čtvrtek 27. srpna 2015

Jakéže jsou ty evropské hodnoty? (3)

Vlast, národ

Rozhodně jsem pro to, aby zde existovalo území, kde se dohovořím svým rodným jazykem, místní kultura byla mojí kulturou místní mentalita byla buď mojí, nebo alespoň mě velmi blízkou a zcela srozumitelnou (atd.). Nedělejme si sebemenší iluze, islám představuje totální zkázu národní identity. Připouští sice, aby se lidé označovali jménem příslušného původního národa, v některých případech toleruje i používání původního jazyka (v řadě případů ovšem vnutil používání arabského písma, které je pro nesemitské, a zejména indoevropské, jazyky krajně nevhodné), nicméně zcela nebo téměř zcela likviduje dosavadní kulturu a nahrazuje ji bezcenným islámským kulturním vakuem. U islamizovaných národů se z původní (často velmi vyspělé) kultury zachovaly jen marginální zbytky.
Naprosto stejně by dopadly i evropské národy. Pokud by jim ovšem vůbec byla dána příležitost přežít, protože řadu vyspělejších národů muslimové jednoduše systematicky vybili právě proto, že jejich civilizační úroveň nebyla slučitelná s přijetím islámu. Toto vybíjení začalo ještě za života Mohameda, vybitím všech Židů v Arábii. Pokračovalo s muslimskou expanzí.
 • Bylo např. vybito prakticky veškeré civilizované obyvatelstvo severu Afriky, z něhož přežili pouze Koptové na jihu Egypta, jakožto autentičtí potomci Egypťanů (jejich písmo bylo také vedle Rosettské desky zdrojem, použitým k rozluštění egyptského písma a rekonstrukci jazyka).
 • Bylo vybito na nejdéle okupovaných územích Pyrenejského poloostrova i téměř všechno civilizované obyvatelstvo (což vedlo následně ke zhroucení okupačních režimů, protože ekonomicky bezcenní muslimové je nedokázali udržet v chodu jako státy).
 • Masové vraždění příslušníků civilizovaných národů bylo spojeno i s islámskou expanzí do Evropy přes Balkán a v době obou obléhání Vídně zasáhlo až na naše území. Podobně se chovali muslimové i na jihu Ruska, než byli zastaveni a zahnáni zpět.
 • Byla vybita i většina civilizovaných obyvatel Malé Asie, Řekové (část byla odsunuta po první světové válce do Řecka), Arméni (druhý největší holokaust v historii [ve své době první, tj. největší] po první světové válce byl jen dovršením dřívějších muslimských aktivit) i Chetité (byl jim vnucen islám a islámská pseudocivilizace a pod jménem Kurdové jsou pronásledováni s cílem totálního vybití dodnes).
 • Naprosto stejně se choval islám i směrem na východ (jih Asie).
 • Islámská expanze v Africe byla spojena s masovými lovy na otroky, jejichž následkem bylo vylidnění celých oblastí. Přitom byly vyhlazeny i některé kulturní národy s vlastním písmem a schopné stavět megalitické stavby. Dnešní islámské aktivity (Somálsko, Nigérie a okolí), spojené s masovým vražděním místního obyvatelstva, jsou jen logickým pokračováním toho, co v těchto a okolních zemích prováděl islám od okamžiku, kdy se tam poprvé dostal.
Rozhodně by islamizace znamenala totální negaci veškeré dosavadní evropské kultury i kultury jednotlivých evropských národů. Včetně kulturního dědictví, což jasně ukazují aktivity muslimů všude tam, kde se dostanou k moci. Zničení památek v Palmyře je jen jednou z nejlépe viditelných událostí a momentálně mediálně nejatraktivnější zprávou. Přitom muslimové (včetně těch nejosvícenějších náboženských vůdců) nemají intelektuálně na to, aby postřehli, že mnohé evropské civilizační prvky jsou neoddělitelně spojeny s produkcí potravin, léků (a úrovní zdravotnictví vůbec) i technikou a ekonomikou evropských států obecně.
Po islamizaci Evropy by nastal totální civilizační kolaps se stovkami milionů (pokud by proběhl na území EU nebo větším) obětí. Některé evropské národy by zcela jistě zanikly už touto cestou, ani by nemusely být cíleně vybíjeny. Jiné by čekalo ještě to. Propojení ekonomické prosperity s civilizačními prvky, neslučitelnými s islámem, nepostřehli ani předchůdci dnešních islamizátorů, kteří řadu původně civilizovaných zemí přivedli k totálnímu kolapsu. Jistěže s tímto jevem souvisí i skutečnost, že vytvoření nějakých lidských, či alespoň přijatelných podmínek k životu je zcela mimo oblast zájmů islámských vůdců (v čemž se opět zcela shodují s neomarxisty i fundamentálněji orientovanými křesťany a judaisty ve vedení EU).
Na tomto poli se do značné míry dostávají do souladu zájmy muslimů se zájmy přinejmenším části EUrověrchušky. Pro tyto lidi je existence států (vlastí) a národů noční můrou, stojící v cestě realizaci jejich vlhkých snů o jednotně zglajchšaltované "Evropě", jejímiž obyvateli budou masy odnárodněného póvlu (jaký už plánoval z neNěmců vytvořit Hitler), jehož tlupy by na rozkaz sociálních inženýrů putovaly od štace ke štaci po celém jejím území. Masy, postrádající jakékoli hodnoty, které by jejím příslušníkům umožňovaly se takovémuto osudu vzepřít. Z tohoto hlediska budou sociální inženýři velice ochotní kolaborovat s islámem (respektive z tohoto pohledu je pozice významné části "EUroelit" velmi snadno čitelná a pochopitelná). Tomu nahrává i fakt, že největší tahouni EU, Německo, Francie i Velká Británie, sami mají ve své historii brutální likvidaci celých národů (včetně materiálních památek jejich kulturního dědictví), nebo alespoň jejich větší či menší odnárodňování, takže snahy muslimů na tomto poli plně souladí i s hodnotami, na nichž tyto státy stojí. Neuvědomují si, že v naprosté většině případů by byli posléze zlikvidováni i oni (resp. jejich potomci), jak se stalo prakticky vždy potomkům promuslimských kolaborantů, kteří v první fázi pomáhali držet a upevňovat moc islámu na čerstvě dobytých územích.
Lze také snadno pozorovat míru odnárodnění u islámských konvertitů. V podstatě přebírají loajalitu k islámské ummě coby nové "vlasti" (podobně jako ti, co se za nacistické okupace "dali k Němcům"), odmítají národní kulturní dědictví a přestávají tímto aktem být kompatibilní s naší civilizací.
Snaha odbourávat státy, proklínání pojmu "národní stát" (jednoduše proto, že takovýto stát je nejstabilnější a obsahuje minimum "pátých kolon", jimiž by bylo možné ho rozložit), proklínání národů (zejména těch menších), to je politika EU, která je na tomto poli prakticky totožná s praxí muslimů.

