neděle 11. září 2016

Mé 11. září

Ano, TO 11. září.

11. 9. 

Při odpolední kávě jsem se díval na tehdy ještě docela chudičký internet. Na Neviditelném Psovi byla aktualizace, že se nabouralo nějaké letadlo do jedné z věží WTC. První úvahy a komentáře u této zprávy byly v tom smyslu, že nějaký blbec nezvládl řízení malého letadla, např. nepočítal s víry kolem takto členité zástavby.
O chvíli později (ani jsem neměl dopito kafe) se objevila doplňující zpráva o úderu letadla na druhou věž, která vcelku jasně ukazovala, že se jednalo o záměrný útok. Bylo také upřesněno, že se jednalo o velká dopravní letadla.
Když se zhroutily věže, byl jsem na cestě domů.
ČT pohotově přerušila normální vysílání a vysílala směs live záběrů, proloženou záběry dřívějšími - druhý útok, zhroucení obou věží. Dnes by patrně něco podobného bylo kvůli rakovině politické korektnosti zcela nemyslitelné, a to od té doby uplynulo pouhých 15 let.
Vzpomínám si také na záběry, na nichž hasiči posílali mlidi z dolních pater zpět do budov, protože se mělo za to, že konstrukce požár musí ustát (projektivě byla právě na takovouto havárii dimenzovaná) a v patrech dostatečně hluboko pod požárem žádné nebezpeč nehrozí. O této okolnosti se dnes poměrně málo mluví.
Objevily se zprávy o útoku na Pentagon a pádu posledního z unesených letadel.
Zpravodajství trvalo dlouho do noci. Následující den byly na internetu k nalezení a stažení klíčové videozábery.
Takovéto zpravodajství by bylo v současné době patrně zcela nemyslitelné - stačí porovnání s tím, jak bylo informováno o atentátech v Paříži, Bruselu a Nice, kdy nejkvalitnější a nejpravdivější informace přinesly internetové servery a soukromé sdělovací prostředky, zatímco státní televize se snažila "zmírňovat vášně". A autentické záběry bylo nutno hledat spíše na "neoficiálních" webech.

První komentáře

Zmiňoval jsem se, že první komentáře, když nebylo jasné, o jaké letadlo se jedná, byly v duchu "co to bylo za blba?".
Nicméně jakmile se situace vyjasnila, (počet letadel, typ, fakt únosu) objevily se komentáře naprosto "prorocké". Ovšem už tehdy se objevili i blbové, hlásající buď "oprávněnost" těchto útoků, nebo naopak zpochybňující realitu.
Velmi kvalitní byly tehdejší komentáře Františka Novotného, který velmi předvídavě prohlásil, že tato akce bude určovat charakter 21. století, které vlastně jí teprve začalo jakožto kulturně politický fenomén. A srovnával to se 20. stoletím, které fakticky takto začalo až rokem 1914, kdy vypukla první světová válka, coby fenomén toto století charakterizující (první světová válka, dočasně přerušená dvěma desetiletími míru, druhá světová válka a následně studená válka a na ni navázané "horké" konflikty).

Politické důsledky

Více méně od této doby se u nás začali vyskytovat lidé, sledující systematičteji a podrobněji islám, tedy ideologii, vedoucí k tomuto útoku.
Zmínění lidé také na tehdy ještě svobodných internetových diskusích kritizovali bezzubost opatření, která po 11. září následovala. Dnes, po odtajnění části materiálů z té doby a diskreditaci dalších fakt, je jasné, že adekvátní odvetou by byla raketa s jadernou hlavicí, odpálená ještě týž den v odpoledních hodinách na Rijád.
Ze zmíněných osob, sledujících systematicky islám, se vcelku logicky s nástupem dalších teroristických islámských útoků zkonstituovala skupina (později občanské sdružení) IvČRN a skupiny i organizace následující (dnes hlavně Blok proti islamizaci a skupina kolem Okamury).
Z tohoto pohledu je jasné, že uvedené skupiny občanů a politické organizace nevede žádný "iracionální strach", ale naprosto střízlivý rozbor fenoménu, zvaného islám. Ten, který nám různé "odborné" organizace dosud nedodaly, přestože jsou placeny z veřejných peněz.
Podíváme-li se na tyto instituce blíže, tak vidíme, že jsou prolezlé konvertity k islámu a jejich sympatizanty. Takže jejich informace o tomto fenoménu mají asi stejnou hodnotu jako svědectví fanatického nacisty o nacismu. Je jistě otázka, zda tyto v podstatě bezcenné instituce platit z veřejných prostředků, když by si je jako svá propagandistická centra mohli platit islamisté v čele s chalifátníky.

