středa 24. srpna 2016

Rok od normalizační "výzvy vědců"

Výzva "Vědci proti strachu a lhostejnosti" je vyvěšena na speciálním webu, kde lze najít i aktuální seznam signatářů.
Sešel se rok s rokem a bude dobré se alespoň trochu podívat po částech na to, jak byla tato "elita společnosti" blízko či daleko reality, verifikované následujícími událostmi.


... jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti ...

Je mi velice líto, ale čas ukázal nad jiné jasněji, že nešlo a nejde o žádnou "xenofobii", tedy racionálně neodůvodněný, psychicky patologický strach z cizího. Ono cizí se stává stále více známým a stále více se ukazuje, že negativní pohled a obavy z aktivit jeho představitelů jsou stoprocentně na místě.

O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity...

Ano a všechny pokusy zapojit je do smysluplné práce celý rok selhávají a ukazují, že oni opravdu přišli jen čerpat dávky, nikoli se zapojit do ekonomiky společnosti. Jejich škodlivost byla silně verifikována zapojením migrantů do teroristických aktivit. Současné proislamistické nepokoje v Německu ukazují, že toto zapojení může být i velice masívní.

Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů ...

Turecké události (včetně tajné podpory chalifátu rodinou tureckého presidenta) ukázaly, že rozdíly mezi tzv. umírněnými islamisty a islamisty neumírněnými jsou pouze kosmetického charakteru.
Provalilo se i to, že muslimské obyvatelstvo poskytuje teroristům jak bezpečné zázemí (v "neexistujících" no go zónách), tak i logistickou podporu a je i zdrojem pro "doplňovací odvody" za padlé či jinak zahynulé teroristy.
"Rozmanitost směrů" sami muslimové jednoznačně odmítají masovým příklonem k radikálnímu islámu typu saláfismu nebo wahábhismu (rozdíly mezi nimi mají jen kosmetický charakter) a odmítáním právě tolerantních a pro nás alespoň částečně přijatelných směrů, jako je alávistický vládní režim v Sýrii.

... hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Zcela reálně kritika bezbřehé imigrace ukázala svou racionalitu v řadě států. Naopak státy, přijímající bezhlavě imigranty, se začínají propadat do chaosu a masové kriminality.

Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení.

To je výzva zcela mimo realitu. Ve světě je několik miliard lidí, kteří by si vstupem do Evropy silně polepšily. Na druhé straně i totálnímu blbci z nějaké humanitní fakulty musí být jasné, že bychom je prostě neuživili. Dokonce ani kdybychom humanitárně zavedli pro Evropany pracovní povinnost 16 hodin denně. Ekonomické problémy se  zajištěním imigrantů nastupují už při o mnoho řádů nižších počtech.

Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

S tímto naprostý souhlas. Toto zajišťovaly tzv. Dublinské protokoly, od nichž se právě "přijímači" prakticky distancovali a nyní plánují jejich oficiální zrušení.
Země Vyšegrádu byly paradoxně ostrakizovány a atakovány právě za to, že se snažily o ten citovaný "spravedlivý výběrový proces".
Jestliže je náboženskou identiutou nějakého etnika terorismus (za jeho formy musíme považovat jakékoli snahy vnucovat toto náboženství ostatním i udržovat je ve fundamentální podobě uvnitř náboženské komunity), pak je nutné s tímto faktem pracovat. Když se to nedělá, jsou důsledky vcelku jasné - Paříž, Brusel, Silvestr 2015/16 atd.

[apel na média] Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku.

S tím souhlas, problém ovšem je, že jsme stále více svědky masového lhaní oficiálních médií. Významná část populace jim přestala věřit a stále větší podporu má požadavek na zrušení veřejnoprávních poplatků právě proto, že tato média informují lživě a spoustu důležitých informací zjevně záměrně a se zlým záměrem zatajují.

Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě.

Svoboda slova je jen jedna. Pokud někdo začne manipulovat s pojmy jako "zodpovědnost a citlivost", tak ji prostě omezuje a bojuje proti ní.

Historie učí, že strach plodí nesvobodu.

Je mi líto, opak je pravdou.
Nesvobodu prakticky vždy plodí podcenění nepřítele, který nám tu svobdu chce vzít.
Kdyby si Židé pořádně přečetli Mein Kampf, podstatně méně (o celé miliony) by jich zahynulo v plynových komorách. Kdyby si tuto knihu pořádně přečetli mnichovanští politici a pochopili současně, že je to vše myšleno smrtelně vážně, tak by museli pochopit, že jakékoli ustupování Hitlerovi je prostě totální pitomost. A mohli včasným zákrokem proti němu ušetřit lidstvu jednu světovou válku.
Po našich politicích i aktivistech typu "vyzývajících vědců" chceme jednu věc: Aby si přečetli pořádně Korán a pochopili, že vše, co je psáno v této knize, je myšleno smrtelně vážně. Aby se seznámili s islámskými životopisy Mohameda, podle jakých se učí v koránových školách, a pochopili, že Mohamed a vše to, co dělal, je pro muslimy nekritizovatelný následováníhodný příklad. A chceme po nich, aby pochopili, že to, co dělá chalifát na svém území (a obdobné skupiny jako Talíban, Boko Haram apod.) je reálný a autentický islám. Rovněž, že jakýkoli "umírněný" islám bude ke stavu v těchto zemích a na těchto územích tendovat, jakmile se dostane k moci a přestane mít potřebu schovávat se za masku "umírněnosti". Komu neotevřely oči události v Turecku před několika týdny, není vědec, ale blbec (alespoň ten z Xeenemünde).

