sobota 12. listopadu 2016

Může Trump splnit svoje sliby?

Kromě toho, že kvalitní lidé, kteří něco skutečně v životě dokázali, vítězství D. Trumpa vítají (namátkou K. Gott, H. Vondráčková, F. R. Čech; vdova po W. Matuškovi jako občanka USA dokonce pro Trumpa aktivně v místě svého bydliště agitovala), další vyhrožují, že "Trump nikdy nebude moci splnit, co slíbil".

Plnění slibů

Od kritiků z elitářských stran na naší politické scéně, které s voliči již prakticky nekomunikují a neplnění volebních slibů mají jako regulérní součást svého volebního programu, opravdu taková kritika perfektně sedí, asi jako Jandák na hrnec.
Každému soudnému člověku je jasné, že z volebních slibů se téměř nikdy nepodaří vše, důležitá je ovšem jasně předvedená vůle to udělat.
Obama a spol. ovšem dojeli na něco ještě horšího: Oni své sliby (ve smyslu konkrétních aktivit) skutečně splnili, ale toto splnění mělo naprosto opačný účinek než jaký prohlašovali, že mít bude. Tohle je ještě o něco vyšší level než pouhé neplnění předvolebních slibů.

Takže jaké má Trump možnosti

Vycházím z výše odkazovaného článku na Britských listech a ukazuji právě to, že může dojít k naprosto opačným efektům.

Zavržení mýtu "lidmi způsobeného globálního oteplování"

Dnes už nikdo soudný nepochybuje, že lidmi způsobené globální oteplování není nic jiného než podvod, maximálně v některých případech sebeklam. Jeho přívrženci mají psychiku náboženských fanatiků nebo duševně chorých (což je v podstatě téměř totéž), kteří nejsou s to žádné korekce tohoto blouznění rozumem.
 • Otepluje se? Hurá, je to jednoznačný důkaz globálního oteplování
 • Ochlazuje se? Guru mají připraveno sofistifikované vysvětlení, podle něhož je ochlazení vlastně důkazem oteplení
 • Neděje se nic? Opět je to důkaz globálního oteplení
Je to naprosto stejné, jako když náboženský fanatik, pokud se mu daří dobře, tak je to důkaz přízně boží (a pochopitelně i boží existence), pokud se mu daří zle, tak vytáhne biblický příběh o Jobovi, a pokud se má stále stejně, tak je to jen proto, že nad ním drží bůh ochrannou ruku.
Přičemž globální oteplování, i kdyby se z naměřených dat vynořilo, zdaleka neznamená "globální oteplení způsobené člověkem". Stávající klimatologické modely nejsou s to efektivně klima predikovat (pokud do nich "nasázíme" data po rok 2000, pak pro následující léta až po současnost z nich vylezou totální hausnumera). Druhou věcí je, že už během psané historie byla období s výrazněji teplejším klimatem, než je současné doznívání poslední "malé doby ledové" a z dob před psanou historií máme řadu důkazů o periodách ještě teplejších. Třetí věcí je, že teplá období byla vždy spojena s prosperitou lidské civilizace (a to ve všech civilizačních centrech) zatímco chladná naopak s civilizačním úpadkem a vylidňováním (a tam, kde jsou dostupné validní písemné zprávy, s epidemiemi a válkami).
Donald Trump, ke hrůze podvodníků, hlásajících lidmi způsobené globální oteplování i jimi zblblých (a stále ubývajících) "oveček", proponoval posílení těžby uhlí a nafty (případně jiných energetických a dalších surovin). Co to bude znamenat? Desetitisíce pracovních míst v hornictví. Také desetitisíce lidí, kteří se dostanou z chudoby a budou moci nakupovat zboží a služby, tedy opět desetitisícové počty navazujících pracovních míst.
Nebude nutno "vést obchodní válku s Čínou". Uhlí na místě je levnější než uhlí, vožené přes půl zeměkoule. Už toto povede k restartu ocelářského průmyslu. Nebude nutné jeho výrobce chránit cly a podobnými netržními opatřeními. Modernizované podniky s kvalifikovaným personálem budou poměrně snadno konkurovat kvalitou. Já, co zažil vodovodní trubky, byť ne z Číny ale Indie, které se během pár roků používání zbavily vnitřního pozinkování a začaly se rozpadat na "bahýnko" věřím, že vedle takovýchto šuntů si kvalitní výrobky na trhu místo najdou, a to i za vyšší, té kvalitě odpovídající, cenu.
Pokles až eliminace předražených "alternativních a obnovitelných" zdrojů energie povede jednoznačně ke slevňování řady výrobků i k poklesu ceny energie pro individuální spotřebitele. I to povede ke slibovanému zvyšování životní úrovně.