Konspirace

Poměrtně rychle se objevily i konsporační bláboly o tom, že budovy byly "odpáleny" americkou vládou za účelem získání záminky k napadení Afghánistanu.
Tyto konspirace visí na vodě už proto, že invaze do Afghánistanu byla od samého počátku odsouzena k neúspěchu, bez ohledu na to, že Al Kajda se k útoku přihlásila. Její efekt byl prakticky nulový. Tomu odpovídalo i zadání vojákům ve smyslu: "Bojujte, ale hlavně nikomu nesmíte ublížit."
Druhou věcí je, že řízenou demolici tak mobrovských budov takto jednoduše udělat nejde. Je velmi pravděpodobné, že by něco selhalo a budovy by se zhroutily na některou ze stran. Navíc by instalace rozsáhlého výbušného systému (snad stovek náloží) a jejich propojení v budově za plného provozu byla značně problematická a riziko vyzrazení nějakých nekalostí by bylo blízké sto procentům. Systém náloží by také byl zcela jistě narušen samotným úderem letadla a požárem. Ten by s vysokou pravděpodobností část náloží odpálil, což by bylo zcela jistě zaznamenáno (a bylo by to dohledatelné na videích).
Jak jsem už před časem uvedl, s největší pravděpodobností byly budovy WTC ošizené a byla použita ocel, nesplňující příslušné bezpečnostní parametry (tj. udržení mechanických vlastností do předepsané teploty). Je docela možné, že bylo šetřeno i na profilech některých prvků (tj. že tam byly prvky tenčí, než být měly). Dalším problémem je, že od cca 10. patra si ekologistické organizace na základě objednávky výrobců konkurenčních materiálů vyřvaly stop pro užívání "antiekologického" azbestu. Takže konstrukce byla chráněna materiály o horších izolačních vlastnostech a s nižší odolností než azbest. Ono by k tomuto efektu v podstatě stačilo nahradit ten azbest skelnou vatou, která se při vyšších teplotách rozteče a přestane izolovat.
Protože za uvedené změny proti původním plánům někdo nese odpovědnost (a tudíž nese odpovědnost za všechny lidi, kteří zemřeli pod oblastí požárů a je docela možné, že by se podařilo zachránit i část lidí z pater nad těmi požáry.

Zvláštní nálezy

Pokud se týká nálezu "nanotermitu", považuji za velice pravděpodobné, že šlo o výsledek práce blbého produktu amerického školství, který smíchal barvu s oxidem železitým s barvou s hliníkovým práškem, protože oba tyto druhy barev se používají na  ochranu železných / ocelových konstrukcí proti korozi, aniž by si uvědomil, že vyrábí termit (protože mu to ve škole nikdo neřekl). Příspěvek vrstvičky o tloušťce v desetinách mm, která navíc byla chllazena podkladem až do chvíle, kdy už o nic nešlo, k celkové havárii považuji za naprosto nevýznamný.
Nálezy roztavených konstrukcí vznikly tak, že se konstrukční prvky mechanickým násilím ohřály. Jde o stejný efekt, jako když se nám v rukou ohřeje drát, který lámeme ohýbáním na různé strany. A může se ohřát i na teplotu nad sto stupňů. V padajících mrakodrapech probíhal prakticky stejný proces, ale v daleko rozsáhlejším měřítku, proto se mohly konstrukční prvky předehřáté požárem dostat až na teplotu tání použitého materiálu.
K pádu konstrukce ovšem došlo při nižší teplotě, kdy ocel ztratila své mechanické vlastnosti.
Jakmile se dala konstrukce do pohybu, její účinky na spodnější patra nebyly už statické, ale dynamické. Na to konstrukce jednoduše nebyla stavěna a hroutila se. "Palačinkový" efekt vznikl tím, že požáry byly v obou budovách přibližně na hranici prostřední a horní třetiny. Obrovská váha horní části (včetně "pákových" jevů) nutně musela vést k pádu věží v ose, protože asymetricky odolávající konstrukční prvky drcené části stavby neměly šanci tento kolos vychýlit z dráhy. Síly, které jejich odpor představoval, musely být o mnoho řádů nižší, než kolik by takové síly bylo zapotřebí (a opět můžeme spekulovat o stavebních prvcích méně odolných, než bylo v projektu).
Poměrně rychlé vybagrování Ground Zero, v době, kdy ještě nebylo ukončeno pátrání po pozůstatcích obětí, a odvoz materiálu do hutí v Číně, opět svědčí o tom, že pokud zde byla nějaká nepravost, byla by prokazatelná rozborem vzorků spadlé konstrukce.