Národ a vlast (a vše, co je od těchto pojmů odvozeno) jsou tedy opět hodnoty naprosto neslučitelné s islámem, za něž je správné bojovat s plným nasazením a likvidovat všechny a všechno, co by je chtělo zrušit. Jsou také neslučitelné s vytvořením denacionalizovaných mas "euroobčanů". EU se proto ve vztahu k národům a vlastencům stává přirozeným spojencem islamizátorů.

2 komentáře:

 1. Zkazil jste mi náladu, Pergille. Fakt.
  Hodně z toho totiž vypadá na výsost pravděpodobně. Temná budoucnost má jen jedinou škvírku světla - nikdy nic nedopadne přesně tak, jak si hýbatelé přejí. Hitler, Mao i Brežněv ve své době vypadali (jejich ideologie, moc) jako žulové monolity. A je to dneska jinak.
  Co třeba Ivan, mocné dubisko? Myslím, že je to přirozená intiislámská hráz - ON si nenechá si do SVÝCH záležitostí mluvit NIKÝM. A sám se vyhlašuje za budoucího "zachránce Evropy".
  Tohle má v hloubi duše zakódováno každý Rus. Jestli to vyplave napovrch závisí na množství vypité vodky.[;>)

  P.S.: Dneska jsem díky RU embargu - odpovědi na embargo EU - koupil mléko za 8.50 Kč.
  Tj. v přepočtu na ceny před r. 1989 za 1,60 Kčs. Skvělá cena! Kdo na to doplácí?

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý den, čtu vaše texty pravidelně a jdou z nich na mě chmury. I když spíš z toho, že jako průměrný obyvatel ČR, potažmo EU, s tím moc nenadělám. Někdy si říkám, že přemíra informací o situaci ve světě mi škodí. Jak by mi bylo krásně, kdybych si ráno koupil Blesk či Aha a večer čučel na Ordinaci v růžové zahradě...! I tak vám (trochu masochisticky) vřele děkuji, že přinášíte svůj pohled na věc a otevíráte mi oči.

  S pozdravem
  Věrný Čtenář

  OdpovědětVymazat