čtvrtek 13. srpna 2015

Něco obecně k těm genocidám

Jak už jsem uvedl, genocida znamená vyhubení určitého etnika (definovaného národnostně, nábožensky, případně i jinak - v podstatě tím, jak ono samo definuje svou odlišnost od etnik ostatních). Přičemž nemusí jít o fyzické vyhlazení, ale také o potlačení etnicity, např. nuceným splynutím s etnikem jiným.
Z tohoto důvodu mělo charakter genocidy i nucené splynutí jednotlivých slovanských kmenů a velkorodů do podoby jednotného českého národa (a naprosto stejně likvidace rodového zřízení např. ve starověkém Řecku, která je pro nás zajímavá tím, že k její poslední fázi došlo v "gramotné" době, takže o ní máme vcelku slušné kronikářské a další historické záznamy - v podrobnostech si dovoluji odkázat na Zamarovského "Řecký zázrak", kde je uvedenému fenoménu věnována jedna kapitola).
Charakter genocidy měla i germanizace Slovanů na území dnešního Německa a maďarizace na území Maďarska. Genocidě byli ovšem vystaveni i původní kočovní Maďaři, kteří byli po oslabení bitvami s Němci a Čechy, v nichž měli až 90 a něco procentní ztráty, vytlačeni z rozhodujících pozic, což umožnilo Sv. Štěpánovi pomocí usazených Maďarů a maďarizovaných Slovanů tuto populaci potlačit a přebudovat Maďarsko z hordy kočovníků, sužujících nširoké okolí, na tehdy moderní feudální monarchii.
Genocidní charakter má i současná německá politika vůči Lužickým Srbům i francouzská politika vůči národnostním menšinám (Bretaňci, Normanďané, Provensálci, Baskové (Gasgoňci) atd.), a to samé platí i pro Velkou Británii (Skotové, Irové, Welšané). Genocidně se chovají i Turci vůči Arménům a Kurdům.
V některých případech je součásti genoicidních aktivit i popírání existence daného etnika (Turci označují Kurdy, potomky indoevropských Chetitů, za "horské Turky"; Francouzi označují jazyky ostatních národů na území Francie za "nářečí", byť mnohé nemají s francouzštinou nic společného, atd.). Genocidní rys mělo i německé tvrzení, že "Češi jsou slovanským jazykem mluvící Němci".
Binec v celé věci dělají i vlivy ryze politické, např. Židé mají tendenci popírat existenci všech genocid vyjma holokaustu, patrně aby získali na tento fenomén monopol. Případně i to, že některé genocidy ignorujeme, protože jejich provozovatelé jsou sice bastardi, ale "naši bastardi", to se, konec konců, týká i těch Němců a Turků.
Zastánci muslimů a islamizace velice často kvičí, že jsou "genocidováni", případně "rasisticky genocidováni" muslimové. Je to, pochopitelně, známý fenomén "zloděj křičí 'chyťte zloděje'". Prakticky na celé hranici islámského světa probíhá permanentní genocida neislámských etnik, ať už formou fyzického vyhlazení jejich příslušníků, nebo "jen" nuceným přijetím islámu, spojeným s odvržením staletých a někdy i tisíciletých kulturních tradic a degradací populace na muslimy.
Naopak, výzvy islámských předáků, učiněné při mnoha příležitostech vůči příslušníkům euroamerické civilizace, k odvržení dosavadních "satanistických" civilizačních tradic a přijetí islámu (jinak budeme vyhubeni), zcela jistě genocidní charakter mají a mělo by se vůči nim postupovat naprosto stejně jako např. vůči "konečnému řešení", plánovaném nacistickým Německem.
Z tohoto důvodu se jeví jako naprosto legitimní i požadavek konvičkovců na zbavení občanských práv těch, kdo se proislamizačně angažovali a angažují, jako byli po válce zbaveni občanských práv např. pronacisticky orientovaní aktivističtí novináři a umělci, angažující se ve prospěch okupační moci. Tento zásah do občanských práv byl výrazně větší, než zásahy plynoucí z lustračního zákona, na který Konvička také poukazuje. Byl spíše srovnatelný se zásahem proti některým prorakouským šlechtickým rodům za první republiky (včetně samotných Habsburků, kteří byli zbaveni občanských práv nejen u nás, ale i v Rakousku).

2 komentáře:

  1. Vubec se mi nelibi jak pouzivate slovo "genocida", prijde mi to takove slunickovske. Sice to celkem odpovida Lemkinovu puvodnimu pojeti, ale neodpovida to beznemu chapani tohoto slova (coz uznavam, ze neni moc dobry argument). Co mi vadi je hazeni vyvrazdovani a "malickosti" typu ignorovani existence mensin do jednoho pytle.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Problém je, že popření existence menšiny je používáno jednak jako nástroj genocidy, jednak jako její kamufláž, případně jako její první krok. Z tohoto důvodu do tohoto ranku, alespoň IMHO, jednoznačně patří.

      Vymazat