středa 16. prosince 2015

Vymyté mozky

Britské listy občas, zcela bezděky, přinesou cenný informační materiál: V domění, že argumentují pro islám, a islamizaci Evropy, v reálu přinášejí velice závažné argumenty a svědectví přesně opačného charakteru.

V rozhovoru s nobelistkou Malala Yousafzai a "pouličními muslimy" z Birminghamu bezděky předvádějí, jak mají muslimové totálně vymyté mozky. Rozhovory s nimi připomínají rozhovor o koncentrácích s přesvědčeným popíračem holokaustu, případně rozhovor o gulazích s politrukem na vojně.
Tito lidé se diví, že jsou teroristé, jednající jménem islámu a přesně v jeho intencích (včetně činů "proroka" Mohameda), považováni za muslimy a spojováni s vírou, kterou praktikují. Nobelistce Malale se zjevně nerozsvítiulo ani po přepadení Talíbanem, jednajícím přesně v duchu a dle litery islámu, zatímco ona naprosto jednoznačně základní ustanovení islámu porušuje.
Birminghamské dámě, která si oblékne uniformu nositelů islámského terorismu, je divné, že ji lidé za to napadají. Má prostě totálně vymytý mozek a nedokáže jím logicky analyzovat, co ta její "mírumilovná" víra fakticky říká.

Proč už křesťanství není (tak moc) rasistické?

Pokud se muslimové ohrazují ve stylu "zločiny Ku-klux-klanu také nikdo nespojuje s křesťanstvím", tak pravdivost tohoto jejich výroku je velmi omezená:
 1. Ku-klux-klan jednal zcela dle litery křesťanství, vyvozujícího podřadnost lidí tmavé barvy kůže starozákonní legendou o Noemových synech.
 2. Jejich oponenti, rovněž křesťané, byli a jsou vždy v poněkud choulostivějším postavní, protože nikde v Novém Zákoně není tato legenda (respektive to, co se z ní vyvozuje = věčné předurčení potomků Noemova černého syna k otročení potomkům ostatních dvou) explicitně vyvrácena. Nový zákon mluví nanejvýše o rovnosti po smrti, proto v něm najdeme i pasáže, vyzývající otroky k poslušnosti vůči svým pánům.
Pouze to, že ani Nový ani Starý Zákon nejsou chápány jako explicitně text vytvořený přímo bohem (na rozdíl od Koránu), umožňuje různé výklady typu drbání se levou nohou za pravým uchem, které rasistické dopady uvedených biblických pasáží formálně složitými pseudologickými postupy anulují.

Proč už křesťanství nepálí kacíře a čarodějnice?

Křesťanství neprovádí v nadpisu zmíněné a mnohé další prasečiny jen proto, že bylo zbaveno značné části svojí světské moci. Sekulární autority se postupně vymanily z pod vlivu náboženských fanatiků a dokonce je začaly za určitých okolností pronásledovat.
Už vícekrát jsem při různých příležitostech prohlásil, že správným křesťanem v Šumperských procesech (které můžeme chápat jako modelové, protože se zachovala, což je u procesů tohoto typu relativně vzácné, prakticky všechna soudní akta), byl pologramotný zištný psychopat Bobling, zatímco jeho neúspěšný protivník (v reálu i ve známém románu Kladivo na čarodejnice), vysoce vzdělaný a humanisticky orientovaný šumperský děkan Lautner, byl vlastně křesťanem špatným. Byl špatným proto, že víru v čarodějnice a jejich řádění popíral, i proto, že si dovolil kritizovat inkviziční tribunál, z podstaty jeho postavní v katolické církvi nekritizovatelný a neomylný. Důkazem toho je, že i křesťanská hierarchie (územně příslušné biskupství a arcibiskupství) se postavila za Boblinga.
Lautner ostatně nebyl rehabilitován dodnes, takže římskokatolická církev dodnes stojí svou autoritou za Boblingovými rozsudky.
Takže opravdu jediná příčina toho, že nám zde neřádí nějací křesťanští Boblingové je skutečnost, že církev ztratila moc prosadit výsledky jejich rozsudků do praxe a nechce se zkompromitovat tím, že by posvěcovala v praxi ignorované inkviziční rozsudky.

Jak je to s islámem?

