pátek 7. srpna 2015

Britské Listy opět kecaly, tentokrát o konvičkovcích

Článek pana Kartouze nereflektuje sociologický průzkum,  který provedli němečtí sociologové u sympatizantů hnutí PEGIDA, a opakuje obehraná klišé o "extrémistech" z "okraje společnosti". A snaží se mainstreamovému čtenáři Britských Listů vnutit tutéž představu o členech a sympatizantech Bloku proti islámu.
V citovaném průzkumu vyšlo, že typický sympatizant Pegida a účastník akcí tohoto hnutí je dobře zaintegrovaný do společnosti (= dlouhodobě zaměstnaný, bez konfliktů se zákonem), s dětmi, potažmo vnoučaty, velice často vysokoškolsky (včetně postgraduálu) vzdělaný. Právě z tohoto důvodu, protože to neodpovídá obrazu "primitivního rasisty a xenofoba", který se snaží o odpůrcích islamizace společnosti vytvářet mediální pohůnci muslimů, nejsou jeho výsledky příliš často citovány.
Podle mých zkušeností naprostá většina konvičkovců, které znám (a troufnu si odhadnout, že by velice podobně dopadl i sociologický průzkum provedený lege artis), této charakteristice +- odpovídá také.
Jde o to, že se jedná o lidi se zodpovědným vztahem k budoucnosti a dostatečně vzdělané na to aby odlišili propagandistické blábolení od "tvrdých" faktů. Nehledě k tomu, že populace zemí bývalého socialistického bloku má na ideologické blábolení vypěstovaný čich.
Naopak, naprostá většina "sluníčkových" proimigrantů, s nimiž jsme měl možnost přímo či nepřímo přijít do kontaktu, jsou lidé žijící na úkor společnosti (ať už formou studia nějakého bezcenného oboru, jak to označil president Zeman, nebo parazitující na společnosti prostřednictvím "práce" v nějaké NGO nebo něčem podobném), prakticky všichni bezdětní (a tudíž se sklonem k uvažování "po nás potopa").
Ony bezcenné obory jsou většinou ideologicky zbarvené blábolologie typu genderismu, multikulturalismu apod., v podstatě založené na stejných principech jako obory, co se studovaly na nebožce VUML. Důležité je, že se na nich studenti nenaučí ani myslet, ani pracovat korektně s vědeckou informací a původními prameny (a k jejich úspěšnému absolutoriu je třeba naopak zárodky logického myšlení, případně získané na střední škole, co nejvíce potlačit). Což je zásadní rozdíl právě vůči exaktním oborům mimo "humanitní" sféru.
Konec konců, pan Konvička je vysokoškolsky pre i postgraduálně vzdělaný přírodovědec a k antiislamizačnímu angažování se ho přiměla právě invalidita práce s fakty, pozorovaná u proislámských blábolilů. Právě ta v něm vyvolala podezření, že se zde obyvatelstvu na téma islám cílevědomě a systematicky lže. Navíc je z jedné poloviny potomkem imigrantů z Řecka, takže ho lze těžko obvinit z xenofobie. O jeho nerasismu svědčí přinejmenším to, že vystřídal vícero exotických partnerek (jak sám o sobě na sociálních sítích uvádí).
Lidem z tohoto hnutí i z řad jeho sympatizantů vadí islám, jakožto ideologie naprosto neoddělitelná od náboženských projevů (chceme-li potlačit politický islám, musíme chtě nechtě potlačit i to málo náboženského, co v islámu je), přičemž to samé (z pohledu z druhé strany) uvádějí i islámské autority (viz výrok Chomejního, že "islám bez politiky nemá žádný smysl"). Zásadním problémem je, že islámská ideologie je neslučitelná se základními principy demokracie, dokonce je v rozporu s vícero články Listiny lidských práv a svobod - v podstatě je to jakýsi "nacismus s náboženským akcentem".
Britský premiér Cameron sice islám chválí (jak BL nadšeně vícekrát citovaly), ale současně přislíbil vynětí Listiny lidských práv z britské legislativy, čímž neslučitenost islámu s tímto dokumentem docela hezky reflektuje. Byť to asi udělal z jiných důvodů. Jde o to, že důsledný boj proti islamizaci je s fundamentalisticky chápanými "lidskými právy", bohužel, neslučitelný také.

1 komentář:

 1. Když má někdo, nějaký politik, "doma" nezanedbatelnou menšinu, (Francie, Německo a nakonec i ta Británie) která je jednak jeho potenciálními voliči, jednak je schopna uspořádat nepokoje (ať už mediální, nebo faktické v ulicích) tak má značně zúžený prostor k vyjadřování. Pak už záleží na "nemenšinách" aby se ozvaly proti propagandě.
  U nás v Kotlince je to jenom opatrnost, která brání masivnějším projevům nesouhlasu s "oficiální linkou" a přiměly ji poněkud pozměnit rétoriku - i faktické činy.

  P.S.: I když mám (zatím zcela nejasný) pocit, že se v naší žurnalistice prosazuje trochu více "tvrdých" faktů než dříve. Nerad bych se mýlil.

  Profil klasického "sluníčkáře" je perfektní, Pergille.
  ALE: Je to stát, který takové pseudoodbornosti a zbytečné organizace podporuje. Třeba prostřednictvím našich daní.

  OdpovědětVymazat