pátek 2. června 2017

Ruská holčička

Především na Britských listech, ale i v dalších "alternativních" médiích je rozviřován obraz "ubohé ruské holčičky, ničené naším rasistickým a xenofobním zdravotnictvím".

Co se stalo?

Do Česka se ne zcela legální cestou dostali anarchisté a performeři Oleg Korotnikov a Natalie Sokol, kteří spolu mají pětiletou dcerku. Levicoví aktivisté se silně angažovali proti zákonnému zacházení s těmito lidmu = aby podstoupili standardní úkony, jimiž by svůj pobyt v našem státě legalizovali. Součástí těchto úkonů je i uzavření zdravotního pojištění cizinců.
Před několika dny jejich dcerku srazilo auto. Pravděpodobně nezaviněně, policie obvinila ze zavinění nehody matku dítěte, což by neudělala, pokud by k tomu nebyl pádný důvod. Naopak, vyšetřovací a soudní mašinérie u nás prakticky vždy protežuje kohokoli jiného než řidiče motorového vozidla a trvá zpravidla mnoho stání a odvolání, než se podaří tuto primární zaujatost zkorigovat.
Pro danou rodinu je to ovšem totální průšvih, protože kdyby byl řidič vinen nehodou, bylo by zranění jejich dcerky řešeno z jeho povinného ručení. Takto se jejich nepojištěnému dítěti dostalo jen akutního ošetření s doporučením jejího dořešení (diagnóza, co se vlastně stalo - jeví známky postižení ledvin, blíže nespecifikované, a také doléčení) v Rusku (=standardne v domovské zemi nepojištěného cizince).
Situaci ještě konflikt rodičů s personálem nemocnice Na Homolce, kde byla dívenka oštřována, a jejich vykázání z ní (pochopitelně, šíleně rasistické a xenofóbní). K tomu asi tolik: Pokud se rodiče chovali v té nemocnici neadekvátně situaci a u nás obvyklým normám, tak je mohli (a měli právo) opravdu vykopnout a udělali by to kdekoli jinde (třeba s jiným nastavením toho, co je a co není v dané zemi/zařízení tolerováno), snad s výjimkou nějakých chudinských špitálů v silně nerozvinutých zemích (kde např. příbuzní přímo na pokojích ložírují s nemocnými, rozdělávají vedle lůžek na podlaze ohně a vaří na nich nemocným jídlo).

Stručně ke zdravotně sociální problematice kauzy:

  • Akutní ošetření nepojištěného pacienta platí VZP ze zvláštních fondů, které budou nejspíš (tak, jako v minulých letech) touhle roční dobou již vyčerpány (máme prostě moc nepojištěných zahraničních parazitů ve státě). Manželka je praktická lékařka, takže s těmito problémy přichází do kontaktu. Tyto fondy navíc hradí jen ošetření akutních stavů, a to ještě v omezeném rozsahu (a VZP si to hlídá jak stádo četníků). Tady by to chtělo nějaké systémové opatření (odněkud na kauzy tohoto typu nalít peníze). Navíc i některá pojištění pro cizince nekryjí nákladné zdravotní úkony, jaké řeší pojištění českých občanů (závisí to asi na délce pojištění). Pro srovnání: V Německu mají tři druhy zdravotního pojištění, pokud je klient pojištěn levněji, může se stát, že mu některé léčebné nebo i preventivní úkony nebudou provedeny (nebo je bude muset platit keš). Vím to v souvislosti s nedávným úmrtím příbuzného, který neměl pojistkou hrazené preventivní vyšetření na rakovinu prostaty (prostatové antigeny v krvi) a zavinilo to prošvihnutí jejího nástupu.
  • Řešení chronických stavů a další úkony nezachraňující bezprostředně život u nepojištěných žádná instituce nehradí.
  • Pokud VZP nějakému zdravotnickému zařízení přijde na to, že bylo poskytnuto ošetření nad rámec povolení (viz předchozí dva body), tak příslušné úkony nemocnici (nebo jinému zdravotnickému zařízení) neproplatí (navíc existují i smluvní pokuty a podobné "lahůdky", silně demotivující zdravotnická zařízení se na tomto poli "partyzánsky" angažovat). Znamená to, že by pacient byl léčen na náklady tohoto zařízení, přičemž prakticky jediná možnost, odkud se tyto náklady mohou pokrýt, jsou platy personálu, případně příjmy majitele zařízení.
  • Z výše uvedených důvodů bude zmíněný manželský pár asi dost marně hledat doktora, který jim vyšetření ze své kapsy zaplatí (jedná se, odhadem, o násobky měsíčního lékařského příjmu).

