úterý 27. června 2017

Ošklivá křivka 3


Proč píšu o "elitách"

Už jsem tu tento problém asi před rokem a půl objasnil. Jedná se o to, že ti, kdo se dnes prohlašují za elitu, v reálu žádnou elitou nejsou. Tito lidé jsou, jak ukázal v minulém díle citovaný průzkum, zcela odtržení od reality běžných lidí.
Nějak se mi vybavuje Vávrova trilogie o husitství, kde opilý a naštvaný Václav IV. v souvislosti s prvními husitskými bouřemi v Praze (staroměstskou defenestrací) prohlásí "Běda lidu, jenž se odcizí svému králi", načež dvorní šašek kontruje "Běda králi, jenž se odcizí svému lidu". Načež nastane onen historicky doložený záchvat vzteku, v němž Václav IV. umírá (podle Lesného v epileptickém záchvatu, způsobeném alkoholickým poškozením mozku, IMHO mohlo být bezprostřední příčinou záchvatu i krvácení, vzniklé zvednutím krevního tlaku způsobeným uvedenou zprávou).
Podle mého soudu, pokud elity nekonají v zájmu normálních občanů (byť třeba v nějakém dlouhodobějším měřítku), tak se prostě odtrhnou od reality a výsledkem je to, co vidíme ve vztahu "elit" a občanů u nás. Další věcí je, že na "dlouhodobé prespektivy", "lepší informovanost" apod. se dají svádět i aktivity občanům (tedy lidu) nepřátelské, služící jen k prospěchu "elit". Obávám se, že skutečné elity se poznají mj. podle toho, že jednají ve prospěch občanů i tehdy, když je to proti jejich osobnímu zájmu (o tom je třeba Masarykovo jednání za hilsneriády).
Za skutečnou elitu považuji např. pana Yann LeCun(a), šéfa výzkumné sekce Facebooku, který odmítl prestižně i finančně vysoce atraktivní přednášení v Saúdské Arábii, protože tam odsuzují k smrti ateisty.

Konečně ta křivka

Ale abych se vrátil k těm zatrachtilým a ošklivým křivkám. Velmi významná část vlastností živých i neživých objektů (a platí to i pro chování živých bytostí včetně člověka) je distribuována co do četnosti odchylek od průměru pomocí Gaussovy křivky. Velká část dalších distribučních funkcí tenduje při vysokém počtu faktorů a vysokém počtu individuálních zdrojů dat ke Gaussově křivce také.
Použil jsem jednoduchou simulaci dat, rozložených podle Gaussovy křivky pomocí funkce normaldeviate v programu metpost a nechal jsem ji vygenerovat tisíc (pseudo)náhodných čísel, rozložených podle Gaussovy distribuční křivky. Zde jsou nanesena na jednu osu s nulovou hodnotou uprostřed:

Obr.1

Každé číslo představuje jeden kroužek

Zde jsou počty bodů, posečítané pro intervaly od -4 do +4, vždy po 0.5 (4 a -4 mají nulovou hodnotu, proto je nevidíme vykreslené).

Obr. 2

Pokud proložíme křivku horními konci úseček, dostaneme charakteristickou křivku zvonovitého tvaru (termín bell curve je pro Gaussovu křivku často používán v anglofonním světě). Já jsem křivku, zobrazenou jako šedivá plocha na pozadí ručně upravil, aby byla symetrická a nehrbatá, a tím se víc blížila ideáýlní Gaussově křivce, kterou bychom teoreticky dostali z mnohem většího počtu čísel (což by asi vedlo k přetečení proměnné u metapostu).

Nicméně nás bude zajímat tzv. rozvinutá Gaussova křivka. Její ideu si můžeme představit asi takto. Mějme nějakou vlastnost, jejíž intenzita je rozložena podle Gaussovy křivky. Nyní tuto vlastnost postupně redukujme na hodnoty ANO x NE podle nějaké testovací hodnoty. Všchni, kdo překročí práh (daný tou testovací hodnotou), se zobrazí do sloupce, a o ty, co nepřekročí, zůstane sloupec kratší než je maximum.

Obr 3

Vidíme, že sloupec nejvíce v pravo obsahuje všechny členy souboru (v tomto případě je tedy vysoký tisíc jednotek). Zachoval jsem měřítko na ose x i na ose y stejné, jaké je u předchozího obrázku. Opět jsem podmaloval šedou plochou, vycházející z "idealizovaných" dat. Vidíme drasticky rychlý nárůst, přičemž si možná neuvědomujeme, že na samém začátku je rychlost nárůstu nejvyšší, protože zde se proložená křivka blíží křivce exponencální, pak (kolem středových hodnot) přechází v křivku lineární aby končila jako křivka logaritmická.
Exponenciální a lineární oblast této křivky jsou mezi výzkumníky oblíbenými částmi k měření takto se chovajících jevů, protože se jednak dobře počítají, jednak je zde zatížení poměrně málo chybami (počítat by se dal i poslední část křivky, ale do ní se kumulují veškeré rušivé faktory z předchozích částí).


