neděle 4. června 2017

Trump a Pařížské dohody

Profesionální řvouni začali ječet, jak Trump "ohrožuje planetu", protože si dovolil odstoupit od naprosto nesmyslných Pařížských dohod.

Co se stalo?

Ve skutečnosti Trump neodmítl podporovat hoax o lidmi způsobeném globálním oteplování, pouze se postavil proti těm článkům Pařížských dohod, které jsou zjevně naprosto nesmyslné, nijak ke snižování emisí nepřispívají, pouze výrazným způsobem znevýhodňují vyspělé státy proti vybraným a protežovaným státům rozvojovým (typu Číny).
Pařížské dohody nemají žádný vědecký podklad. Nikde není žádným mechanismem zaručeno, že jejich dodržování zbrzdí oteplování na proponovanou úroveň. Nikde a nijak také není garantováno to, že toto proponované zbrždění oteplování má nějaký pozitivní význam. Tyto aspekty mají Pařížské dohody (respektive jejich autoři) zajištěny asi stejným způsobem jako pouťové věštkyně pravdivost svých výroků.
Vymezit se proti takovým blábolům, bezcenným a zejména těžce poškozujícím ekonomiku země a postihujícím nejchudší (a přitom produktivní) občany, je povinností každého slušného a racionálně se chovajícího politika. IMHO by nyní Trump měl navážet na ekofašistické demonstrace, které fašistická sběř, vázaná na demokratickou stranu, chystá organizovat, dělníky z "rezavého pásu", vyzbrojené kovovými trubkami a tyčemi. Protože parazitický póvl, který se na tyto demonstrace bude sjíždět, bere právě těmto lidem šance na důstojný život.

Jak je to s tím oteplováním?

Mohl bych začít, ale i skončit následující sentencí:

Pokud by se propagátoři globálního oteplismu skutečně něčeho takového báli, tak by prosazovali rozvíjení jaderné energetiky. To, že naprostá většina osobností i organizací, které se na poli "lidmi způsobeného globálního oteplení" angažují, patří současně mezi nejvýraznější odpůrce energie z jádra, je samo o sobě postačujícím důkazem, že se jedná o podvod, zcela jednoznačně plně vědomý.
Faktem je, že naprostá většina "oteplistů" je napojena na nejrůznější ekonomické dopady pokřivování trhu s energiemi a dalšími s energetikou spojenými komoditami. Tyto podvody a pokřiveniny umožňují bezpracný život řadě sociálních parazitů, provozujících "alternativní energetické zdroje", jejichž výstupy by byly bez rozsáhlých protitržních manipulací zcela neprodejné.
Na výrobu litru "alternativní" bionafty je třeba spotřebovat energetický ekvivalent přibližně litru a jednoho decilitru navíc nafty normální. Většina se projezdí v reálné naftě, spotřebovávané zemědělskou technikou a nákladními auty, něco málo se "protovárnuje" ve formě elektřiny. Pokud bychom neměli jaderné elektrárny, tak by produkce CO2 i z této části procesu byla vyšší, takto je to +- stejné jako spálení energetického ekvivalentu nafty (protože uhelné elektrárny vytvoří na vyprodukování jedné kWh víc CO2 než motory na naftu). Je to tedy aktivita naprosto nesmyslná, nic pozitivního nepřinášející, spojená výlučně s negativními dopady, jako je předražování pohonných hmot a ničení motorů aut "bionaftou". Náklady na léčbu alergií, pracovní neschopnosti alergiků (na pyl z řepky), masové hynutí srnčí zvěře (řepka je pro ně jedovatá), masové hynutí včelstev v souvislosti s postřiky, bez nichž řepku není možné pěstovat, pokud to nejsou EU zakázané GMO odrůdy - to vše a další podobné dopady jsou už jen třešničky na tomto celkově nevábném dortu.
Trh ze solární energií je pokřiven natolik, že se údajně vyplatí přisvětlovat panely reflektory, napájenými běžnou elektřinou ze sítě. Možná nikoli pořád, ale dokážu si představit situace, kdy by se panely udržely nad kritickou hodnotou napětí, kdy "elektrárna" přestává být funkční (vztah mezi luxy na panelech a napětím, které dávají, také není lineární). A to nemluvím o situacích, kdy byly výstupy ze solárních elektráren "přikrmovány" elektřinou z dieselagregátů, nebo rovnou ze sítě.
Prostě kdykoli se v důsledku nějakých sociálfašistických regulací prodává ta stejná komodita za drasticky odlišné ceny, je to podhoubí pro zločinnost. Viz u nás známé kauzy "lehkých topných olejů" (totožných s motorovou naftou, ale prodávaných za drasticky nižší cenu), případně "zelené nafty" (osvobozené od některých daní a přidělované na rozlohu obdělávané půdy - v podstatě se vyplatilo část polí poorat koňmi nebo krávami a "zelenou naftu" prodat).
Nikdy se nepodařilo vědecky dokázat, že současné změny klimatu (pokud se o něčem takovém dá vůbec hovořit) mají jakýkoli vztah k lidským aktivitám. Významná část prací, z nichž oteplisté vycházejí, jsou zcela jednoznačné a profláklé podvody (asi nejznámějším příkladem je Mannova "hokejka", o níž bylo prokázáno, že "hokejku" vytvoří Mannova "vědecká metoda" i z výstupu generátoru náhodných čísel). Podvodem je v podstatě i Berkleyská studie, "prokazující" neexistenci vlivu vzniku městských tepelných ostrovů na údaje z meteorologických stanic. Oteplisté velice často odkazují na materiály, vytvožené na zakázku jich samotných, které mají asi stejnou vědeckou hodnotu jako reklamní letáky. Těmito vědecky bezcennými materiály se ohánějí i naši zastánci "vědeckého oteplismu" (Metelka a spol.).
Vzpomínám také na hysterický jekot ekologických aktivistů nad roztátím "miliony let starého" ledovce na pobřeží Grónska, z jehož ledu se nakonec vynořila vikingská vesnice, která nemohla být starší než počátky vikingské kolonizace tohoto ostrova v roce 986. Z podobného soudku jsou i hysterické jekoty nad "himajájskými ledovci, které roztají za třicet let", kterýžto "vědecký údaj" byl převzat z jakési indické obdoby našeho Blesku.
Půvabný je i příběh článku, který byl vyroben podobným způsobem jako známé dílo Alana Sokala. Tento hoax definuje penis jako "genderový stereotyp" a dává ho do souvislosti s "globálním oteplováním". Uvedený blábol byl opět nadšeně přijat a silně pozitivně "odborníky" v řízení o přijetí recenzován.
V materiálech, vztahujících se k současnému klimatu a jeho nedávné i dávnější historii, je prostě tolik bezcenného balastu i naprosto jednoznačně záměrných podvodů, že by početnému a dobře vybavenému vědeckému týmu trvalo celá desetiletí, než by se podařilo identifikovat to málo, co má nějakou vědeckou hodnotu. Vše ostatní spadá spíše do kategorie psychické či sociální patologie.

