sobota 3. září 2016

Promovala moje dcera na gestapu?

A. Babiš si dovolil říct, že tábor v Letech byl pracovní. Ihned se na něj vrhla squadra profesionálních antipopíračů holokaustu.

Historie

Tábor v Letech byl založen na začátku protektorátu, resp. byl připravován už za druhé republiky. Jednalo se o pracovní tábor pro osoby poctivé práce se štítící (což je terminus technikus tehdejší právničiny, o deset let později bylo aktuální "příživnictví"), navíc opakované pachatele relativně bagatelních kriminálních činů (drobné krádeže, podvody, prostituce atd.).
V uvedeném táboře nebyli jen Romové. Respektive Romové tam nebyli žádní, protože prvorepubliční Cikáni, zdědění po Rakousko-Uhersku patřili ke kmeni Sinti, kteří by na zařazení k Romům reagovali asi stejně, jako východoevropané na skutečnost, že Britové označují všechny gastarbeitry z východních zemí EU jako "Poláky". Označení všech Cikánů za "Romy" je asi na stejné úrovni. Zmíněné obdobné "sdružené" označování občanů východních zemí od Britů se přitom považuje za projev hovadství a rasismu (obávám se, že politickou korektnost, která vyexkrementovala ty "Romy" řadí normální lidé do stejné škatule).
V táboře tedy byli i Češi (respektive pod sdruženým označením "čechoslováci" i nějací Slováci), a také Němci.
Tento tábor v podstatě navazoval na rakouskou tradici "donucovacích pracoven", které fungovaly už za Rakouska a první republika tento prostředek zacházení s osobami tohoto druhu "zdědila". Vězňové pracovali především v lesích hraběcího rodu Schwanzenberků, rodově větve, k níž patří i současný expředseda TOPky a neúspěšný kandidát na presidenta.
V roce 1942 byl tento tábor v podstatě zrušen, vězňové byli odvezeni do koncentráků a stejný areál a budovy byly využity jako sběrný tábor pro Cikány.
Rozdíl mezi uvedenými dvěma zařízeními byl ten, že do toho prvního byli vězňové zařazeni na základě opakovaných právoplatných rozsudků demokratického soudnictví (protože se využívaly rozsudky z první republiky), zatímco do druhého byli vězňové naváženi na základě rasových kritérií).
Nicméně ani ten druhý tábor nebyl "vyhlazovací", jak blábolí naši profesionální holokaustisté, protože v tom případě by nebylo nutno odtud vězně vyvážet do skutečných vyhlazovacích táborů na území dnešního Polska. Byl však zcela jednoznačně součástí nacistické mašinérie holokaustu.
Není mi známo, co tam bylo až Cikáni jednoduše "došli" (ono jich zase tolik na našem území nebylo v porovnání s počty Židů), snad nějaký zajatecký tábor nebo něco podobnéhoů po osvobození byl využit ke shromažďování osob, určených k odsunu. Což byly pochopitelně další instituce, byť opět ve stejných budovách, umístěných ve stejné lokalitě.

Důvod mlžení

Nacističtí propagandisté se snaží vykonstruovat představu, že vlastně za holokaust nemohou nacisté, potažmo Němci, ale že holokaust prováděly i další evropské nádory, takže vlastně Němci za nic nemohou. Z toho důvodu oni i jejich pohůnkové mají snahu zamlžit podrobnější historii Let, včetně toho, že se na stejném místě a ve stejných objektech střídaly různé instituce, které vzájemně svým zaměřením i organizací neměly prakticky nic společného.
Budu velice ošklivý: Právě ti, kdo nyní atakují Babiše (jakože tento politik rozhodně není můj šálek kávy) se vlastně, ať už vědomě nebo z omezenosti duševních schopností, stávají součástí nacistické propagandistické mašinérie. Stejně jako třeba zpochybňovači holokaustu.

Proč ten nadpis?

Většina promocí na Masarykově univerzitě se odehrává v aule právnické fakulty, patřící k nejreprezentativnějším prostorám této univerzity.
Ve stejné budově ovšem od uzavření českých vysokých škol r. 1939 až do osvobození sídlilo gestapo a poté byla léta součástí Vojenské akademie, pojmenované později po Antonínu Zápotockém. Až po revoluci se do nich vrátila právnická fakulta.
Nicméně moje dcera, která tam nedávno promovala, nepromovala ani na gestapu, ani na VAAZ, byť se jedná o tu samou budovu. Promovala na MU v její nejreprezentativnější aule.

Ta promoce budiž názorným příkladem pro ty, kdo nepochopili výše stručně uvedenou historii tábora v Letech, případně to, proč jsem ji uváděl.

Žádné komentáře:

Okomentovat