úterý 20. června 2017

Zmatená práva

Skupina NESEHNUTÍ vyrobila v pondělí 19. 6. den práv romských žen. Pochopitelně, jak je to u ultralevičáků zvykem, jedná se o nesmyslný bastl.

Paradoxy

Česko má vysoké procento zaměstnanosti romských žen. Průměr EU je 21, náš průměr je 36, tedy více než 1,7 krát tolik. Přesto jsme my ti špatní (alespoň podle blábolu eko-socio aktivistů z tohoto pochybného spolku). Je to odůvodněno tím, že u nás se cítí na trhu práce diskriminováno 35 % romských žen, zatímco v EU pouze 22.
Podíváme-li se na tato čísla, tak zjistíme, že na úrovni předpokládané statistické chyby říkají, že každá pracující romská žena se setkala se situací, kdy byla podle svého názoru diskriminována (s trochou nadsázky, pětadvacetiletá matka deseti dětí, vyšlá ze 6. třídy ZŠ se neúspěšně ucházela o místo ředitele ČAV a nabídli jí tam pouze post uklizečky, nicméně práci dostala).
Pravděpodobně je tedy "lepší" mít ve státě jen velmi malou příležitost pro uplatnění romských žen, a tím pádem "nediskriminovat", než se o jejich uplatnění snažit a vytvářet situace, kdy záměry nebudou odpovídat dosaženému výsledku a bude to (des)interpretováno jako "diskriminace".

Základní problém

Základním problémem se všemi levičáky a ultralevičáky je skutečnost, že naprosto zaměňují dvě zcela odlišné kategorie rovných práv: právo na rovnou příležitost a právo na rovný výsledek.
Je jasné, že od likvidace feudálních výsad bylo právo na rovnou příležitost součástí demokratických práv. Lze se i domnívat, že bez tohoto práva ani nemůže existovat demokracie jako taková (a z toho důvodu lze i odmítnout demokratičnost zemí jako jsou některé současné "demokratické" monarchie v EU, o podobných státech mimo EU ani nemluvě, i demokratičnost např. Rakouska - Uherska, byť se v politickém uspořádání těchto států vyskytovaly a vyskytují některé demokratické prvky). Zcela jasně antidemokratické systémy na bázi nacismu nebo komunismu takovéto provilegované skupiny měly také a byl to jeden z výrazných rysů, kterým se odlišovaly od demokracie.
Pokud se podíváme na levicovou agendu, tak jedním ze základních cílů, které mají ustanoveny politické strany na levé části politického spektra spektra, patří popření práva na rovnou příležitost (což souvisí s tím, že bojují za ustanovení nedemokratické společnosti). Zcela jistě se to zdůvodňuje "pozitivními" způsoby typu "ta a ta skupina byla (je) diskriminovaná, tudíž musí být podpořena".
V zásadě jsou všechny podobné aktivity a jejich zdůvodnění ovšem zredukovatelná na ono orwellovské: "Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou rovnější."

"Zpátečnická stará generace"

Někteří levicoví političtí aktivisté se snaží manipulativně lhát, že "starší generací", která "nevyrostla v demokracii" a je "ovlivněna předchozím režimem" jsou právě z těchto důvodů jejich sociálně inženýrské projekty odmítány.
Problém je, že platí pravý opak: Tato starší generace se v dobách socialismu, případně "reálného socialismu", setkávala právě s identickými a velice podobně zdůvodňovanými sociálně inženýrskými projekty a má s nimi zcela jednoznačně neblahou zkušenost.
Za minulého režimu byly ve školství, středním a zejména vysokém, protežovány děti z dělnických, rolnických (pochopitelně socialisticko družstevně rolnických) a komunisticko funkcionářských rodin. "Správný původ" měl bodové vyjádření u přijímacích zkoušek na střední i vysoké školy (srovnatelné s prospěchem u zkoušek předmětových) a v případě vysokých škol byl spojen i s mírnějším hodnocením u jednotlivých zkoušek a větším počtem možných opravných termínů. I za těchto podmínek většina "urozených" blbečků nebyla s to, zejména náročnější, vysokou školu, dodělat a přesouvala se na školy snadněji zvládnutelné (za mého studia se říkalo, že pedagogická fakulta je nejvyšší vysoká škola, protože na ní dokončují své studium studenti ostatních vysokých škol a fakult). Ti úplně nejblbější si alespoň udělali "Vokovickou Sorbonnu", jakousi komunistickou analogii Sorosovy "Středoevropské univerzity", obávám se ovšem, že obecně na vyšší kvalitativní úrovni, a získali titul RSDr. (což se vykládalo jako "rozhodnutím Strany doktor").
Jinými slovy, starší generace ony "podpory slabším" velice dobře zná, na vlastní kůži s nimi byla konfrontována a proto je i odmítá.