Mezinárodní aspekty

USA se staly nezávislými na ropě a plynu z islámistánů kolem Perského zálivu a dalších podobných vyděračských států, sdružených do kartelu OPEC. Kartely jsou z hlediska tržní ekonomiky jednoznačně zločinecké organizace. Rozhodně nyní USA nehrozí zločineckými státy zámerně vyvolaná "ropná krize", kterou starší z nás pamatují. Vývoz přebytkové ropy a plynu z USA navíc vedl ke drastickému snížení cen těchto komodit na světových trzích. To v delším časovém horizontu znamená pozitivní změny pro civilizované země, které budou méně ohrožené teroristy, financovanými právě z islámských ropných států. Jistěže i pád ultralevicových režimů, financovaných naftou (Venezuela např.) je pozitivním jevem, protože demaskuje lživost marxistických a neomarxistických blábolů.
Faktem je, že i EU by mohla být energeticky po stránce plynu a ropy soběstačná, pokud by se využila kombinace jaderné energetiky a těžby břidlicových uhlovodíků (plynných i kapalných), které se na jejím území na různých místech nacházejí a o nichž se ví (průzkumu dalších ložisek ekologističtí aktivisté v žoldu Ruska a ropných islámistánů zuřivě brání). Nehledě k tomu, že takováto ložiska pouze připravená k zahájení těžby by výrazně zlepšila naši pozici při vyjednávání o cenách ve smyslu: "pokud půjdete s cenou ropy nad xxx, tak začneme těžit sami svou, a vy si tou svou dávejte třeba klystýry".
Jaderná energetika by zcela jistě mohla energeticky zajistit i výrobu syntetického benzínu z uhlí, jakou provozovali Němci za druhé světové války v Záluží u Mostu (a běžela snad ještě nějakou dobu po válce).
EUnijní věrchuška ovšem žene EU do nesmyslů typu "větrných parků", "solárních parků" a dalšího "alternativně energetického" hovadství, které není ničím jiným než poukázkou na energetické a následně i ekonomické zhroucení.
Jistěže důležité je, že Pařížské dohody bez USA v podstatě ztrácejí smysl, takže naroste tlak na oteplistické šíbry a šmejdy, aby tyto dohody se silně negativním dopadem na populaci evropských zemí byly anulovány také (nebo alespoň v tichosti odpískány).


Ještě jeden aspekt

Dalším velice nepříjemným aspektem je, že nelze před lidmi utajit (byť se o to ekofašisté zuřivě snaží), jak obrovské částky jsou z jejich kapes vytahovány do kapes různých alternativně energetických šíbrů a šizuňků. Průměrná německá domácnost v současné době vykrmuje tyto parazity částkou kolem tisíce euro ročně a další peníze do jejich kapes plynou z nákladů na výrobu a dopravu zboží, což také zaplatí občané.
Tohle je, pochopitelně, velice třaskavý sociiálně ekonomický faktor, který v jakékoli krizové situaci (nicméně krizi může vyvolat i pouhé překročení prahu sociální tolerance vykrmování parazitů, jehož konkrétní úroveň předem není známa) povede k tomu, že se lidé nakonec postaví za kohokoli, kdo si je získá zrušením těchto poplatků. Případně, pokud to přeženu, může dojít i k "revolučním" pobídkám na vybíjením šíbrů a jejich rodin coby bonusu takovéhoto sociálního pohybu.
Konec konců, nebýt velké hospodářské krize, nebylo by ani Hitlera.
Přitom ekologisté, bohužel, nedělají nic jiného než to, že ženou (byť jinými mechanismy) Evropu do sociálního a ekonomického kolapsu, který může být potenciálně ještě horší, než ta velká krize v minulém století. Navíc, pokud takovýto kolaps nastane už během následující dekády (což je docela možné), bude téměř nebo zcela "kulatý" časový odstup od toho předchozího docela důležitým psychologickým (a agitačním) momentem.

Donald Trump tedy udělal něco zcela jednoznačně pozitivního. Pokud se mu podaří vyvést euroamerickou civilizaci z umělé krize, vyvolané ekologistickými lháři a ně na napojenými šejdíři a šíbry, bude jen dobře. Pokud mu to tyto elementy znemožní, mohou vyvolat krizi, v níž se oni sami mohou stát coby první na ráně "veřejnými nepřáteli" nebo "lovnou zvěří".

Žádné komentáře:

Okomentovat