Co nyní dělat

Prostě dotyční podělali, co se podělat dalo a spoluvinu na tom nesou zcela jasně i jejich čeští podporovatelé, kteří jim nejrůznějšími způsoby pomáhali kličkovat před zákonem a vyvolali v nich dojem určité anarchičnosti místní společnosti.
Vyšetření a případné řešení (toho, co se najde) je v této fázi asi nutno platit hotově, protože i případné pojištění holčičky, pokud se je podaří sjednat, se na úraz získaný před uzavřením pojistky a jeho následky vztahovat nebude (logicky - taky nemohu jít po bouračce na pojišťovnu uzavřít pojistku a pak chtít, aby mi touto pojistkou zaplatila škodu z té dříve proběhlé nehody).
Ohledně získání pěněz naši aktivisté (viz různé články na BL) navrhují crowfunding. Jistě by to mohlo fungovat, ale jsem toho názoru, že právě lidé, kteří se na vzniku celé situace podíleli, by měli do takovéto pokladničky nalít nějakou slušnou iniciální částku. K čemuž zřejmě nejsou moc ochotni či toho schopni.
Druhou možností by byl bohatý sponzor. Mohla by jím klidně být i VZP, ne jako pojišťovna, ale jako sponzor. Další, kdo mě napadá, je nějaký bohatý majitel zdravotnických zařízení.
Docela zajímavou možností by mohl být i oligarcha Andrej Babiš (taky nějaké špitály, pokud je mi známo, koupil).
Zcela jistě za to takové instituce a jednotlivci budou chtít nějakou oplátku ve formě PR využití kauzy. Babiš by ji zcela jistě mohl využít v předvolební agitaci místo koblih (podle fotek v BL je holčička docela pohledná, či alespoň fotogenická, a její příběh je "doják"). Cynicky řečeno: její vyšetření a případná léčba by mohly Babišovi přihrát víc hlasů než milion rozdaných koblih a za zlomek jejich ceny. Předpokládám, že Babišovy rozdávané koblihy se nedostanou náklady pod korunu za kus, vyšetření a řešení zdravotních problémů ruské holčičky by se s vysokou pravděpodobností vešlo do sta tisíc, zejména pokud by bylo řešeno za "provozní náklady" v některé Babišově nemocnici (a navíc by si mohl část takto vykázaných peněz odečíst z daní a zbytek z daňového základu).

Systém

Britské listy ještě pláčou nad tím, že lidé podporují spíše jednorázovou výjimku, než nějakou systémovou změnu (patrně by se ultralevici z tohoto hnízda líbilo něco na způsob: "Kdo se dostane jakkoli do Česka, má nárok na bezplatné řešení jakýchkoli zdravotních problémů.").
To, že by podobné "řešení" vedlo k totálnímu rozvalu našeho sice nedokonalého, ale jakžtakž fungujícího systému, si odmítají připustit, případně blekotají o jakési fetišizaci systému našimi rasisty a xenofoby.
K tomuto sporu o systém krátká ilustrace: Na Moravě se traduje legenda, jak se císař Josef II. nechal najmout v převlečení u sedláka za pacholka. Druhý den, když se šlo na robotu, tak odmítl jet "od slunka východu", jak drábi požadovali, ale jel na šestou, jak to bylo v robotním patentu. Dráb ho za to přetáhl bičem, Josef II prohlásil svou identitu a nechal drába na místě pověsit (tohle z té pověsti zcela jistě není pravda, tolik moci císař ani jako osvícený absolutista neměl). Nicméně pak pronesl k sedlákům řeč, v níž zdůraznil, ať podporují systém, protože ten chrání i ty, co v něm mají slabší postavení. Jakmile systém padne, tak zavládne zvůle mocných a zlých. Pak za obvyklých ovací lidu odejel.
Tahle v této stručně připomenuté pověsti presentovaná myšlenka je docela důležitá, protože opravdu platí, že pokud systém není totálně zrůdný, jako třeba za nacistů, komunistů, nebo jaký prosazují muslimové a jejich pomahači, tak skutečně dává jakousi oporu všem zúčastněným, i při jejich nerovnosti. A jakmile padne (pokud to není revolucí, která ho ihned nahradí něčím svým, jak tomu bylo např. v roce 1918), tak zavládne totální rozklad, jaký vidíme třeba v Somálsku, s poměry většinou daleko horšími.
Proto se nelze divit, že se lidé dovolávají udržení systému a jeho "zlidštění" občasnou výjimkou v odůvodněných případech, než nastolení totální anarchie a chaosu (které navíc velmi dobře charkterizují Britskými listy protežovaný islám a poměry v něm, přinášené "uprchlíky").

Zkrátka a dobře, buď anarchisticko performerští rodiče zapřou své názory na státní systém a využijí ho ve prospěch svého dítěte (což ovšem znamená, pokud jsou jen trochu intelektuálně poctiví, přiznání praktického zavržení toho, co hlásali - prostě srážka teoretika s realitou), nebo zůstanou zásadoví, a pak budou muset vsadit na to, že se děvčátko z poranění nějak vylíže samo.

Žádné komentáře:

Okomentovat