Islám, pochopitelně, žádným podobným procesem neprošel. Jeho náboženské autority mají pořád prakticky stejnou míru světské moci, jakou měly v raném středověku. Prakticky všechny vraždy "ze cti", "odpadlíků" apod. jsou posvěcovány a organizovány z mešit. Z mešit je kázáno o nutnosti nenávidět "nevíru" (tj. nemuslimy), aniž by byla mezi muslimy nějaká sekulární síla, která by tomu učinila přítrž.
Pak se ovšem muslimové nemohou divit, že tato síla přijde zvenčí a postihne nejen samotné zločince ve jménu islámu, ale také všechny ty, kteří jim poskytují ideologickou záštitu. Tedy i tu Malalu, blekotající o mírumilovnosti islámu a o "samozřejmě rovnoprávném" postavení mužů a žen v islámské společnosti. Tedy i ty rozhněvané Birminghamské muslimy, nechápající, že je to právě jejich víra, která je spojuje s těmi teroristy zhruba stejně, jako pupeční šňůra matku s tělěm plodu.
Pokud muslimové chtějí něco udělat pro pozitivní změny ve vztazích mezi muslimy a normálními lidmi, tak by se měli začít chovat jako ti normální lidé: Měli by bojovat za vytlačení islámu z veřejné sféry, do mešit a muslimských domácností, a za jeho omezení na prvky, které nejsou v rozporu s civilizovanými právními normami.
Dokud tohle nezačnou dělat (a prokazatelně upřímně, bez jakéhokoli předstírání), jako právě tohle začali dělat vůči křesťanství a církvi osvícenci na sklonku éry bojů mezi reformací a katolicismem (a prosazovali to tvrdě, včetně explicitního násilí vůči zastáncům starých pořádků), pak muslimové zůstanou v postavení křesťanů, ctících toho Boblinga a veřejně vyhlašujících lítost, že se dnes nevěřící, kacíři, čarodějnice a další pakáž nemohou upalovat. Ostatně, američtí evangelikálové si jezdí léčit mindráky z tohoto stavu výpady do rozvojových zemí, kde organizují hony na nekřesťany, včetně závěrečného upalování chycených "kacířů".
Rozdíl mezi nimi a islámskými teroristy a pachateli islámských rituálních vražd (vraždy "ze cti", vraždy "odpadlíků" apod.) je ovšem značný: Ti křesťané jednají v rozporu se zákony a v případě dopadení a usvědčení jsou trestáni. Obdobně vraždící muslimové jsou v islámském světě za hrdiny. Maximálně jsou směrem k "nevěřícím psům" halasně odsuzováni, ale v reálu podporováni (viz aktivity Turecka vůči chalifátu).
Muslimům jistě mohou nemuslimové v tomto pomoci, ale zatím jejich výroky a postoje nenapovídají tomu, že by takovouto pomoc (která je např. v programu konvičkovců) vůbec byli ochotni přijmout.

4 komentáře:

 1. Začíná splývat pojem náboženství s pojmy ideologie a kultura. Čím je společnost jednodušší, primitivnější, tím jsou rozdíly v těchto pojmech setřenější.
  A čím je společnost primitivnější (vyspělost společnosti netkví ve schopnosti ovládat i-pad!) tím je těžší až nemožné její členy přinutit k diskriminaci a separaci těchto pojmů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vzhledem k tomu, že existuje cosi jako Natura, tak je v prozikladu právě ta Kultura. Takže to nesplývá. Náboženství i ideologie jsou projevem kultury. Tedy tyto pojmy nelze separovat. A to se ani neodvažuji zmínit o tom, že jakékoli náboženství je samozřejmě komplexem názorů, východisek a řešení, tedy ideologií.

   Vymazat
  2. Touto poněkud mimoňskou logikou by se dalo dospět nakonec i k tomu, že člověk bez náboženství je člověkem nekulturním, což je samozřejmě zjevná blbost nemající nijaké opory v realitě.

   Vymazat
  3. Za prvé jsem nepoužil žádnou logiku, natož pak mimoňskou. Prostě jsem zmínil fakt.
   Naopak za mimoňskou logiku lze považovat Váš příspěvek, jehož důslednou aplikací by se dalo usoudit, že taktéž člověk bez čepice je člověkem nekulturním, nemluvě o lidech bez lyží, kajaku, nedejbože bez orientace v politické situaci v Tanzánii, a bez znalosti díla T. Rosenfelda. To vše jsou také projevy kultury. A nějak si nedokážu uvědomit, že by z mého příspěvku bylo lze jakkoli vyvodit, že absence kteréhokoli z projevů kultury dělá kohokoli nekulturním.

   Vymazat