úterý 22. listopadu 2016

Nastupuje "rasismus" a "sexismus"? 1

Hlásné trouby ideologů, označujících se za "liberály" kvílejí, že se současným trendem nastupuje "rasismus a sexismus".

Trošku ze široka

Jedním z hlavních nástrojů "liberálů" byla tzv. afirmace. "ubohým" xxx (dosaďte menšinu, v případě žen i většinu) bylo těžce ubližováno, a tak musí být příslušníci této skupiny obyvatel nějak zvýhodňováni. V reálu se ovšem jedná o hovadství z rejstříku marx - leninské ideologie, nemající s demokracií naprosto nic společného.
Nositelé této zhovadilosti byli také rozhořčeni "zaostalostí" obyvatel zemí bývalého východného bloku, kteří se, s výjimkou pár politických extrémistů a na ně navazujících vymočenců, k této ideji stavěli lhostejně až negativně. Ti vyměnili psaní udavačských dopisů na STB za podobnou činnost vůči "evropanským" organizacím a v poslední době se zapojují do provokací "ochránkyně" lidských práv, případně do hate free hnutí.
Opět věnuji tichou vzpomínku panu Čulíkovi z dob, kdy ještě komunikoval se čtenáři. Tehdy mi odpověděl na explicitní dotaz, že požadavek, aby zákony platily pro všechny stejně, je, pochopitelně, ryze rasistický.
"Liberálové" narazili na realitu v tom smyslu, že obyvatelstvo zemí východního bloku už mělo afirmační akce za sebou a na vlastní kůži se po celá desetiletí přesvědčovalo o jejich hovadské podstatě.
Komunistická afirmace spočívala ve zvýhodňování příslušníků za kapitalismu "utlačovaných" společenských skupin a, pochopitelně, příslušníků "vládnoucí strany" a jejich rodin (což ovšem zdaleka neplatilo v situaci, kdy měli "nesprávný třídní původ").
Jinými slovy, naprostá většina populace měla zážitky s nějakými debily či jinak narušenými osobnostmi, které "z důvodu správného původu" musely úspěšně skončit střední a poté i vysokou školu (případně se dostat na nějaký úzkoprofilový" učňovský obor), ačkoli měli IQ houpacího koně a pracovní / studijní morálku kupky hnoje. A mnozí měli autentické zážitky i s tím, jak se tito lidé následně "osvědčili" v praxi.
Takže vlastně v době, kdy v USA vládl ještě silný rasismus, u nás jsme už afirmovali. Se stejným předstihem jsme se, proti těm zaostalým USA, seznámili na vlastní kůži s negativními společenskými důsledky něčeho takového.
Z výše uvedeného také vyplynulo jako jeden z požadavků revolučního kvasu na konci roku 1989 něco jako "již nikdy více podobnou zhovadilost". Z tohoto revolučního požadavku vyplynulo rovněž poměrně chladné přijetí feministek (navíc o jejich cíle neměly ženy vesměs zájem, protože je naplnil už minulý režim) i protežování různých menšin (mající navíc velmi odpudivou a agresívní podobu).
Zavádění různých "afirmací" pod tlakem EU a různých dobroserských mezinárodních organizací se tedy setkalo s reakcí inteligentnější části občanů ve smyslu "tlačí do nás něco, čeho jsme se rádi zbavili svržením minulého režimu", která navíc sílila, protože tyto akce si nijak nezadaly s komunistickým hovadstvím (v některých aspektech byly a jsou i otevřenější a hovadštější). V té době ovšem ještě významná část občanů žila v iluzi, že EU znamená demokracii a tržní hospodářství, a musela být praktickou zkušeností přivedena k poznání, že znamená jen jiný typ totality a jiný typ státního dirigismu, v mnoha konkrétních situacích horší než to, co bylo za komunistů.

Mezi tím ve světě

Paralelně s událostmi u nás se podobné aktivity neomarxistů a další antidemokratické lůzy začaly setkávat s postupně narůstající mírou prozření i u obyvatel zápoadnáḯch, kdysi demokratických, zemí. V nich už také "liberálové" a další antidemokraté začali vystrkovat růžky různým omezováním demokracie, protože v čistě demokratických poměrech naráželi se svými fašistoidními projekty na odpor "zaostalých" občanů.
To, čeho jsem svědky nyní, je stále se zesilující proud občanského odporu proti antidemokratizaci až fašizaci společnosti ze strany neomarxistických totalitářů. Ten se nyní začíná překlápět z pouhého posilování pozice "nesprávných" a "extrémistických" politických stran do pozice vítězství názoru normálních slušných lidí, ať už šlo o brexit, nebo o vítězství Trumpa v amerických presidentských volbách.

Další vlivy

Celý proces byl katalyzován přísunem imigrantů.
Existuje známý bonmot, že "Kdo vymění svobodu za bezpečí, ten nakonec nebude mít ani svobodu ani bezpečí." Jeho původcedm je podle některých zdrojů B. Franklin, jeden z raných presidentů USA.
"Imigrantská krize" naprosto jasně občanům států EU, ale i těm v USA, ukázala, že "liberálové" jsou ochotni se starat, zcela jednoznačně ke škodě a dyskomfortu občanů, o jejich "bezpečí". Začali se vtíravě zabývat tím, co lidé jedí, pijí, čím doma topí (a jak) a mnoha dalšími nesmysly. Veškerou tuto svou "péči" si, pochopitelně, nechávají krvavě zaplatit.
To samé platí i o hoaxu s "lidmi způsobeným globálním oteplováním", přestože i hlavní "oteplisté" se již přejmenovali na "změnisty", protože potřebují pokrýt svými parazitickými aktivitami i situaci, kdy se začne prokazatelně ochlazovat. Je z toho vidět, že i takové oteplistické "hvězdy", jako u nás Hollan, na oteplování jako takové přestaly věřit.

(dokončení příště)

Žádné komentáře:

Okomentovat