úterý 23. února 2016

Anti-homo škola?

Laik je zděšen, normální člověk se nediví.

Zpravodajské servery zveřejnily průzkum, podle něhož se téměř desetina žáků na školách setkala se šikanou homosexuálů a dalších sexuálních minorit. Včetně toho, že se šikany účastnili i učitelé, a rovněž včetně toho, že bylo žákům EX CATHEDRA tvrzeno, že homosexualita je nemoc.
Jak praví podnadpis, naši sluníčkáři, kteří nemají sebemenší ponětí, jak to na školách vypadá, jsou zděšeni. Normální lidé, kteří takovéto ponětí mají, spíše uvažují, kolik žáků podobné smýšlení či informace o výuce v podobném směru "zatlouklo".

Odkud se to bere

To, že je homosexualita nemoc, je téze, hlásaná křesťanskými církvemi. Po roce 1989 přestala určitá buzerace ze strany KSČ, která hlídala, že se na pedagogická studia nedostanou vyslovení náboženští fanatici. Dnes mají církve pod palcem základní i střední školství (alespoň parciálně) a s určitou latencí se nakonec muselo projevit i to, že se na školy dostanou lidé tohoto ražení, a že se dostanou na pozice, kdy mohou dělat prostředníček na své nadřízené, kteří by měli držet v tomto ohledu (a mnoha dalších) státní linii. Včetně toho, že byla vytvořena taková sociální atmosféra, že ředitel, který by se odvážil nějak řešit náboženského fanatika, zneužívajího školní výuky k indoktrinaci žáků, by nejspíš takový spor neustál.
Náboženským fanatikům se po roce 1989 dostalo svobody v míře, jaká není zcela obvyklá ani v některých starých zemích EU. Bylo jen otázkou času, kdy se nahromadí dostatek důkazů o tom, že je tato svoboda zneužívána (o tom, že zneužívána bude, snad nikdo rozumný pochybnosti neměl). Lidé tohoto druhu jsou prostě takto "naprogramovaní" a bez určité míry průběžné a neustálé restrikce uvnitř společnosti budou obtěžovat a ohrožovat ostatní zcela zákonitě.
Faktem je, že instituce školy zřizující mají v rukou páky k omezení podobných jevů; jen není vždy politická vůle tato páky nasadit. Problém spočívá mimo jiné v tom, že ze strany EU se "cestou padajícího exkrementu" přes ministerstvo na školy dostává spousta naprostého balastu (typu "výchovy nového Evropana", tedy odnárodněného blba, prolezlého multikulturalismem, genderismem, politickou korektností a jinými módními ultralevicovými ideologiemi), takže určitá skepse a určitá míra sabotování "pokrokových" debilismů, nařizovaných shora, je spíše sociálně žádoucí.
Na druhé straně ústava jasně praví něco o rovnosti občanů bez ohledu na sexuální orientaci, což by mělo být na školách (a budu zlý: i na soukromých a církevních) dodržováno a státní mocí vynucováno (třeba i hrozbou zrušení / odebrání akreditace).
Je ovšem zajímavé, že ti, co nad tímto průzkumem mají, nebo alespoň zdárně předstírají, že mají, záchvat mdlob či horečky omladnic, podporují v naprosté většině přísun muslimů, dožadujících se zavádění trestu smrti za homosexualitu a jiné projevy odchylné sexuální orientace. Prakticky jen s výjimkou v euroamerickém prostředí ostrakizované heterosexuální pedofilie, ktrerá je naopak pro muslimy sexuální normou, definovanou dle šaríje (= žádná dolní věková hranice pro nekoitální sexuální praktiky a devět let dolní věková hranice pro LEGE ARTIS koitus jako takový).

Širší souvislosti

Štěstí je, že společnost reaguje negativně alespoň na snahy vymývat dětské mozky islámem a klade překážky i snahám o zavádění multikulturního vymývání mozků.
Starší generace chápe, že multikulturalismus není nic jiného, než trochu jinak převlečený mladší brácha proletářského internacionalismu. Zatímco proletářský internacionalismus byl v podstatě maskovaným velkoruským nacionálním šovinismem, multikulturalismus je zase únikem z Orwellovy Farmy zvířat, jejíž známý citát lze v souvislosti s touto ideologií parafrázovat zhruba tak, že "všechny kultury jsou si rovné, ale neevropské si jsou rovnější", případně, že "všichni lidé jsou si rovni, ale neevropané si jsou rovnější".
Další nestvůra z Pandořiny skříňky neomarxismu blízkých ideologií, genderismus, se snaží navodit nerovnost občanů na základě pohlaví.
Kritizoval to např. Aleš Valenta na Neviditelném psovi 11. 2. 2016. Ten ovšem nepochopil zásadní problém, který je s podobnými "-ismy" spojen.
Rovnost příležitostí, jejíž prosazování podstrkuje EU a z ní odvozeným institucím a neziskovkám, je ve skutečnosti zcela legitimní a demokratický požadavek. Problém je, že gender a jiné podobné antidemokratické organizace prosazují nikoli rovnost příležitostí, ale rovnost výsledků. Tedy neprosazují to, aby všichni závodníci čekali na jedné čáře na výstřel startovní pistole, ale to, aby všichni (sportovci, nesportovci, nemocní, invalidé, ti, co na ten závod totálně kálejí z vysoka, a mnozí další) byli v jeden a tentýž moment na cílové pásce. A pokud tam někdo doběhne dřív, je to podle nich zločinec, který porušuje "principy rovnosti".

