úterý 13. června 2017

Úspěšný boj proti náckům?

Soudruzi z Reflexu ucvrkávají blahem, jak se podařilo místním zrušit (snad) koncert (snad) neonacistických kapel. Přitom je to rána úplně vedle.

V čem se s Reflexem shodnu

S Reflexem se shodnu ve dvou věcech:
  1. Neonacistická scéna u nás je naprosto minoritní záležitostí, jedná se o "tvrdé jádro", skládající se snad z desítek osob a na ně nabalené další lidi, kterých nebude o moc více než tisícovka (a pokud by mi někdo doložil, že jich ani tisíc není, nebyl bych zase až tak moc překvapený).
  2. Že bod 1 je v podstatě pozitivní záležitost.
Zcela jistě není možné brát jako pravdivé žvásty neomarxistických blábolilů, o tom, jak jsou Češi "šíleně rasističtí", zvláště, když tyto bezcenné žvásty šíří Britské listy, které se neštítí spolupracovat s lidmi, šířícími nacistickou ideologii. Nehledě k tomu, že neomarxisté označují za "nácka" kohokoli, kdo oponuje jejich zločinné ideologii.
Určitý problém také může být, kde je hranice mezi naprosto jednoznačně pozitivním vlastenectvím a naprosto jednoznačně negativním nacionalismem.
Faktem je, a v souvislosti s kulatým výročím atentátu na německou zrůdu jménem Heydrich bychom měli připomínat velmi hlasitě a razantně, že prakticky všichni ti, kteří pomáhali při organizaci atentátu i při následném pokusu o ukrytí jeho aktérů, by byli neomarxistickými hovady označeni za zločince a "nácky". V hodnocení těchto lidí neomarxisty a nacisty v podstatě neexistuje rozdíl.

V čem se s Reflexem neshodnu

1Že celou událost presentují jako "vynikající vítězství". Z bodu č. 1 předchozí části jasně plyne, že tito náckové jsou zcela marginální jev. "Vítězství" v boji proti nim odpovídá jejich významu ve společnosti, který je blízký nule.
2Nepovažuji automaticky kohokoli, kdo oponuje islámu, za "nácka". Toto je téze neomarxistů, kteří jsou naprosto stejná svoloč jako nacisté. Větu "Část z členské základny začala bojovat proti muslimským přistěhovalcům, kteří zde nejsou, a stali se z nich antiislamisté." považuji za naprostý blábol, který se zcela míjí s realitou.
Proti islámistické invazi bojují v naprosté většině lidé, nacházející se mimo (neo)nacistickou scénu. Druhou věcí je, že není třeba osobní znalost muslimů, stačí znalost toho, co tvorové vymozkovaní touto ideologiíé páchají v dalších zemích. Včetně toho, že další muslimové, byť se veřejně ohánějí "solidaritou s oběťmi teroristických útoků" s těmito útoky souhlasí a s teroristy se plně ztotožňují. To, konec konců, ukázaly i události na kvalifikačním zápase o postup na mistrovství světa ve fotbale v Adelaide (Austrálie). Jako zajímavost uvádím, že původní článek o odmítnutí Saúdů držet minutu ticha, který jsem měl připravený k odkazování, byl zcenzurován.
Prostě komukoli, kdo není totální idiot, je jasné, že cílem muslimů je zlikvidovat euroamerickou civilizaci, protože islám je naprosto neslučitelný s jejími hodnotami. A pokud někdo trvrdí opak a idiot prokazatelně není, pak to dělá se záměrem euroamerickou civilizaci zničit a muslimy k tomu použít jako nástroj (což je záměr především rudých a zelených všech odstínů barev).
A budu hodně ošklivý: I s těmi autentickými nácky se patrně můžeme shodnout na tom, že fyzické vylikvidování naší populace není v našem zájmu (jak těch nácků, tak i normálních lidí), což se o neomarxistech a příznivcích muslimů (o samotných muslimech nemluvě) říct rozhodně nedá.
V důsledku komunistické agitace a jejího monopolu od roku 1945 až po téměř současnost je většině naší veřejnosti zcela neznámý fakt, že nejvíce obětí nacistické okupace (pomineme-li Židy, pronásledované z rasových a nikoli ideologických důvodů) nebylo mezi komunisty (ti naopak až do útoku na SSSR žili s nacisty v dojemné harmonii), ale právě mezi silami, které se dostaly ve společnosti k dominanci v období druhé republiky. V podstatě už v souvislosti s událostmi 17. listopadu 1939 toto platí, protože studentští vůdcové zavraždění nacisty, případně odvezení do koncentráků, vesměs patřili k příznivcům českých fašistů. Stalo se to proto, že po událostech 28. 10. studentské spolky (zastrašené brutálním potlačením demonstrací) zvolily do svých vedení právě lidi z této části politického spektra v domnění, že tím omezí persekuce ze strany německých okupantů. Tyto naděje se ukázaly naprosto liché. Němci se, zcela podle svých nejlepších tradic, zachovali jako slon v porcelánu a bestiálním způsobem povraždili příslušníky té části politického spektra, která jak za druhé republiky, tak i na začátku protektorátu sázela na spolupráci s Němci.
Výsledkem bylo, že Němci už po prvním roce existence protektorátu v podstatě neměli mezi místním obyvatelstvem (vyjma německého etnika, kterého jsme se šťastně a zcela oprávněně zbavili odsunem) žádnou konzistentní sílu, která by s nimi spolehlivě spolupracovala. Masakr mezi českými fašisty proběhl i v souvislosti s heydrichiádou a také nepřispěl k podpoře nacistů z pravé strany politického spektra.
Nakonec se ukázalo, že i někteří z nositelů Svatováclavské orlice spolupracovali s odbojem.
Výše zmíněné idiotství Němců vykvetlo květy přímo tropické nádhery na začátku jejich tažení do SSSR. Tam si zase dokázali po velmi krátké době na smrt znepřátelit veškeré obyvatelstvo, které je původně vítalo jako "zachránce před bolševiky". Kdyby Němci nebyli totální rasističtí idioti, tak mohli sedět doma a poskytovat zbrojní a logistickou podporu desítkám milionů antibolševických bojovníků, kteří by za ně toho Stalina s přehledem porazili.
Čili, budu hodně brutální: Tam, kde jde o fyzické ohrožení populace České republiky, jsou ti "náckové" menší zlo než třeba neomarxisté.