Ilegálové

Pokud autor v úvodu citovaného článku kvičí, že pozatýkání a exterminace ilegálů povede k nedostatku pracujících, sorry, blbost. Naopak se k práci dostanou jednak dnes ji obtížně shánějící další generace legálně v zemi pobývajících a pracujících Hispánců. Opravdu nevím, proč by autorem oplakávané bazény a zahrady nemohli opečovávat za příslušný peníz i afroameričané, jejichž nezaměstnanost je dost katastrofální, a, pochopitelně, svou takto získanou kupní sílu uplatňovat na americkém trhu. Nehledě k tomu, že kdyby bylo opravdu zle, tak by se mohli nějací Hispánci do země pustit, ale řízeně přes imigrační úřad a vybrané osoby.
Naopak, pokud si USA udělají v migrantech pořádek, nemůže to vést k ničemu jinému než k pozitivním vnitropolitickým dopadům .

Potlačování terorismu

Pokud autor naříká, že se Guantanámo opět naplní a že jeho dozorci "budou pro inspiraci jezdit do pražských muzeí mučících nástrojů", pak jsem všemi deseti pro. Džihádistická sběř si nic jiného nezaslouží a tvrdé výslechy, které se pro politickou korektnost nekonaly, mohou zachránit stovky i tisíce životů. Přinejmenším budou muset džihádisté zcela změnit styl práce (což zabere nějaký čas) a zohlednit skutečnost, že vše, co chycený terorista věděl, budou v dohledné době (maximálně několik měsíců) vědět i vyšetřovací orgány.
Je to ošklivé, ale historická zkušenost s odbojem proti nacistům dokazuje, že vytlouct se dá validní informace prakticky z kohokoli, kdo ji zná. Výjimky sice existovaly, ale v naprosté většině případů buď gestapo nevědělo, že má v rukou někoho, kdo to ví (a cíleně se na to nezaměřilo), nebo se vězni podařilo spáchat sebevraždu. A naprosto stejnou zkušenost mají protinacistické odboje i z jiných zemí.
Navíc řadoví džihádisté nejsou žádní superagenti a pravděpodobně by se chovali zbaběleji než běžní protinacističtí odbojáři a patrně by začali rychle zpívat jako adepti soutěže o "superstar".

Sociální věci

Pokud bude Trump škrtat v peněžních výdajích na sociální parazity, které překrmoval jeho dosluhující předchůdce, tak udělá jen dobře.
Tito bezcenní parazité nyní ječí jako o život, protože jim hrozí, že budou muset nastoupit někam na pozici umyvače nádobí, prodavače ve fastfoodu nebo dělníka u pásu (na nic jiného intelektem a vzděláním prostě nemají) místo aby si váleli šunky na podpoře nebo předstírali práci v neziskovkách a podobných organizacích.
Podobné, ještě drsnější, opatření potřebuje konečně i celá EU, která po ekonomické stránce není ničím jiným než pěnězovodem od pracujících k parazitům.

