pátek 23. června 2017

Ošklivá křivka 1

Útok na muslimy z londýnské mešity je velmi problematický a rýsuje se velice ošklivá aplikace Gaussouvy křivky, která může zamotat hlavy celé společnosti.

Zásadní problém

Mainstreamová média se nám zuřivě snaží zamlčet naprosto zásadní problém, který je s mešitou ve Finsbury Park, Londýn, spojen. Jde totiž o to, že se jedná o opravdovou líheň teroristů. Do této mešity chodili:
  • Zacarias Moussaoui, jeden z teroristů 11. září 2001
  • Kamel Bourgas, účastník teroristického útoku z roku 2002, spáchaného pomocí vysoce toxického ricínu. Ten také zavraždil detektiva Stephena Oakeho.
  • Richard Reid, který je známý svým pokusem odpálit se v letadle výbušninou, kterou měl ukrytou v botě
  • Sidique Khan, jeden z aktérů známých útoků na londýnské autobusy v roce 2005
Na této mešitě od jejích počátků působil jako imám terorista Abu Hamza. Ten byl mj. mluvčím zločinecké organizace Al Kajda, za niž se účastnil náboru nových teroristů. Dále se v roce 1998 podílel na únosu jemenského letadla, spojeném se zavražděním tří Britů a jednoho Australana. Byl také v blízkém kontaktu s teroristy z 11. 9. 2001. V současné době si odpykává v USA jedno doživotí a několik desítek let navrch. Je rovněž pro poměry ve Velké Británii charakteristické, že nikoli tam, ale v USA.
Současnou Velkou Británii naopak charakterizuje, že i po teroristických útocích v 90. letech minulého století a na začátku století tohoto, na nichž se podílel (alespoň ideově a organizačně), se mohl v této zemi bezproblémově pohybovat a přednášet nenávistná a k terorismu podněcující kázání.
Jinými slovy, jedná se o instituci, kterou by řádně spravovaný stát zavřel a zlikvidoval.
Čulík sice uvádí, že nyní jsou v této mešitě "normální lidé", ale protože přesně to samé oficiální propaganda tvrdila i o předchozím ansámblu, tak mu nikdo příčetný věřit nebude.

Druhý problém

Druhým, a potenciálně horším, problémem je skutečnost, že Darren Osborne není nějaký radikál (ve smyslu členství v radikální organizaci nebo skupině). Jedná se o pracujícího, do společnosti naprosto zapadajícího muže s rodinou (včetně více dětí). Zcela jistě bude snaha z něj udělat šílence nebo něco podobného.
Tomu nasvědčují zcela rozdílné informace od jeho známých a rodiny, které přeskakují mezi naprosto kladným hodnocením a představováním ho coby "agresívního rapla". Faktem je, že když dojde někde k vraždě, tak řada sousedek bude o obviněném, s nímž se před tím bez problémů potkávaly a zdravily, vykládat, že "mu koukala vražda z očí" a podobné nesmysly. Pokud se tyto hlasy akcentují a svědectví rozumnějšího osob naopak potlačí, můžeme skutečně dostat virtuální podobu naprostého magora.
Faktem ovšem je, že již na začátku tohoto roku někteří analytikové jasně předpověděli, že pokračující islámské útoky a zejména skutečnost, že budou následovány v podstatě nulovou odpovědí ze strany státní moci, povedou k nárůstu negativních nálad v mainstreamové společnosti. A že nakonec může dojít k tomu, že majorita začne na teror odpovídat terorem. Útok na mešitu ve Finsbury Park vcelku jasně ukazuje, že se tito analytikové nemýlili.
Výše uvedenou skutečnost, že pachatel útoku není nějaký extrémista, ale člověk naprosto sociálně kovenční, jací tvoří naprostou většinu majoritní populace, můžeme považovat za hlavní základ problému. Řekněme si to upřímně, opravdový extrémista by tu dodávku naplnil výbušninou nebo něčím podobným a obětí by nadělal daleko více. Zabránit tomu nelze, protože výbušniny lze vytvořit i z naprosto běžně dostupných látek z "potřeb pro domácnost", jejichž restrikce by v podstatě ochromila chod společnosti. V tomto má majorita určitou výhodu pro svůj vědecko technický background, který příslušníci islámské civilizace nemají (dokonce většinou ani ti, kteří žijí dlouhou dobu v civilizovaných zemích).

Hodnocení

Už i analytici, kteří jinak stojí naprosto jednoznačně na straně islámských teroristů, varují před "důsledky radikalizace muslimské populace". I tito lidé tedy chápou, že problémem je chování muslimů. Jejich recepty jsou, pochopitelně, zcela mimo realitu, protože každý muslim (tedy ten, který věří, že Alláh je opravdový a jediný bůh a Mohamed je jeho prorok) musí nutně z titulu této víry tyto teroristické útoky podporovat.
Opakovaně tako bylo konstatováno (u nás to na Neviditelném Psovi explicitně vyjádřil Ondřej Neff konstatováním, že loajalita muslimské komunity k teroristům je na stejné nebo i vyšší úrovni v porovnání s loajalitou české komunity k účastníkům protinacistického odboje). Pokud se tato situace nezmění, nehrozí žádná "radikalizace mírumilovných muslimů", protože oni v reálu svým chováním a svou loajalitou k teroristům již radikální jsou a to, kdy se půjdou někam odlpálit, nebo někam vyrazit s auty a noži (nebo jinými, dosud nepoužitými prostředky), je čistě na rozhodnutí těch, kdo jim velí.
Nenechme se mýlit halasnými projevy odsouzení, Češi šli taky hajlovat na Václavák na tryznu za Heydricha a šli tam i mnozí z těch, kteří byli následně zavražděni za schvalování tohoto činu, i ti, kteří se u toho schvalování nenechali chytit. A šli tam i mnozí odbojáři.
Faktem je, že pokud by se skutečně podařilo utlumit agresivitu islámské populace, tak by skutečně došlo k útlumu protiislámských nálad. Osobně se domnívám, že toto se dlouhodobě nepodaří, protože takovéto utlumení je natolik v rozporu se samou podstatou islámské víry, že je v principu nedosažitelné. Navíc si muslimové silně navykli, že jim řada věcí v pohodě prochází a automaticky předpokládají, že tomu tak bude i nadále.
Už jsem kdysi uvedl, že strategicky uvažující muslimští vůdcové jsou ve velice podobné situaci jako vůdce pirátů dlouhý John Silver ze Stevensonova románu Poklad na ostrově (či Ostrov pokladů). Ten původně chtěl, aby mu Trelawney a spol. poklad našli, naložili na Hispaniolu a vyvedli tuto loď přes rovníkové tišiny do pásma pravidelných větrů, kde už si ji troufl bezpečně ovládat. Nicméně nebyl s to nedočkavé piráty usměrnit, a tak vzpoura propukla krátce poté, co se vytoužený ostrov s pokladem objevil nad čárou obzoru. Což vedlo k předčasnému prozrazení celé pirátské akce a následně i k tomu, že dobro zvítězilo a zlo bylo poraženo.
I v naší realitě předčasné akce, jako jsou teroristické útoky, jejichž vlnu nyní zažíváme, jsou něčím, co musí islámským "johnům silverům" těžce brnkat na nervy, protože se obávají příliš časného střetu, který by pro muslimy dopadl špatně. Pořád ještě platí, a ti stratégové si toho jsou dobře vědomi, že v případě časově blízkého "horkého" konfliktu bychom nad nimi zvítězili, a to i v případě infernálních ztrát 1:1.

pokračování příště

1 komentář: