pátek 9. června 2017

Přátelé islámu opět lhali

Podařilo se prokázat, že stanice CNN natočila nahrané scény, které měly představovat "muslimy, spontánně demonstrující proti teroristickým útokům".

Co je problém?

Existuje obrovský tlak na to, aby byl předveden "masový odpor" muslimů proti teroristickým útokům. Část tohoto tlaku pochází z té části islámské komunity, která nemá vnímání reality natolik zkreslené islámem, aby nechápala, že masový souhlas muslimů s teroristy, a zejména cíly jejich snažení, nakonec vyburcuje společnost z letargie, do níž byla uvržena zločinci, které si jednak muslimové přímo platí. Část od těch, kteří z důvodů zastávané ideologie nenávidí civilizovanou a demokratickou společnost (neomarxisté a další levicově orientovaní aktivisté) a islamizaci chápou jako prostředek k její likvidaci.
Faktem je, že tento masový souhlas muslimů s teroristy je snadno detekovatelný jako jejich absolutní loajalita vůči nim. Neexistují udání přípravy teroristických útoků, v islámské společnosti (v podle levicových lhářů "neexistujících" islámských no-go zónách) se teroristé pohybují zcela volně a bezpečně, bez jakéhokoli rizika prozrazení.
Realita je tedy zcela jiná, než jak ji hlásají islámističtí a proislámističtí propagandisté, viz ZDE a ZDE. Napadání nemuslimů kvůli ramadánu je zase ZDE.
Ve Velké Británii (letos dva útoky v Londýně a jeden v Manchesteru) je problém ještě akcentován silnou infiltrací muslimů do bezpečnostních složek, které jsou tím naprosto paralyzovány a jejich výstupy jsou zcela zkreslené a nesmyslné. Policie s obsahem muslimů je pro vyšetřování islámského terorismu naprosto bezcenná (asi jako kdyby se na vyšetřování dění v koncentračních táborech meli významnou měrou podílet aktivní a přesvědčení nacisté - a nebo jako když masakr v Katyni vyšetřovali pro Norimberský tribunál sověti).
Provalilo se, že o jednom z útočníků (je zveřejněna identita dvou, identitu třetího britské úřady tají - možná z podobných důvodů, z jakých by raději utajili i tohoto) natočily britské sdělovací prostředky reportáž, jak s vlajkou islámského státu rozdává dětem sladkosti a agituje je, aby se přidaly k džihádu - za naprostého nezájmu jak islámských autorit, tak i britských úřadů.
Něteří zastupci islámské komunity sice vyzývají k tomu, aby se muslimové proti teroristům postavili, je ovšem otázka, zda tyto výzvy nejsou jen kouřovou clonou (pro tuto variantu by svědčil i výše uvedený případ). Druhou věcí je, že islámská komunita jako celek má názory přesně opačné, než jaké tato "muslimská elita" presentuje, a v praxi je, jak jsem výše uvedl, vůči teroristům vysoce loajální. Dodatečné odsuzování úspěšně provedených teroristických útoků na této skutečnosti nic nemění - jsou to jen a jen krokodýlí slzy nad oběťmi silně podporované akce, jejíž provedení je chápáno jako úspěch.
Do tohoto koktailu fake blábolů se přidávají ještě vyslovwní nepřátelé moderní civilizace, kteří požadují, "abychom porozuměli"  nábožensky vyšinutým zrůdám. Normálního člověka opravdu nemusí zajímat soubor blábolů a bludů, vytvářející virtuální realitu, v níž se lidé, zdementovaní náboženstvím na polozvířecí úroveň, pohybují. Od těchto tvorů je v civilizované společnosti vyžadováno pouze jedno: Aby neobtěžovali normální lidi. Faktem je, že normální lidé se jim vyhýbají (pokud je to reálně možné), problém je naopak v tom, že uvedení tvorové považují existenci normálních lidí za cosi, co je v příkrém rozporu s jejich zrůdnou a nesmyslnou vírou.

