, akcentovaná navíc sjednoceným Německem, coby pohrobkem "třetí říše".
Onehdy měl Čulík záchvat psotníku z toho, že Ovčáček nazval Německo "rajchem", nicméně tak je nazývají masy českých občanů a mnozí další takto o Německu smýšlejí, aniž by to takto explicitně o sobě dávali vědět.
Kotlebovce tedy rozhodně nevidím jako nějaký svůj politický ideál, ale dokážu si je představit jako součást široké fronty proti islamizaci společnosti. Jako součást takovéto fronty si naopak rozhodně nedokážu představit pražské kavárníky, sluníčkáře, bruselisty apod. Ty si, bohužel, dokážu představit jako nepřátelské spojence, asi takové, jací byli předchůdci Kotlebovců vůči nacistickému Německu. Oni se tak, bohužel, slovy i činy projevují.
Boj proti Kotlebovcům považuji za typickou "připravenost na minulou válku", která je, v souvislosti s válkou současnou, naprosto bezcenná, ne-li přímo škodlivá.
Další věcí je, že bude-li se proti Kotlebovcům bojovat i v situacích, kdy je tento boj jednoznačně faktickým nahráváním islámistickým teroristům (nebo třeba anarchistům, ti také plánovali útok na vlak), pak se mohou stát ti Kotlebovci významnou, ne-li dominující složkou boje za demokracii a proti islamizaci, silně preferovanou obyvatelstvem, se všemi negativními důsledky jejich dominance po vítězství. Asi jako to, že osvobození z nadvlády nacistů provedla sovetská armáda, bylo jedním z faktorů, vedoucích k úspěšnému únorovému komunistickému puči.
Jistě by to nebylo "z deště pod okap", jako spíše "z  pod okapu do deště", (tak, jako ten zmíněný přesun z pod jha nacistů pod jho komunistů) ale i tak bych nad tím nehýkal nadšením.

Podobné akce, jako je ta na Slovensku, mohou nanejvýš Kotlebovcům nahrát, protože otázka nezní "zda", nýbrž "kdy" dojde k nějakému teroristickému útoku na slovenský vlak (a situaci ještě akcentuje reálná možnost neteroristické kriminality). A právě v tom vidím jejich problematičnost a rizikovost.

Žádné komentáře:

Okomentovat