Koho Reflex pomíjí

Jsem toho názoru, že Reflex pomíjí daleko významnější sílu, která se jednoznačně kloní k nacismu a neonacismu. Touto silou jsou klerikálové, což názorně ukazují jejich aktivity ve vztahu k sudetským Němcům a jejich neonacistickému a revanšistickému politickému programu.
Klerikálové (KDU-ČSL) se sice presentují jako "křesťanská" strana, nicméně zastupují prakticky výlučně římské katolíky, s ostatními křesťanskými konfesemi se míjejí, případně se tyto od nich zcela distancují.
Faktem také je, že programem římsko katolické církve bylo vždy potlačení až vylikvidování slovanských národů v Evropě. Od přelomu 15. a 16. století až do pádu Rakousko-Uherska byla programem římskokatolické církve genocida českého národa, kombinovaná s násilným poněmčením. Existence "vlasteneckých kněží", kteří v církevní organizaci fungovali asi stejně jako disidenti v komunisty ovládaných zemích, na této skutečnosti absolutně nic nemění. České národní obrození vzniklo jako side-effect oslabení církevní moci za osvícenského absolutismu (který klerikálové dodnes proklínají a jejich ideálem je návrat společnosti někam na úroveň doby vlády Karla VI., otce Marie Terezie).
Klerikálové rovněž prosadili jeden z největších zločinů v novodobých dějinách našeho státu, tzv. církevní restituce. Blekotání o "navrácení majetku ukradeného komunisty" se zcela míjí s realitou. Církve (a především římští katolíci) dostaly i majetky, o které přišly za josefínských reforem (některé kláštery např.), případně za Masarykovy pozemkové reformy. Druhou věcí je, že církve (a především římskokatolická) nikdy nevlastnily prakticky nic, co by nezískaly podvody, vydíráním a loupežemi, včetně loupežných vražd. Opakovaně přirovnávám restituci takto získaného majetku k hypotetickému restituování nacistům zlata ze zubů, vytloukaných z úst zplynovaných Židů.
Podkuřování klerikálů (nao)nacistům je zcela konzistentní s politikou, kterou římskokatolická církev prováděla za posledního půl tisíciletí. Pokud existují skutečně společensky nebezpeční "náckové", tak jsou to právě klerikálové. To názorně předvádějí i pronacistické aktivity jejich stranických špiček. V nadcházejících volbách se rýsuje naprosto ideální možnost se jich zbavit, protože jejich koalice s rovněž velice pochybnými "starosty" potřebuje k proniknutí do povolební Poslanecké sněmovny PČR překonat desetiprocentní limit. Proto každý, komu záleží na budoucnosti stávající populace ČR, by neměl tuto koalici volit.

Existují tedy daleko horší a nebezpečnější síly, než jsou nějací "náckové", nad potlačením jejichž akce Reflex jásá. V nastávajících volbách bychom se měli zaměřit na to, aby právě tyto, Reflexem opomíjené, síly zůstaly za branami parlamentu.

1 komentář:

  1. Podle BiS zprávy z roku asi 2010 nacistů, včetně neoficiálních sympatizantů, u nas asi 900 :-)

    OdpovědětVymazat