Nedávno byla aktivisticky ostrakizována jedna kosmetická firma, jejíž výrobky, údajně stejné pro muže a pro ženy, byly v "ženské" variantě dražší. Problém je IMHO v tom, že na holení vousů (muži) a chlupů na nohou (ženy) je třeba trochu jiný strojek a tipl bych si, že pro větší rozestupy mezi chlupy a jinak strukturovanou kůži bude to holení nohou poněkud náročnější. O holení pubes v krajině stydké a chlupů v podpaží ani nemluvě. Nehledě k tomu, že ženské snad nejsou blbé a pokud by ty žiletky byly totožné a lišily se jen nápisem na obalu a cenou, tak by si kupovaly ty mužské (jak tomu bylo v době, kdy nebylo nic jiného než agenderové holící čepelky). Holení nohou, ale i intimnějších tělesných partií, se zpravidla neprovádí někde na veřejnosti, takže by snad nehorozilo, že by na ně ostatní hleděly (že mají modrou žiletku místo růžové), jako např. kdyby šly na pláž v pánských plavkách.
Stejně tak je naprostá pitomost požadovat automaticky pro muže a ženy stejný plat, protože ženy zpravidla podávají menší a méně kvalitní výkon (zejména tam, kde se jedná o náročné a dobře honorované práce). Z některých rizikových pracovišť jsou zcela či částečně vyloučeny (např. ženy v prereprodukčním a reprodukčním věku tam, kde se vyskytují teratogenní, ale i jinak na těhotenství škodlivé, látky). A budu zlý: Zaměstnavatel má IMHO právo zhodnotit i riziko, že mu pracovnice otěhotní a bude s ní mít naopak výdaje, protože vyhodit ji nemůže, takže ji musí přeřadit na méně výkonnou práci (kde se normálně bere menší plat) a rozdíl jí doplácet. Těhotných mužů se zase tolik nevyskytuje, takže u nich není třeba podobné riziko do výpočtu mzdy zahrnovat.
A zase: "Věrozvěstové" takoto idiotsky pojatého rovnostářství se aktivně podílí na šíření islámského moru a vůbec jim nevadí, že ženy jsou v islámských zemích těžce diskriminovány. V řadě těchto zemí není problémem stejná výše platů žen s muži, ale např. vysoká úmrtnost žen spojená s žádnou dostupnou lékařskou péčí pro ně, protože lékařky tam nemají a lékaři cizí manželky (nebo svobodné ženy) ošetřovat nesmějí.

Naši sluníčkáři prostě produkují chaotické krávoviny, kdy v demokratické společnosti legitimně kritizované nešvary míchají s naprostými idiotismy made in Brusel & debilizující neziskovky do směsice, která je poživatelná asi stejně, jako proslavený dort pejska a kočičky. Dosahují tím ovšem leda toho, že i legitimní požadavky jsou společností odmítány. Pokud to tedy není jejich záměr.

2 komentáře:

 1. Muži a ženy:
  Muži nebývají těhotní a méně často berou mateřskou dovolenou. Také v případě onemocnění dítěte se o ně obvykleji stará matka (babičky v dnešní době ještě obvykle pracují). Proto na pozici, kde výpadek zkušeného a "orientovaného" pracovníka bývá častěji umísťován muž. A tato pozice bývá i lépe hodnocena. Průměry platů pak vycházejí v neprospěch žen. Opravdu neplatí, že "kdokoliv může dělat kdykoliv cokoliv". To platí (snad) v pozici běžného úředníka, řidiče nebo pokladní v supermarketu. Ne tam, kde se předpokládá kontinuita práce jednotlivce.
  ===
  I já jsem musel diskriminovat, když jsem byl povinen zajistit hladký provoz. Je to věc zkušenosti, nikoliv nějaké misogynie.

  OdpovědětVymazat
 2. "To, že je homosexualita nemoc, je téze, hlásaná křesťanskými církvemi."
  Co to má společného s církvemi? Můžeme se přít, zda tomu říkat vývojová vada nebo úchylka, ve skupině F65 by se ale vyjímala moc pěkně.

  OdpovědětVymazat