"Virtuální řešení"

Protože normální lidé už přestali (naprosto samozřejmě  správně) reagovat na bezcenné bláboly "reprezentantů" muslimů a naopak spíše reagují na spontánní projevy radosti v islámských komunitách po každém teroristickém útoku, snaží se pachatelé virtuální reality organizovat "demonstrace muslimů" proti terorismu.
CNN se to trochu vymklo z ruky tím, že si lidé natočili, jak jsou před "zpravodajské" kamery režií naháněni "spontánně demonstrující muslimové". Zde je i odkaz na youtube Zde z trochu jiné pozice Navíc se to dělo v prostoru, odděleného od normálních lidí policejním kordonem. Jistěže se nabízí i otázka, zda se skutečně jedná o muslimy a nikoli najaté herce a kompars. Osobně bych vsadil spíš na to druhé.
Protože lidé nejsou blbí a v podobném zpravodajství už dříve tušili podvod a podraz, tak začali s velkou chutí sdílet videa, která celou tuto výrobu trapné a lživé propagandy ozřejmují. Rozjelo se masívní informování o této akci na blogsféře a došlo to dokonce tak daleko, že klip s touto nahranou demonstrací stáhla i některá serióznější mainstreamová média. Prostě internet se zase ukázal jako "supermédium", umožňující demaskovat lži a podvody.
Za virtuální řešení považuji i rozhodnutí 130 imámů neprovést nad zdechlinami atentátníků pohřební obřady. Ti jsou podle své víry v ráji a sexují hurisky (případně hurisáky, případně hurisáčata) a osud jejich těl je absolutně nemusí zajímat (na rozdíl od muslimů, co nezemřeli při džihádu a čekají na zmrtvýchvstání).

Co to říká?

Tento podvod pracovníky zpravodajského média, které mělo ještě před nedávnem realtivně dobrý zvuk, říká naprosto jasně, že médiím tototo druhu se prostě věřit nedá. Minimálně nikoli, pokud jejich zprávy nejsou pozitivně ověřeny v blogsféře a na sociálních sítích nezávislými a hodnověrnými pozorovateli.
Druhou věcí je, že sami tvůrci proislámistické propagandy s klidnou duší likvidují (protože takováto vyslovená lež, vnucená do zpravodajství dříve seriózního média, není nic jiného než jeho likvidace) média, která mají k dispozici.
Uvedený jev může mít několik příčin
  • islamisté považují své vítězství za natolik jisté, že si nenechávají prostředek na boj ve vzdálenějším časovém horizontu
  • islamisté jsou zoufalí a obětují tato média v zoufalém pokusu o záchranu situace
  • islamisté naprosto nechápou civilizovanou společnost a úlohu médií v ní, a tak si bezstarostně likvidují seriózní informační prostředky (jichž se zmocnili), aniž by si byli vědomi toho, co to bude pro ně a jejich boj znamenat v delším časovém horizintu.
Abych to rozhodl, domnívám se, že islamizátoři tvoří natolik nehomogenní skupinu, že mohou platit všechny tři uvedené body současně (a klidně i některé další). Pochopitelně, ta nehomogenita se týká výlučně konkrétních taktických a strategických postupů, nikoli představ o cílovém stavu, který má být těmito postupy navozen: Vybití všech nemuslimů, kteří nevyznávají islámem "tolerovaná" náboženství, a zotročení toho zbytku.
Pro nás ovšem je důležitý fakt, že cokoli je v jakýchkoli médiích hlásáno ve prospěch islámu, na podporu přejímání prvků islámu do našeho životního stylu, pro tolerování islámských zločinů a přestupků (atd.), je nejspíš dáno jejich spoluprací s islamizátory a je třeba na tyto sdělovací prostředky hledět tak, jak moje generace hleděla na Rudé Právo a podobné hlasatele komunistických blábolů a generace mých rodičů na propagandu řízenou Josephem Goebbelsem.

Soudruzi proislamističtí novináři se nádherně odkopali. Díky tomu, že se fašistoidům s nimi ideově spřaženým dosud nepodařilo zlikvidovat internet, má jejich ostudu na talířku (obrazovce monitoru) kdokoli, kdo je ochoten přijímat fakta.

Žádné komentáře:

Okomentovat