Zajímavost

Zajímavý je "obraz ďábla", který byl zaznamenán na snímcích kouře jedné z věží a objevil se na různých zpravodajských serverech, případně v "záhadologických" časopisech.
Pokud to není úplná náhoda (asi jako tvary v mracích), mohl by to být obraz egregoru islámské populace, protože ta celosvětově tento útok oslavovala. Pokud můžeme věřit různým "alternatologiím", tak by kouř měl být ideálním nebo téměř ideálním materiálem pro reflexi takovéto představy. A je velice prasvděpodobné, že mezi těmi stamiliony jásajících muslimů se nalezlo alespoň pár, co mají nějaké parapsychologické vlohy a mohli spontánně tvar kouřového oblaku ovlivnit.
Pak by tento tvar byl zobrazením božstva, které muslimové uctívají.

Kromě toho, že jsme byli přes šest časových pásem svědky zlomu epoch, jsme dospěli k poznání (tedy ti, kdo o to stáli), že s tvory, patřícími ke stejnému druhu, nesdílíme prakticky žádné hodnoty a domluva s nimi je pro nás prakticky vyloučená. je to jen kdo z koho: My, nebo oni.

4 komentáře:

 1. Celý den to jede v bednách. Kolovrátek se nezastaví. :)

  OdpovědětVymazat
 2. Fascinuje mě ta uvzatost nositelů alternativních teorií. Snad to je dokonce odněkud (odkud?) řízeno: téma se rozmělní, znepřehlední, vznikne několik různých vysvětlení, které se vzájemně popírají - a zapomene se na skutečný význam toho maxiatentátu.

  Dal jsem si práci a vysledoval případ onoho "neviditelného" letadla, které narazilo do Pentagonu. Frekvence snímání zmiňované bezpečnostní kamery byla jeden snímek za dvě sekundy. Při úhlu záběru a rychlosti letadla byla šance cca 1:4 že ho kamera zachytí (snímá se normální rychlostí, kdy snímek se tvoří cca 1/60" a pak je 2" pauza.) V té době totiž ještě neměly přenosové cesty a záznamová média dostatečnou kapacitu nebo byly drahé.

  Oblak ve tvaru ďábla nechávám (parapsychologicky) bez komentáře. [;>)

  OdpovědětVymazat
 3. Doporučuji Vaší pozornosti knihu několika českých matematiků, kteří uvedli a dložili diferenciální rovnici, kterou dokázali, že se řítící se část pohybovala rychleji, než by tomu bylo pokud by byla brzděna dosud stojícím zbytkem. Doložili - aniž by vyvozovali závěry, že se pád měl zastavit cca po 100 metrech.

  OdpovědětVymazat
 4. To Báša:
  A na Měsíci Apollo 11 taky nepřistáli, všechno to nafilmovali v ateliérech. [;>))
  Zajímalo by mě, kdy tihle pábitelé konečně použijí Occamovu břitvu. A víte, že jsem četl matematický důkaz existence Boha? Prostě někteří lidé chtějí být zajímaví, ať to stojí co to stojí.

  OdpovědětVymazat