úterý 11. srpna 2015

Byly Hirošima a Nagasaki genocidou?

(pokračování)
Pokud se podíváme na pojem "genocida", pak se z definice jedná o fyzické či etnické vyhlazení určitého etnika (národ, náboženská skupina apod.).
Aby dotyčná akce byla korektně (což je pojem, který je řadě humanitních odborníků zcela cizí), nazvatelná "genocida", pak by měla mít alespoň jako ustanovený cíl likvidaci či odetnizování nějakého etnika. Z tohoto důvodů můžeme bez problémů nazvat genocidou řadu aktivit nacistického Německa, protože cílem nacistů bylo vyhlazení celých národů, popř. jinak definovaných etnik, a tento cíl byl naprosto jednoznačně proponován a lze se důvodně domnívat, že v případě neselhání při jeho provádění (porážkou ve válce), by byl i reálně naplněn.
Jistěže genocida může mít i pozitivní charakter, což by zcela jistě konstatovala řada mexických indiánů, které (respektive jejich předky) částečná likvidace a částečné odnábožštění Aztéků španělskými dobyvateli zachránily před důvěrným seznámením se s obřadním obsidiánovým nožem a pohledem na vlastní srdce, vytržené z hrudi (což je pohled, který zpravidla netrvá moc dlouho), kteréžto zážitky patrně nemohl vyvážit ani nadstandardní rozhled z jinak nepřístupné vrcholové plošiny chrámové pyramidy.
Cílem Američanů, politickým i vojenským, byla porážka Japonska ve válce. Nikdo nikdy neproponoval cíl vyhubení japonského etnika, jak to učinil Hitler v případě Židů, slovanských národů a dalších "podlidí". Naopak, od okamžiku kapitulace byla nastartována velkorysá pomoc civilnímu obyvatelstvu, která zachránila řadu životů.
Je nutno přiznat, že nebyla zcela nezištná, zejména v souvislosti s jaderným bombardováním a jeho oběťmi, protože v okamžiku vypuknutí studené války tito obyvatelé sloužili jako zdroj strategických informací, použitelných pro plánování války se sověty.
Nakonec (až došlo k určitému uvolnění v režimu utajení medicínských informací) se v této souvislosti ukázalo, že počet obětí pozdních následků jaderných úderů byl původně značně (desítky procent) nadhodnocen, protože tytéž nemoci v oblasti bombardování byly vyhledány a doloženy s mnohem vyšší záchytností než v případě rutinních statistik "zbytku Japonska". Až definování a zorganizování kontrolních oblastí, kde byla pravděpodobnost záchytu daných chorob zhruba stejná, případně práce, odhadující, které kazuistiky by byly a které nebyly detekovány ve standardním režimu, umožnily výraznou korekci směrem dolů (což bylo politruky, pochopitelně, posléze desinterpretováno jako "zahlazování stop zločinu"). Různí "zelení" a "míroví" aktivisté dosud tento fakt nevzali na vědomí dodnes a pracují s původními drasticky nadhodnocenými odhady účinku jaderného bombardování. Mezi tím dokonce došlo ke korakci odhadu záření během jaderných explozí, takže výsledkem bylo snížení limitů pro expozici ionizujícímu záření u profesionálů i neprofesionálů 
Jak už jsem uvedl, nikdy nebylo americkým cílem vyhubení Japonců (byť by tento záměr po proradném přepadení Pearl Harbouru patrně významná část americké veřejnosti zkousla) a nikdy nebylo cílem nějaké jejich "odjaponštění". V této souvislosti měla daleko drastičtější účinky mise komodora Perryho, která donutila feudální Japonsko k otevření se světu. A tato "genocida" ovšem vedla k tomu, že se Japonsko nestalo kolonizovanou zemí a dokonce během života jedné generace po této události dokázalo porazit Rusko (čímž si ovšem zadělalo na přehnané ambice, jejichž důsledkem byla i situace na konci druhé světové války, včetně jaderného bombardování).
Z uvedených a mnoha dalších důvodů je označení jaderného bombardování Japonska za genocidu naprosto nesmyslný blábol, který má vyšší výpovědní hodnotu o autorech tohoto označování než o věci samé.
(pokračování)

Žádné komentáře:

Okomentovat