Co znamená v praxi "rovnost výsledku"

To je velice jednoduché: Znamená to jednoznačně, že sebevětší blb z privilegované skupiny bude hodnocen stejně jako špičkový pracovník (student) ze skupiny neprivilegované.
Kvóty podle genderu nebo podle etnicky menšinového klíče jednoznačně znamenají, že na místech pro kvalitní lidi budou sedět lidé výrazně méně kvalitní (protože ti by se na ně bez privilegování pomocí kvót nedostali). Znamená to také, že kvalitnější lidé, kteří se nevejdou do přídělu kvót pro neprivilegované sociální skupiny, budou méně využiti, pochopitelně ke škodě celé společnosti (toto byla jedna z mnohých příčin neúspěšnosti socialismu: na špičková místa se cestou "správného původu" dostal zcela bezcenný lidský póvl, který přes veškerou snahu, pokud ji vůbec byl s to projevit, táhl společnost výkonově dolů). Konec konců, stejně to vypadalo i v tom Rakousko - Uhersku. Švejk je plný důstojnických týpků, kteří se na tento post dostali čistě na základě šlechtického původu, protože v reálu svými schopnostmi měli sotva na poddůstojníka.
V reálu jediné rozumné řešení "kvót" je, že "pracovníci přes kvóty" jsou na formálně manažerských postech, ale reálnou práci za ně dělají jim formálně podřízené osoby na místech, pro která se již kvóty nevyžadují. Tohle může ovšem fungovat pouze omezenou dobu, protože mezi privilegovanými a neprivilegovanými bude postupně narůstat sociální tenze, která se nakonec promítne do celkové výkonnosti celé organizace (ať už státní nebo soukromé). Tyto tenze se mohou projevit i vědomým či podvědomým "sabotováním" celé organizace ze strany neprivilegovaných. To se navíc těžko řeší, když jejich nadřízenými jsou nekompetentní blbové, dosazení pomocí kvót. Opět bych připomenul morální rozklad Rakousko - Uherska, i Husákova socialismu.
Jediné pozitivní řešení je, když jsou "protekční blbové" umístěni na nějaké speciální místo, kde jednak nenadělají tolik škody, jednak mohou do jisté míry uplatnit i nějaké svoje speciální dovednosti. Z tohoto důvodu jsou romské vysokoškolačky, případně středoškolačky, směrovány do oblasti práce s romskou komunitou, pro niž mají vhodné předpoklady. Na to si ovšem ve výše citovaném článku velice stěžují.
Systém kvót, bohužel, nerozlišuje ty příslušníky menšiny, kteří by se na dané místo (a stupeň vzdělání) dostali svými skutečnými schopnostmi, od těch, kteří představují výlučně "plnivo pro kvóty". Tím je v zásadě silně demotivující pro schopné členy těchto minorit a jeho dopad na celkovou úroveň dané protežované minority je jednoznačně záporný. Navíc to paradoxně vede k negativnímu hodnocení (či alespoň očekávání) všech členů dané skupiny, kteří jsou na významnějších postech.
Už jsem to opakovaně uvedl dříve, takže jen připomínám, že Romové, kteří se zbaví kontaktu s romskou komunitou a začnou se chovat běžným způsobem, velice rychle v našich podmínkách splynou s majoritou, mj. s důsledkem, že "kvóty" na studium i privilegovaná místa v organizacích a firmách se na ně přestanou vztahovat.

