středa 23. listopadu 2016

Nastupuje "rasismus" a "sexismus"? 2


Bezpečí

Imigrantská krize nabourala zcela jednoznačně "liberály" hlásanou představu, že rozsáhlé omezování lidských i občanských práv a svobod je kompenzováno zajištěním většího bezpečí občanů. Fakticky podporuje to, co o svobodě a bezpečí hlásal včera citovaný B. Franklin. To ukázala tato krize zcela jednoznačně, protože "liberálové" islámskou i islámistickou (už vícekrát bylo zdůvodněno a doloženo, že věřící muslim musí být politickým islamistou, takže tyto pojmy jsou v podstatě neoddělitelné) imigraci masívně podporují.
Imigranti jsou zdrojem masové kriminality. Nedávno proskočila internetem zpráva, podle níž již bylo kolem deseti procent Švédek znásilněno jednou či vícekrát imigranty. Přitom praktická beztrestnost těchto zločinů, plynoucí jak z totální impotence policie a justice, tak i ze zuřivých aktivit "liberálních" prozločineckých organizací (ať státních nebo nevládních), je opět v prudkém kontrastu s tažením (včetně protiústavních zákonů i podzákonných norem) proti "sexuálnímu harašení", za "práva žen", "práva" dalších minorit i "politicky nekorektním" slovům i činům. Když dělají a hlásají pravý okak těchto idejí muslimové, tak to prostě nevadí.
Přitom pro imigranty "liberálové" vytvářejí podmínky takové, jaké normální občané nemají. Nedávno "prasklo" v Rakousku, že imigrant pobírá víc peněz, než kolik má průměrný rakouský rolník důchodu (a to mají ještě imigranti rozsáhlé nehotovostní benefity). Podobná situace je i v Německu.
Pochopitelně, imigranti ničím do státní pokladny nepřispívají, jsou vzhledem k negramotnosti (téměř stoprocentní v evropských jazycích a významná část z nich je negramotná i ve své mateřštině) reálně nezaměstnatelní. Ti, kteří by teoreticky nějakou práci (z jejíhož výdělku by platili daně a pojištění) dělat mohli, v naprosté většině pracovat odmítají. Ve Švédsku se podařilo zaměstnat jen 0,5 procent imigrantů, v jiných státech je to podobné.
Do státních a pojišťovenských pokladen většinou ničím nepřispívají ani sami "liberálové", kteří se flákají po státních organizacích, případně předstírají práci v nevládkách.
Prostě platí, že popsaný systém financují především ti lidé, proti nimž je cíleně zaměřen. Což je stav dlouhodobě neúnosný a vytvářející ve společnosti předrevoluční nestabilitu. A současné události jsou projevem toho, že se nepřirozená sociální pyramida, přetížená parazity nejrůznějšího druhu, začíná kymácet.

Rasismus

Zatímco v první polovině minulého století byl boj proti rasismu ještě oprávněný, v současné době je výsledkem práce profesionálních "protirasistických" bojovníků naprosto stejný rasismus, ale opačného znaménka.
Je zde, pochopitelně, naprostá schíza, kdy na jedné straně hlásají "liberálové" rovnost a rovnoprávnost, na straně druhé se ale občané, především příslušníci bělošské majority, setkávají s neméně drsným rasismem, byť (zatím) nezakotveným v zákonech, ale drženým sítí podzákonných norem a vynucovaných "pravidel".
"Soudruzi liberálové" ovšem udělali jednu zásadní chybu. Na Jihu USA si mohli dovolit rasismus, protože černoši byli v podstatě postradatelní, zejména poté, co je vítězství Severu v občanské válce "osvobodilo" (v reálu byli Seveřané stejní rasisté jako Jižané a černochům se dostalo rovnoprávnosti až po druhé světové válce, tedy téměř sto let po vítězství Severu v občanské válce). Hitler si mohl dovolit antisemitské Norimberské zákony, protože Židé byli v tehdejším Německu rovněž postradatelnou minoritou. Že tohle neplatí pro "buržousty" jako celek se přesvědčili bolševici, jimž se pod rukama po vybití "třídních nepřátel" zhroutilo hospodářství státu.
"Liberálové" jsou na tom v podstatě stejně jako ti bolševici, pustili se do atakování skupiny, která je pro chod společnosti v reálu nepostradatelná a je zdrojem většiny společenského bohatství. Vzhledem k tomu, že ideový zálad obou těchto zločineckých skupin je stejný, není nutno se tomu nějak silně divit.
Vzhledem k určité dvojkolejnosti "liberální" ideologie, kdy oficiálně je hlásáno potírání rasismu, ale v praxi "liberálové" provozují rasismus nehrubšího zrna (a stejně tak i sexismus a další formálně odsuzované a potírané "-ismy"), nakonec utlačovaná majorita vcelku logicky dospívá k závěru, že pokud má nadále existovat ve společnosti rasismus, tak by měl být v její prospěch.

