sobota 27. února 2016

Mají mít náboženské pověry přednost před lidskými životy?

 Text Jana Schneidera vyšel původně i na Neviditelném psovi na konci minulého týdne, nicméně během tohoto týdne zmizel, přímo po Orwellovsku, a odkazy z Googla na něj vedou jen k přehledu článků (v němž není). A nevyskytuje se ani na seznamu autorových článků na jeho profilu coby autora tohoto webu. Zůstal na webu "Česká pozice", který většinou publikuje příspěvky blízké českým sionistům a se zájmy či "pozicí" české majority nemajících naprosto nic společného.

Jan Schneider je chartista a je IMHO velmi názornou ukázkou toho, že do Charty spadly téměř všechny síly, které byly v nějaké opozici vůči normalizačnímu režimu, včetně těch, které byly s demokracií stejně na štíru jako ten Husák, případně ještě víc (reformní komunisté, trockisté, sionisté, nacisté atd. atd.). Pochopitelně, vedle nich tam bylo i pár demokratů, nicméně jediným tmelem Charty byla opozice proti normalizačnímu režimu. Z tohoto důvodu se chartisté po nastolení alespoň jakési demokracie ocitli velice často ve stranách a skupinách, jdoucích si vzájemně po krku. Uvedené konstatování není pokusem o nějakou "Chartu v kostce", ale jen o argumentační podporu téze, že "chartista" neznamená automaticky demokrat.

K těm porážkám

Budu se asi opakovat, protože jsem opakovaně konstatoval v nejrůznějších diskusích a možná i zde někdy dříve, že náš zákon na ochranu zvířat, vylobbovaný na samé hraně demokratických pravidel extrémističtější částí zvířecích ochranářů znamenal doslova pohromu pro vědecký výzkum, včetně (a, bohužel, zejména) výzkumu nových léků a nových léčebných postupů. Od přijetí tohoto zákona každým rokem přibývá v rámci celorepublikové úmrtnosti těch nebožtíků, kteří zemřeli jen z důvodů zbrždění medicínského výzkumu, případně prodražení léků a léčebných zákroků (mj. proto, že se zdravotnický výzkum v řadě oblastí v důsledku tohoto zákona jednak výrazně prodražil, jednak zmonopolizoval, což samo o sobě tenduje rovněž ke zvyšování cen).
V řadě případů přitom tento zákon řeší a zapovídá dyskomfort zvířat podstatně nižší, než je ten, který podstupuje zvíře v souvislosti s halal (či košer) porážkou.
Opakovaně jsem také při mnoha příležitostech konstatoval, že tento typ porážky, založený na principu bestiálního utýrání zvířete k smrti "funguje" tím mechanismem, že vlivem stresu dojde k vyčerpání kyslíku ve tkáních a k produkci velkého množství kyseliny mléčné (jejich "prací na kyslíkový dluh"), a že bezkyslíkaté a okyselené maso je o něco odolnější vůči hnilobě, případně že v průběhu jeho mikrobiálního kažení dojde k převážení (alespoň dočasnému) bakterií kvasných nad hnilobnými, což obojí prodlužuje údržnost masa i při subtropických teplotách.
Pochopitelně, v současné době máme k dispozici chladící zařízení a další technické vybavení, které činí halal/košer porážku naprosto zbytečnou. Trvání na ní je názornou ukázkou degradace mentální úrovně lidí náboženskou vírou na úroveň hmyzu, který je také schopen i velmi složitého jednání, ale není schopen jeho rozumové korekce.

K navrhovanému zákonu:

Atributem demokracie je, že občané jsou si rovni a zákony platí pro všechny stejně. Výjimky jistě mohou existovat (jakožto korekce všeho, co vytvořili lidé), nicméně neměly by překračovat nezbytně nutnou míru (nějakého změkčení přílišné tvrdosti zákona) a mělo by se jimi šetřit stejně, nebo ještě více, než jak to činí president Zeman s presidentskými milostmi.
Pokud se nějaká skupina uvnitř demokracie dožaduje nějakých systematických výhod, znamená to prakticky vždy ohrožení demokracie jako takové. Protože takováto výjimka prakticky vždy vede k vytvoření privilegované skupiny, stavějící se nad zákony i nad zbytek občanů. A existence takové skupiny je vždy spojena s výrazným ohrožením demokratického uspořádání společnosti i státu jako takového.
Z uvedeného pohledu je také požadování takovýchto výhod jednoznačně bojem proti demokracii, či za její rozvrácení (proto také ta úvodní poznámka, zdůvodňující tézi že chartista neznamená demokrat).
Výjimka ze zákona proti týrání zvířat pro rituální porážky vůbec neměla vzniknout. Je velmi chválihodné, že se část zákonodárců snaží toto jednoznačné nedopatření v naší legislativě napravit.
Zákon platí pro všechny stejně, takže blekotání o jakési diskriminaci je jen pustá demagogie. Budu-li se chtít živit jako nájemný vrah, jistě mě budou "diskriminovat" příslušné paragrafy trestního zákoníku, které stavějí vraždu obecně a nájemnou zvláště mimo zákon. Takže z tohoto pohledu asi neexistuje zákon, který by někoho nediskriminoval. Proto je třeba pojem "diskriminace" vyhradit pro situace, kdy zákon jedněm něco povoluje, co pod hrozbou trestu jiným zakazuje (což dělá právě ona výjimka, o jejímž zrušení se začalo konečně jednat).
Uvedená výjimka je o to ostudnější, že zákon nepřipouští výjimky v daleko významnějších oblastech, jako je biomedicínský výzkum, kde jde o záchranu nebo nezáchranu lidských životů. Ti, kdo proti zrušení této výjimky protestují, tedy fakticky (je lhostejné, jak mnoho si toho jsou vědomi) nadřazují jakýsi starověký či raně středověký náboženský rituál nad hodnotu lidských životů. Z této pozice je už jen malý krůček k legalizaci nábožensky motivovaných vražd nebo jiných zločinů. Muslimové se svými rituálními vraždami ze cti nebo vraždami odpadlíků by zcela jistě nebyli proti, přisadili by si určitě mormoni s "obětí krve" (jíž se museli vzdát v rámci registrace) a nakonec by se mohli na náměstích našich měst začít znovu upalovat kacíři a čarodějnice.
Pokud jsou zde tací  lidé, kteří se opravdu nedokáží obejít bez masa bestiálním způsobem umučených zvířat, tak mohou najít na globusu dostatek zaostalých států, kde se tyto rituály ještě provozují, a odstěhovat se do některého z nich. Bude to rozhodně menší zlo, než když se zde budou snažit pomocí demagogických argumentů stavět do pozice jakýchsi nadlidí, pro něž běžné zákony neplatí.

A má to ještě jeden aspekt

Pan Schneider svým textem naprosto jednoznačně staví judaisty po bok muslimů. Tím je dostává do velice prekérní situace, protože muslimové mají zcela jednoznačně, už od dob Mohameda, vytyčen program totálního celosvětového zholokaustování Židů (tedy toho, co se nepovedlo Hitlerovi). Konec konců, z některých západoevropských zemí, v nichž islám nabírá na síle, začíná v současnosti narůstat emigrace Židů, ne nepodobná emigraci jejich předků z Německa v době nastupujícího nacismu. Naštěstí tentokrát mají zatím kam jít, ale Izrael není nafukovací a všichni evropští Židé by ho nejspíš dost drasticky přeplnili, i po případném zazelenění pouště Negev a dalších pustin.
Na druhé straně stavění se Židů po bok muslimů znamená vcelku logický vznik či nárůst animozity vůči nim ze strany majoritní populace, uvědomující si stále více a do větších podrobností své ohrožení islámem. Přístup k nim se potom dá vyjádřit úslovím, známým ve folklóru mnoha evropských národů (byť třeba s drobnými obměnami): "Spolu kradli, spolu viseli." A to ještě v lepším případě, protože nepřátelství muslimů vůči Židům je obecně zámé, takže jejich promuslimské aktivity mohou být v evropském civilizačním prostředí interpretovány jako zrada. A se zrádci se zpravidla zachází hůře než s nepřáteli.
Židé se tedy podobnými akcemi dostávají naprosto zbytečně do dvojího ohně a do konfliktu s majoritní společností. Legitimitu nebo nelegitimitu programu, který reprezentuje text pana Schneidera, a to, zda opravdu vyjadřuje vůli většiny z nich, si budou muset vyřešit zcela jistě sami. Já jen doufám, že většina Židů se rozhodne racionálně, pro život v jednadvacátém století, nikoli pro život podle starověkých a v současné době do bezcennosti zastaralých náboženských pověr.

2 komentáře:

 1. Narozdíl od muslimů, židé jsou o té rozumové korekci ochotni aspoň uvažovat. Předpis praví jen to, že zvíře určené ke košer porážce musí být zdravé a nezraněné, což vylučuje omráčení před podříznutím. Ale protože aktem porážky je to podříznutí, někteří šechtři si předpis vykládají tak, že zvíře krochnou bezprostředně po podříznutí, aby to mělo rychlej za sebou. Židi, no.

  Jeden rabbi to rozebírá zde: http://www.huffingtonpost.com/rabbi-shmuly-yanklowitz/mandate-to-stun-animals-after-kosher-slaughter-_b_7193078.html a neméně zajímavě mu oponuje jeden mladý košerák: http://www.thekosheromnivoresquest.com/blog/rabbi-yanklowitz-got-it-wrong-on-stunning

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hlavní rozdíl vidím v tom, že, na rozdíl od muslimů, požaduje košer jen nepatrná část (v podstatě judaističtí extrémisté) jejich populace.

   Vymazat