středa 7. června 2017

Je Babiš opravdu "čiré zlo"?

Soudruzi společensky angažovaní umělci se dali do tažení proti Andreji Babišovi. Je Babiš opravdu ono "čiré zlo", proti němuž je nutno takto bojovat?

Současné tažení

Naši umělečtí "géniové" (ale do uvozovek by u mnoha z nich patřilo i to umění) vyplodili "antireklamní" spot o řepce, patrně v blahé důvěře, že už mnoho občanů neví, jak to s tou řepkou bylo.
Babiš začal "v řepce" podnikat až poté, co ČR přijala EUrounijní debilismus o nucené podpoře "alternativních paliv", jejichž celkový přínos je záporný, přínos pro životní prostředí obecně a globální oteplování zvláště je buď neutrální, nebo rovněž mírně záporný. EU věrchuška prostě, podobně jako komunistická gerontokracie pod Husákem, povýšila politické zadání nad realitu. Výsledky jsou shodné, socialistický blok pod vládou komunistických dementních senilů zkrachoval v roce 1989, EU jednoznačně ke krachu směřuje, minimálně od doby Lisabonské smlouvy, která efektivně znemožnila jakoukoli reálnou kontrolu občanů nad avanturistickými hovadismy EUnijní věrchušky.
To, že se Babiš chová v daných podmínkách tak, aby z nich vytěžil maximální zisk, to mu nelze ani v nejmenším vyčítat, protože to je podstatou tržně orientovaného podnikání. Pokud jeho aktivity vyznívají negativně pro celou společnost, je to vina těch, kdo pokřivili trh s energií nesmyslným dotováním jejích "alternativních" pseudozdrojů. "Pseudo" proto, že z nich reálně žádnou energii nelze získat, lze jen přesypávat zakázanými nebo povolenými cestami energii nealternativní do energie "alternativní", a tu pak s obrovským ziskem prodávat.
Současné klipy, které naši rádoby "umělci" proti Babišovi vytvořili, jsou jen ilustrací hlubokého nepochopení, oč se v této konkrétní kauze jedná.

EET

Daleko racionálnější by byla kritika EET, které je skutečně do značné míry dílem aktivit pana Babiše.
Kritizovat by se dala především skutečnost, že v naprosté většině zemí po zavedení podobných opatření se výběr daní nezvýšil. V těch zbylých se zvýšil o hodnotu, odpovídající meziročnímu zvyšování v předchozích letech a nějaké navýšení, které by se dalo přiklepnout EET, je v těchto státech pod úrovní statistické chyby.
Náklady pro podnikatele, spojené s EET, jsou tak vysoké, že řada podnikatelů buď zcela skončí, nebo se přesune do černé / šedé zóny ekonomiky a její daňové odvody se sníží.
V další fázi např. EET postihne praktické lékaře. Ke stávajícímu SW (zajišťujícímu virtuální kartotéku pacientů, centrálu příjmu dat z odborných vyšetření a komunikaci s pojišťovnami) bude nutno přikoupit několik desítek tisíc korun  stojící modul, jehož následné poplatky na údržbu se pohybují kolem dvou tisíc měsíčně. Přitom jediný reálný druh příjmů praktického lékaře, který neprochází buď přes pokladny (a evidenci) zdravotních pojišťoven, nebo podnikovou sférou (vyšetření vstupních a výstupních prohlídek a periodické prohlídky pracovníků rizikových pracovišť) jsou vyšetření spojená s vydáním řidičského průkazu a periodické prohlídky po 65 letech. Těch má běžný praktik několik měsíčně a má z jedné z nich čistý příjem kolem dvou stovek. Pomíjím vyšetření na pilotní a kapitánské průkazy, kterých je zanedbatelné množství. Řada starších lékařů, také v souvislosti se zaváděním povinných elektronických receptů, skokově skončí, odhady se pohybují kolem jedné třetiny tč. fungujících praktiků. Je to, pochopitelně, i silně demotivující pro absolventy lékařských fakult, kteří se o to více budou snažit uplatnit v zahraničí, kde tuto idiocii nemají. Pro řadu pacientů nastane v následujícím období problém, kdy jejich praktik odejde do zaslouženého důchodu (aby z něj nedotoval idiotismy typu EET nebo elektronického receptu) a v jejich okolí nebude žádný praktik s volnou kapacitou.
Část podnikatelů na internetu se patrně přesune do jiných států a přestanou do naší daňové pokladny platit vůbec.
Navíc celý systém EET budí podezření, že byl vytvořen především ke sledování podnikatelů, aby velcí podnikatelé Babišova typu mohli průběžně zjišťovat, kde jim vzniká potenciální konkurence a včas ji zaříznout.

