středa 19. srpna 2015

Pokus o analýzu petentů "Anticharty 2015""Anticharta 2015", jak jí spousta lidí začala spontánně říkat a opravdu si netroufnu odhadnout, kdo byl první (já si nárok na vynalezení tohoto názvu rozhodně nečiním), je propírána ve sluníčkářském tisku patrně více než Korán v mešitách.
Na rozdíl od původní Anticharty jsou její signatáři známi (byť neexistuje mechanismus, jak zabránit tomu ji podepsat třeba coby Jára Cimrman, Cimrmanology Faculty of Miscatonic University), takže lze s určitými obtížemi (nutnost ručně nebo pomocí funkce vyhledej a nahraď zasahovat do překopírovaného seznamu) analyzovat jejich složení.
Provedl jsem to tím způsobem, že jsem stáhl seznam podepsaných, vložil mezi jméno a instituci středník, načetl do R, nechal vytisknout frekvenční tabulku institucí, k počtům lidí z nich přidal kategorie (biomedicínské obory, technické obory, ostatní [např. ekonomie], teologie, humanitní obory, cizinci a neurčené). Do neurčených "spadla" většinou "nadinstituce" typu celé univerzity (když nebylo uvedeno podrobnější zařazení podepsaného), pokrývající jak humanitní tak i biomedicínské obory. Kategorii "cizinci" jsem přiděloval tam, kde byla pouze zahraniční instituce, ne tem, kde paralelně byly česká a zahraniční (tam byla kategorie určena podle té české). Teologii jsem vypíchl zvlášť, protože ji nelze považovat za vědu, paralelní působení na teologické fakultě a nějaké filosofii jsem řadil do humanitních oborů. Jsem si vědom toho, že počet humanitních pracovníků může být podceněn tím, že i na technických, přírodovědných i lékařských fakultách působí filosofové, etici, teologové a podobní humanitní pracovníci, což se, pokud uvedli jen název školy a fakulty, nedá stanovit (pokud tam byla explicitně uvedena např. katedra etiky nebo katedra filosofie přírodních věd, tak byl petent zařazen do kategorie humanitních oborů).
Následně jsem tabulku převedl zpět do R a nechal spočíst počty v jednotlivých kategoriích. Z výsledku jsem udělal, rovněž pomocí R, koláčový graf.

Graf ukazuje, že mezi petenty s přehledem vedou humanitní obory. Pokud vyslovíme předpoklad, že alespoň polovina neurčitelných jsou rovněž zástupci humanitních oborů, pak tato kategorie pokrývá více než polovinu petentů. Reflektuje to do značné míry názory pana presidenta (a nejen jeho) na "zbytečné obory".
Je docela možné, že pokud by si někdo dal tu práci, a vyhledával individuálně kategorie petentů podle lidí (dohledával je třeba na školních webech nebo podle publikací), tak by mohl dojít k trochu jiným číslům, předpokládám ale, že by v principu byla podobná, a tudíž by nestála za mnoho desítek hodin dřiny to alespoň jakž takž slušně udělat. Nepředpokládám na druhou stranu, že by se uvedené poměry nějak zásadně hnuly přibýváním dalších petentů, ledaže by došlo k cíleným manipulativním tlakům na vyšší zastoupení petentů z exaktních oborů.
Dosti významný je i počet cizinců mezi petenty (bez ohledu na to, že něco z toho budou asi provdané české vědkyně). Tito lidé nemají k našemu státu žádný vztah, když se tu něco podělá, nebudou to oni, kdo si to bude vyžírat. Spor ohledně "uprchlíků" je ryze vnitřní záležitostí naší společnosti. Za hlasy lidí z vnějšku můžeme slušně poděkovat coby za zajímavý názor, ale neměly by být brány, mj. z důvodu, který jsem uvedl, jako nějaký významný argument.
Další věcí je, že internetová petice nemá náležitosti petice ručně podepsané, jak jsem se už zmínil, a že navíc existují podezření na případy, kdy to prostě sekretářka na pokyn vedoucího "podepsala" za všechny pracovníky daného pracoviště. Zatím soudruzi dosáhli na cca 25 % hlasů, které získala originální Anticharta (byť se někteří podepsaní posléze vymlouvali, že jim byly petiční archy předloženy coby presenční listina "Antichartového shromáždění"). Faktem také je, že "protiuprchlická" petice IVČRN nasbírala papírových podpisů 180 000, takže dosavadní počet "antichartistů" je něco přes jedno promile tohoto počtu. Zkrátka se soudruzi budou muset více snažit, jako pan sládek v Postřižinách. A jejich pokus je rovněž určitým indikátorem toho, jak moc velkou mají fašistoidní sluníčkáři v naší společnosti podporu, případně jak velký mohou vyvíjet v akademickém prostředí tlak na podepsání své "Anticharty" (zatím jsou, naštěstí, proti komunistům žabaři).


Aktualita

Včera kdosi vybil sklo v okně a dvěřích brněnské mešity na Vídeňské ulici. Není nepravděpodobné, že si to udělali muslimové sami, aby podpořili svoje slouhy.
Konec konců, celý svět kvílel, jak zlí Srbové ostřelovali tržiště v Sarajevu z minometu, a když se po létech podařilo nade vší rozumnou pochybnost prokázat (konkrétní typ munice a balistický rozbor dráhy min), že to sami muslimové stříleli, patrně z ryze propagandistických důvodů, do svých lidí, tak už to nikoho nezajímalo a Srbové měli dál Černého Petra "mezinárodních zločinců".

2 komentáře:

 1. Díky Pergille,
  chtěl jsem udělat totéž - získat alespoň přibližné sociologické výsledky petentů, ale už se mi oči zavíraly a dnes dopoledne jsem měl jiný program - byť u PC.
  Jinak můj hrubý odhad byl podobný vašemu výsledku - jen těch humanistů jsem tam čekal o něco víc.
  [;>)

  Ad Mešita Brněnská: tenhle způsob nahánění politických bodů je rozšířený už od středověku,. A možná i dřív. Pochopitelně nejen u muslimů.

  OdpovědětSmazat
 2. Vynikající!
  A výsledek očekávaný. Zase se ty "předsudky" potvrdily...

  OdpovědětSmazat