Co z této křivky plyne?

Explicitně řečeno, ochota spáchat nějaký útok ve stylu Darrena Osborna je s vysokou pravděpodobností distribuována podle Gaussovy křivky. Znamená to, že se zvyšováním tlaku na populaci bude po nějakých počátečních fluktuacích narůstat počet lidí, ochotných spáchat něco podobného, podle exponenciální rovnice. Exponenciela je ovšem pro běžnou lidskou předsavivost docela zrádná věc. Velice hezký příměr jsem četl v jednom článku, popisujícím "zamoření" rybníka vodními rostlinami. Jestliže na rybníce bude rostlina (třeba okřehek), která každý den zvýší své množství na dvojnásobek, znamená to, že den před totálním pokrytím jeho hladiny bude tato hladina z jedné poloviny volná. Takže nikoho s běžným uvažováním nenapadne, že je opravdu takto zle.
Narůstání četnosti nějakých protiakcí ze strany majoritní populace, třebas i jen podle exponentů na základě dvou (1,2,4,8,16,32,64,atd.) bude tedy velmi strmé. Jakmile bude dosaženo vyšších čísel, tak se sice bude relativní rychlost přírůstků snižovat, ale absolutní nárůst bude v ještě větších číslech, než v předchozí fázi. Ta poslední fáze už je nezajímavá, protože nastoupí někdy v době, kdy se do odboje (nevím, jak lépe to nazvat) zapojí prakticky všichni "možní" (něco mezi 3/4 a 4/5) členové populace.
Reál je pochopitelně složitější, protože ve skutečnosti není populace zcela homogenní, ale je složena z různých subpopulací, které mají toleranci navozenou různě vysoko. V praxi to ovšem znamená, že nárůst bude ještě rychlejší, protože se budou přidávat další  další (a různě motivované) skupiny.
V zásadě stejná situace je na opačné straně barikády. Už jsem konstatoval (a nikoli poprvé), že islámští vůdcové by zde rádi měli "vzorné mírumilovné muslimy" až do chvíle, kdy budou moci bez větších potíží převzít totální moc v evropských státech a zavést v nich režim na způsob Saúdské Arábie, nebo rovnou chalifátu či Talíbanu. To jim kazí ti z muslimů, kteří už současný demokratický stav státu cítí jako stále narůstající útlak muslimů, na který je potřeba reagovat terorismem.

Spirála?

Proislámští agitátoři hovoří o "spirále násilí", nicméně se fakticky jedná o dvě Gausovy křivky opačné polarity, jejichž součet ukazuje míru antagonismu ve společnosti i součet osob, ochotných se pustit do protizákonných aktivit v boji proti druhé straně.

Obr 4

Takto to ukazuje poslední obrázek. Opět jsem ponechal stejné měřítko (za svislý rozměr se omlouvám, graf odpovídá situaci, kdy v populaci je cca 1/4 antagonistické populace, předchozí obrázky se vztahují jen k cca 3/4 majoritě). Opět jsem čáry z generátoru náhodných čísel podbarvil plochou, odpovídající "ideálnější" Gaussove křivce.

pokračování, snad dokončení, příště

1 komentář:

  1. V době milionového přírůstku invazního islámského vojska v Německu, narostl počet útoků na objekty, které byly určeny místními úřady k ubytování tohoto vojska. Při pomyšlení, kdo se tam ubytuje a co bude dělat, prostě bývalí vojáci, policajti a hasiči neváhali a objekt zpravidla zapálili, aby nemohl být použit za zamýšleným účelem. Lügenpreße to samozřejmě zatloukala jak jen to šlo, ale šídlo v pytli prostě neutajíš, že? Invazní tlak podporovaný vládou a úřady vyrobil z části normálních slušných lidí kriminálníky. Tito, až je dříve či později propustí, budou mít podle mě mnohem méně zábran v konání, než před prvním skutkem, protože vše, co ještě neuměli, je v kriminále rychle doučí s protože už nebudou „bezúhonní“, už nebudou mít co ztratit. Mnohé ale budou moci naopak získat svržením stávajícího establishmentu a nastolením jiného, spjatého s lidmi i realitou.

    OdpovědětVymazat