Spolupráce s totalitami

"Liberálové" v západních zemích navíc začali silně spolupracovat s ideologicky spřízněnými bolševiky. Za Jelcina, když se otevřely archivy KGB, tak se ukázalo, že celé liberální protiválečné a "pokrokové" hnutí v USA a dalších západních zemích financovali a řídili sověti cestou svých tajných služeb. Na začátku 50. let naštěstí ještě fungovala jakási sebeobrana a, alespoň v těch USA, se podařilo liberálně - bolševický chlív vyčistit pomocí Komisí pro neamerickou činnost. Zpětně bylo v devadesátých letech verifikováno, že všechny "oběti" těchto komisí byly opravdu řízeny rezidenty ze SSSR, pokud jimi nebyly ony samy. Stejně tak se ukázalo, že i "protiválečné" hnutí v době války ve Vietnamu bylo rovněž řízeno a financováno ze SSSR. I "emancipační hnutí" "afroameričanů" bylo jednoznačně takto řízeno a organizováno. Včetně toho, že M. L. King byl v podstatě sovětským agentem. Existuje ovšem prostor pro hypotézu o jeho takové omezenosti, která mu bránila si uvědomit, že lidé v jeho bezprostředním okolí sovětskými agenty jsou. Nicméně mu mohlo docvaknout, že když i jeho nejznámější projev "I have a dream" byl sepsán někým jiným (specialisty z KGB) a jemu dán jen k přečtení, tak je asi něco špatně. Jeho likvidace byla naprosto legitimním aktem sebeobrany státu. To, že byla provedena ve v podstatě ilegálních podmínkách, jen ukazuje, jak moc byly už tehdejší USA prolezlé neomarxistickou rakovinou. Tehdy už nebylo možné zločince, placené a řízené nepřítelem, jednoduše odstavit od moci.
Další reakcí je jejich kohabitace s islamisty.
Lidé "liberálního" ražení, prosazující naprosto totalitní společnost, musí zelenat závistí při pohledu na společnost islámskou, kde je totalitní rozhodování ideologických lídrů nad společností dovedeno do takových detailů, že jedinec nemá ani svobodu v rozhodnutí, kterou rukou si bude vytírat zadek po stolici. Včetně toho, že "správné" chování je i v tomto bodě kontrolováno a použití "nesprávné" ruky přísně trestáno.
I tato spolupráce v reálu způsobuje, že se rozcházejí oficiální ideje se skutky, protože rasismus, sexismus, pedofilie a další "specifika" islámských imigrantů jsou u normálních lidí tvrdě trestány, ale u muslimů tolerovány. I na to řada lidí oprávněně poukazuje a stále více občanů se rozchází s "liberální" ideologií i politiky, kteří jsou jejími nositeli.

Reakce "liberálů"

"Liberálové" začínají ječet, jak se společnost propadá do "xenofobie", "rasismu" a podobných "-ismů". Ignorují fakt, že nadužívání těchto pojmů a navíc zprofanované tím, že "liberálové" označují za "rasismus" i např. rovnost občanů před zákonem, už dávno vyčerpaly jakýkoli negativní náboj tohoto pojmu.
Další snahou "liberálů" je zavedení silné cenzury, jakou by mohli tiše závidět i Bach s Metternichem.
Opět je to dědictví v podstatě totalitní neomarxistické ideologie, krterá je podstatou "liberalismu" a která vede k silnému a systematickému očesávání všech svobod. "Liberálové" si v podstatě počínají tak, jako si počínali bolševici v SSSR.
Současné dění ovšem "liberály" těžce zaskočilo a desorientuje. Je velice pravděpodobné, že si namlouvali spokojenost občanů s hovadinami, které hlásají a prosazují. Podlehli sami své lživé propagandě, podle nichž je odpor vůči těmto hovadinám jen věcí "ojedinělých extrémistů". Masová vítězství ne- "liberálních" či anti- "liberálních" politiků a politických stran ve férových volbách je naprosto zaskočila.
Naprosto stejně byli překvapeni a zaskočeni v roce 1945 Němci, kteří si něco podobného namlouvali, protože to byla i oficiální nacistická propaganda. Někteří z nich věřili, že za umístění do koncentráků jsou jim vděčni i Židé. Jakmile se po osvobození, nebo při povstáních osvobození předcházejících, projevila nenávist vůči nim jako masový jev, procházející napříč celou společností okupovaných zemí a míjející jen úzkou vrstvu poněmčenců a kolaborantů, tak z toho byli vykulení jako vyoraná myš. Dodnes mnozí z nich reflektují nikoli konkrétní násilné skutky, ale právě tu "nepochopitelnou a nijak nevyprovokovanou" nenávist, jíž byli terčem.
Komunisté byli také zaskočeni děním v roce 1989 a byli hluboce přesvědčeni, že jejich počínání si při "vedení společnosti" je naprosto správné, a že ho lidé, až na nějaké "živly" v podstatě oceňují.
"Liberálové" tedy souznějí jak s nacisty tak i s komunisty. Jejich snaha cestou "hate - free" politického hnutí postavit mimo zákon oprávněné negativní pocity občanů vůči zločinným škůdcům, jejich pomahačům i jejich skutkům je opět podobná paragrafům konunistických a nacistických trestních zákoníků.

Jekot "liberálů" tedy především názorně ukazuje, že nejsou s to se zorientovat v současné realitě, případně odmítají připustit její věcně správný popis, zbavený jejich ideologických lží. Sami byli patrně zaskočeni tím, jak moc jsou zhovadilosti, které hlásali a hlásají v neoblibě mezi občany.

1 komentář:

  1. > "Liberálové" jsou na tom v podstatě stejně jako ti bolševici, pustili se do atakování skupiny, která je pro chod společnosti v reálu nepostradatelná a je zdrojem většiny společenského bohatství.

    Obavam se ze jsme naprosto postradatelni.
    Mnohym z "Liberalu" na necem jako bohatstvi zeme nezalezi, nektere by radeji aby spolecnost byla chuda (snizeni "ekologicke stopy"). Mnozi veri ze se jim bude i pak darit dobre a nekterym to i vyjde (napr. pokud Ojro nekrachne uplne, pak maji Ojropos*anci vystarano).

    Koneckoncu cim chudsi zeme, tem lepe se maji ti co maji nahrabano (v necem co zachova cenu).

    OdpovědětVymazat