Rovnost výsledku je tedy zcela jednoznačně antidemokratické opatření a síly, které je prosazují, jsou rovněž a zcela jednoznačně antidemokratické. Ty současné většinou kombinují prvky z ultralevého a ultrapravého konce politického spektra. Takže "Nesehnutí" mohou být klidně označeni za komunistickofašistickou skupinu a stejně mohou být chápány i jejich cíle.

5 komentářů:

 1. Ta procenta udajne pracujicich romskych zen se napadne shoduji s procenty udajne diskriminovanych. Ze by se jednalo o stejne skupiny?

  Co treba vyhlasit "Den prav muslimskych zen"? Treba ze nemusi chodit dva metry za muzem, ze staci jeden....

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den, 19. června jsme oslavili Dnem rovnosti žen a mužů 2017. Za rovné příjmy! Upozorňovali jsme na nerovnosti v příjmech mužů a žen, která v ČR činí 22 %. Tomuto dni předcházelo několik tiskových prohlášení, která informují o tom, jak si na trhu práce stojí některé konkrétní skupiny (rodiče, příchozí, Romky). Žádné kvóty neprosazujeme, jde nám pouze o rovný přístup na trh práce a také rovnost v odměňování. S pozdravem NESEHNUTÍ

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rovnost v odměňování je nesmysl, když není rovnost ve výkonu a rovnost v rizikových faktorech.
   "Rovné příjmy" jsou prostě komunisticko fašistický požadavek, stojící proti principům demokracie.

   Vymazat
 3. @Pergill - Připusťme, že paušální rovnost v odměňování je nesmysl. Havířka toho těžko narube stejně, jako by narubal havíř. Nicméně - abych si tu zahrál na debilova advokáta - co opodstatňuje nerovnost odměňování v profesích, kde je žena stejně dobrá, ne-li prokazatelně lepší? Namátkou třeba telefonistka. Ženské to zvládají jednoznačně líp, v podstatě by se dalo říct, že jsou k tomu predisponovány, ale přesto berou méně než chlap na stejné pozici.

  @NESEHNUTÍ - Helejte, měl bych pro vás lepší téma. Víte o tom, že požadavek na vzdělání je zneužíván jako legální způsob diskriminace? Samozřejmě nevíte, protože kdy si naposled nějaký neziskovkář hledal práci (natož přes inzerát, žejo). Projděte si schválně někdy inzertní rubriky a podívejte se, kolik inzerátů je natvrdo omezeno požadavkem stylu "minimálně vyučení" nebo "SŠ s maturitou", aniž by to odpovídalo reálným potřebám dané pracovní pozice (typicky např. noční vrátný, uklízeč, poštovní doručovatel). "Požadujeme SŠ s maturitou" je v podstatě způsob, jak legálně říct "nechceme důchodce a cikány"...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Shodou okolností je kolem toho diskuse na blogu lumenn.blog.cz
   Jinak nerovnost může někdy souviset s vyšším rizikem, že žena otěhotní nebo bude mít OČR (apod.), a to riziko spočívá v tom, že za ni bude muset být připravena a udržována rezerva s vyšší intenzitou než za muže. U té hornice může být problém v tom, že bude muset vozit vozíčky méně naložené, aby se vešla do prací zakázaných ženám. Ženy z administrativy, na rozdíl od mužů, není možné v případě nutnosti z týchž důvodů nahnat na některé práce ve výrobě (atd. atd.). Tyhle věci se dají hodnotit stejným způsobem, jakým se počítá výše pojistného, až na to, že se to jakoby "strhává" z platu.
   Lúmenn toho uvádí ještě víc, protože má matku personalistku.

   Vymazat