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem.

Je mi velice líto, jsou to "xenofobové", jejichž pohled odpovídá jak konfrontaci s realitou, tak i korekci na "obyčejný selský rozum".
Právě oni soudí velice opatrně a kriticky a jejich názory odpovídají nejlépe objektivní realitě.
Naopak názory proimigrantů nejsou ničím jiným než ideologizujícím blábolením, které se za poslední rok stále více dostávalo a dostává i nadále do stále většího konfliktu s realitou.

Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí.

Je, pochopitelně, "primitivním lidským pudem" strčit hlavu do písku a odmítnout realitu, která se nám jednak nelíbí, jednak je v rozporu s našimi představami o tom, jak by měl vypadat svět. Je ryze pudovou reakcí odmítnout existenci zla, které si nedokážeme vysvětlit a jehož příčiny si nedokážeme představit. A opět se mi do klávesnice dere analogie s nacismem, kdy řada Židů si nedokázala představit, že by tak kulturní a vzdělaný národ jako Němci dokázal akceptovat takové hovadiny, jaké hláslali nacisté v čele s Hitlerem. A nástup nacismu těžce podcenili.
Je naopak příznakem důstojnosti, svobodné vůle i výše zmíněného selského rozumu přijmout i odpornou a pro nás dosti obtížně pochopitelnou realitu a jako takovou  racionálně reflektovat svými reakcemi.

Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy.

Z této představy nás události posledního roku snad vyvedly v dostatečné míře. Dokonce i "islamofóbní" a "xenofóbní" zdroje zhusta podceňují zrůdnost reality islámského teroru, předstihující vše, s čím máme historickou zkušenost, tedy i nacismus.

Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

S tímto rovněž souhlas.
Paradoxem je, že o realitu, nikoli vybájené nesmysly, se zajímají a aktivně reálná fakta vyhledávají především "náckové", "xenofobové" a "islamofobové", případně další podobní, protože oficiální média předkládají veřejnosti jen směsici lží a nesmyslů.
Islám je skutečnou příčinou zla. Je zdrojem primárním, coby ideologický nástroj těch, kdo řídí teroristické útoky. Je i příčinou sekundární, protože právě tato ideologie, předstírající náboženskost, je příčinou šílené (z našeho pohledu) sociální i ekonomické zaostalosti zemí, z nichž migranti pocházejí.
Hlavní problém je nutné přitom spatřovat v tom, že migranti z islámských zemí sem hodlají tento naprosto neúspěšný sociální model importovat a nám ho násilím a přes náš nesouhlas, a rovněž i přes jeho rozpory se zde platnými zákony, vnutit. To zcela diskredituje snahy o analogii s od nás prchajícími emigranty, kteří rozhodně nechtěli západoevropským zemím vnutit socialismus z něhož prchali, ale naopak, jejich příchod a výpovědi představovaly tak silnou diskreditaci tehdejších prosocialistických sil v Západní Evropě, že nám to jejich představitelé neodpustili dodnes. Což bylo a je dosud dále akcentováno nenávistí EUrolevice vůči obyvatelům východních zemí EU za celospolečenský konsensus s pádem socialistické dystopie v roce 1989.
Jako nebylo možné společně (s kým - Brežněvem? normalizátory?) čelit zlu zvaném socialismus, ale zbylo to na antisocialistické síly, tak zlu zvanému islám nemůžeme čelit společně s těmi, kteří toto zlo hlásají a snaží se ho rozšířit, ale pouze s těmi, kteří se ho snaží potlačit a zlikvidovat.

Uplynulý rok spolu se svými událostmi ukázal naprosto jednoznačně, že "výzva vědců" je prázdný žvást, míjející se zcela s realitou. Ti chytřejší to ovšem věděli už před tím rokem.

3 komentáře:

 1. Zdeněk Žíkovecký24. srpna 2016 12:44

  Tenkrát jsem tomu nevěnoval žádnou pozornost předpokládaje, že se jedná převážně o společenskovědníky, a teď koukám že jim to podepsal i Grygar. Dosud jsem si myslel, že to jeho křesťansví je takový ten doublethink a kdekoli narazí na realitu, tam dostane realita přednost. Je mi čím dál tím nepochopitelnější, jak mohou v jedné lidské hlavě koexistovat tak neslučitelné názory.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nn, Grygar, Hořejší, Illnerová...celý tento katolický kabal jede stejnou notu. Grygar a jeho vtipný pokus o oživení inkvizice. Katolický spolek Sysyfoz! Sagan byl o skepticismu. Teď tu máme Grygara, co mu ukradl práci, převrátil ji a zprznil. Pak zavedl vtip-inkvizici.

   Hořejšího a jeho likvidaci ČR vědy ani nekomentovat.

   Tito lidé jsou psychouši a čirý odpad. Platíme za ně všichni.

   Nevím, jest-li jsou true-believers (pravověrní), nebo to jen hrají.

   Vymazat
  2. * sysyfoz je záměrné zprznění názvu -pomsta

   Vymazat