Boj proti teroristům

Pokud se Trump dohodne s Putinem a dá mu zelenou k plošné likvidaci teroristů v Sýrii a okolních státech, třeba i pomocí cíleného nasazení ZHN, tak se světu jednoznačně uleví.
Pochopitelně, Trumpovo vítězství znamená těžkou ránu všem proteroristickým silám, prosazujícím beztrestnost teroristům a sabotujícím boj proti nim, působícím ve vyspělých zemích.
Jedním z motivů těchto lidí je zrůdná nenávist proti demokracii a civilizovaným poměrům ve společnosti. Konec konců, velice často se jedná o potomky a potomky potomků zločineckých zrůd, které v západní Evropě spolupracovaly s nacismem a v nových zemích EU se aktivně účastnily komunistických pučů a následného vyhlazování demokraticky smýšlejícího obyvatelstva.
Druhým častým motivem je nenávist k civilizaci jako takové, která je prohlašována, bez schopnosti racionálního vyargumentování za "zlo" (s tím souvisí i hoax "lidmi způsobeného globálního oteplování"). Nelze, pochopitelně, podcenit ani toky pěněz, plynoucích z teroristických center do kapes vybraných jedinců z obou těchto skupin.

Pro demokratické síly v EU, pochopitelně, znamená Trumpovo vítězství světlo na konci hnědo - rudo - zeleného tunelu, kterým se společnost v jejích členských zemích potácí.

1 komentář:

 1. Já osobně se domnívám, že po zdařilé likvidaci kvalitnějších kandidátů oběma stranami, si američtí voliči vybrali přeci jenom správně. Presidentem bude Trump, zatímco Killary volby projela. Proč? Protože s Trumpem přeci jenom máme všichni o něco lepší výhled na nějaké zítřky, zatímco u Killary bylo celkem jasné, že by nás bez zaváhání poslala všechny do pekel horoucích a ke všem čertům. Nemusím souhlasit s Trumpem úplně ve všem, ale podle mě v tom podstatném zastává rozumnější stanoviska. To se týká především:

  1) Vztahu k Rusku a nerozdmýchávání a nezneužívání doutnajícího konfliktu na východě Ukrajiny.

  2) Pošťouchnutí evropských zemí k plnění si vojenských i finančních závazků vůči severoatlantické alianci a obecně soustředění se na vlastní bezpečnost vlastními silami a ne na americký účet, jako doposud.

  3) Seškrtání mezinárodních globálně-klimaticko-alarmistických závazků a dotací na ně ve Spokojených státech.

  4) Mnohem rozumnější pohled na problematiku BV a islamisticky motivovaného boje ne za svobodu, jak se pořád oficiálně říká, ale ke zničení a zabití, či aspoň uvržení do totality všeho a všech, co a kdo islámu přijde do cesty.

  Jasně, že nemůže splnit vše, co slíbil, stejně jako to neudělali presidenti před ním, ale prozatím postačí, že aspoň víme, že možná vidíme světlo na konci hodně hnusného a šíleného tunelu.

  Navíc si myslím, že ti kvalitnější kandidáti obou stran by dost možná při řešení některých problémů nemuseli uspět, protože po tak dlouhodobé a soustavné devastaci a deformaci všeho možného dost pravděpodobně potřebujeme někoho, kdo se se vzniklým neblahým stavem nebude párat a pustí se poměrně rázně do nápravy věcí, tříska netříska, hlava nehlava, to aby se té nápravy aspoň dalo dočkat ještě v reálném čase a za tohoto života. Jekot, bekot, brekot a kvil postižených parasitů, ať už jsou to klimaticko-alarmistické násosky, či uálové studující nepotřebné obory, cítící ohrožení jejich bytostných zájmů, nám dává dobrý signál, že Trump je na dobré cestě. Čím víc ta sebranka bude srdceryvně kvílet, nebo ještě lépe někdě demolovat majetek a jinak odpudivě protestovat, tím jistější bude, že se jim dupe na perka správně.

  OdpovědětVymazat