Nicméně

Protichůdným aspektem je ovšem fakt, že Babiš je podnikatelem tuzemským. Potřebuje v tuzemsku lidi, kterým by mohl prodávat svoje zboží, případně je zaměstnávat (a i v případě toho zaměstnání potřebuje, aby měli kupní sílu k nákupu jím vyráběného zboží). Pokud zde dojde k nějakému sociálnímu zhroucení, po němž nebudou mít lidé ani na základní potraviny, dojde i ke zhroucení kapsy pana Babiše.
Už jsou tu před časem napsal, že ANO je typický fašistický projekt, vycházející +- z toho, co bylo ve fašistické Itálii (než se dostala do totální závislosti na Německu). Včetně toho, že byl v italské společnosti té doby prosazen jakýsi třídní smír ve smyslu "pracující se nebudou bouřit a oplátkou budou mít zajištěnu jakousi minimální životní úroveň, kapitalisté nebudou viditelně a slyšitelně krkat a mlaskat a tím normální lidi proti sobě i celému státnímu systému štvát". Poměry tam tedy byly +- jako za Husákova "gulášového socialismu" (připomínám skvělý film Amarcord, který se ovšem netají tím, že podmínky v raně fašistické Itálii poněkud idealizuje pohledem dospívajícího chlapce), pochopitelně s opravou na to cca půl století rozvoje technologií činících život snadnějším, které Husáka od Mussoliniho dělí. Nicméně žít se dalo jak za toho Mussoliniho, tak i za toho Husáka, zatímco EU nás zcela jednoznačně táhne do poměrů, v nichž život ani na této redukované a zglajchšaltované úrovni možný nebude (o nějaké demokracii si, pochopitelně, obyvatelé všech těchto režimů mohli a budou moci jen nechat zdát; v případě té budoucí EU ovšem kdo ví, jestli, je docela možné, že i sny budou podléhat cenzuře či nějaké formě "nápravy správným směrem" - viz velmi vizionářský film Kdo chce zabít Jessii).
Zkrátka Babiš je, abych opět citoval, tentokát americké politology, kteří to prohlašovali o USA podporovaných krvavých diktátorech, "bastard, ale náš bastard". Víme, že se u něho můžeme spolehnout na to, že určitou hranici nepřekročí, protože by si jinak počínal jako ten pán, co vylezl na strom, posadil se na větev a uřízl ji mezi sebou a kmenem.
Daleko problematičtější jsou mezinárodní velkokapitalisté, či oligarchové (ono je to v podstatě totéž), kteří stojí za EU a jejími čelnými politiky. To jsou lidé, kteří takovéto konkrétní ukotvení nemají, v podstatě jakákoli země pro ně představuje jen pokladnici, kterou (když se dá) totálně vyrabují a odtáhnou jak mračno kobylek na další štaci, aniž by je sebeméně zajímal osud lidí, pro něž vytvořili podmínky, znemožňující prosté přežití.
Právě tito lidé jsou naším zásadním problémem a teprve poté, co se nám podaří jim ubránit, může být zajímavé usměrňování Babiše. Tento přístup v podstatě vychází z Maslowovy pyramidy potřeb, která je vcelku osvědčeným popisem potřeb člověka a jejich priorit, tudíž se na ni dá dívat jako na podklad k racionálnímu rozhodování.
Když tu dnes vyvolávám duchy filmového plátna, dovolím si připomenout ještě jeden film: Trajánův sloup, který pojednává o událostech v Dácii poté, co ji Řím dobyl a co se stala provincií římského impéria. Dáčtí protiřímští "odbojáři" se nakonec spojili s Římany proti invazi lidožroutských a lidské oběti v masovém měřítku provozujících kmenů (archeologicky doložených i na našem území), protože "osvobození" Dácie z jejich rukou by mělo tisíckrát horší následky než nadvláda Říma.
Z těchto důvodů rozhodně výše zmíněné "umělecké iniciativy" nepodporuji a spíše by mě zajímalo, kdo si ty "umělce" platí.

Babiš tedy není žádné "absolutní zlo". Babiš je naše, místní zlo, to absolutní sídlí v Bruselu a v sídlech dalších nadnárodních organizací a v boji proti těmto zlům za naše holé přežití je zapotřebí se spojit i s tím Babišem.

Žádné komentáře:

Okomentovat