neděle 22. ledna 2017

Infantilita

Z diskuse o vzdělávání, kterou jsem zde citoval předevčírem, čouhá jako sláma z bot ještě jeden pojem, který jsem uvedl v názvu.

O co jde?

Začal bych připomenutím známého citátu W. Churchilla, který také občas (a rád) cituji:
"Kdo není ve dvaceti komunistou, nemá srdce, kdo je jím ve třiceti, nemá rozum."
Tento postřeh velikého státníka perfektně vystihuje vztah populace k levicově utopistickým ideologiím (obecně, vztahuje se pochopitelně i na neomarxismus a podobné hámotiny).
Ne zcela zralá osobnost bude zaujata pozlátkem těchto ideologií, asi jako zamilovaný mládenec nádhernými plesovými šaty své milované.
Zralá osobnost střízlivě zhodnotí, že tyto ideologie vedly zatím jen k hromadám mrtvol a rozsáhlým destrukcím, a že ta slečna je blbá jak troky a neumí vařit, takže mimo postelovou gymnastiku je zcela nepoužitelná.
A v obou oblastech, ideologické i vztahové, sáhne zralá osobnost po něčem jiném.
Z tohoto důvodu komunisté a hlasatelé podobných nesmyslných a škodlivých ideologií vždy horovali pro snížení volebního věku na co nejnižší reálnou míru. Protože toto jim mělo přihrát hlasy od nezralých osobností, neschopných rozlišit podstatu toho, co hlásají (jistěže ne všichni mladí jim na to hupsli, ale bylo jich podstatně vyšší procento než mezi, například, třicátníky). Pokud se k tomu přidala ještě ideologická masáž o mladé, pokrokové generaci, která již zažije ráj na zemi (komunismus) a o zaslepených a omezených starcích a stařenách (=těch třicátnících), kteří jim cestu do toho ráje chtějí zhatit, tak to prostě zabíralo.
Níž než na těch 18 se jít moc nedá, protože v nižším věku je více dbáno na postoje v rodině, a navíc pubertální nálady a vzdory by mohly mít nevyzpytatelné dopady.
Dají se pochopitelně zblbnout úplně malé (předpubertální) děti, což se ovšem nedá využít pro volby. Spíše jsou z těchto věkových skupin rekrutováni Pavlíci Morozovové, udávající své rodiče, případně další rodinné příslušníky.
Což dělalo křesťanství (viz Kristovo postavení dětí proti rodičům), dělali to nacisté i fašisté, dělali to komunisté (odtud ostatně i ta ikonická postava) a dělají to i současní proislámističtí merkelisté - viz současné výzvy v německých školách, aby děti udávaly své rodiče za "nesprávné postoje" k imigrantům a multikultuře vůbec. A podobně prvek udávání rodičů dětmi nese i ekologistická a genderistická výchova, kterou zavádí současné ministerstvo na základě diktátu EU i na české školy.

Strategie infantilizace

Homo sapiens sapiens dospívá někdy mezi 12 a 15. Ještě ve středověku a raném novověku byli takto staří lidé považováni za dospělé, museli se starat o sebe a zakládali rodiny a zajišťovali i je.
Je jasné, že kontakt se životní realitou vedl k tomu, že z nich spadl "roztomilý pel dětství", ale na druhé straně se jednalo o lidi, kteří byli již v těch patnácti a něco po sociální stránce a po stránce osobní i sociální zodpovědnosti na pozici Churchillem zmiňovaných třicátníků. To znamená, že je málokdo nachytal na nějakou zjevnou pitomost (s výjimkou institucionálně silně protlačovaného křesťanství).
Na současný tlak podporující prodlužování školní docházky lze zcela jistě pohlížet z více úhlů. Jednak nad tím budou jásat statističtí výkazníci, kterým značně a žádoucně (a čistě arteficiálně) klesne drsná nezaměstnanost mladých, v některých státech EU činící až polovinu této populační kategorie, jednak nad tím budou jásat ideologové, potřebující u uren co nejvíce infantilizovaných osob, které se dají zlákat jejich bezcenným lhaním. A právě z těchto kruhů, konec konců, požadavek na co největší rozšíření vysokoškolského vzdělávání vzešel.
Pochopitelně, jak jsem naznačoval již v předchozím postu, nemělo by jít o nějaké skutečné VŠ vzdělání, ale o obory, které jsou někde v blízkosti VUML a "Vokovické Sorbonny" z dob minulého režimu. Tedy v podstatě ideologické nalejvárny, minimálně reflektující nějaká fakta. Takovou školu, podobně jako ten VUML, může, pochopitelně, zvládnout i naprostý debil. Jedinou překážkou by mu mohlo být, že se nedostane přes maturitu, ale inflační tlaky na ni pokračují v podobě "jednotné státní maturity". Takže si ji např. na nějakém učnáku ten hypotetický debil snadno udělá a pak se před ním otevře nádherná akademická kariéra v nových, až po roce 1989 na naše vysoké školy zavedených, oborech. Když bude ideologicky horlivý a poslušný svých manipulátorů, tak i odhabilituje, ba i děkanem nebo rektorem se stát může.
Takže snahy o rozšiřování vysokoškolského vzdělání na stále větší podíl populace považuji zcela jednoznačně za snahu o zvyšování procenta infantilních osob, nepolíbených realitou života, v populaci. Osob, které jsou velice snadno nadchnutelné pro kdejaké hovadství, aniž by byly schopny zaregistrovat problémy, trčící z příslušné ideologie jako sláma z bot sedlákových, a aniž by byli schopni si ji spojit s předchozími infernálními dopady v podstatě toho samého, jen pod trochu odlišnými názvy.
Podobným semeništěm uměle prodloužené sociální infantility jsou i politické nevládky, protože tam jdou právě absolventi těch politických a nikoli vědeckých oborů a dál pokračují ve zcela zbytečném životě na cizí úkor.
Dokážu si představit, že prosazovači této zhůvěřilosti musejí být na mrtvici ze Zemanova nápadu, aby se takováto zbytečná studia hradila školným od studentů. Ti by si na to školné totiž museli vydělat, dostali by se do kontaktu s reálným světem a výsledkem by byla (alespoň u významného procenta z nich) skepse vůči hlásané ideologii. Navíc by si mohla alespoň část z nich uvědomit, že to, co ve škole slyší, jsou jen bláboly, naprosto se míjející s realitou světa.
Dokážu si nicméně představit situaci, kdy by voličství bylo vázáno na určitý počet let strávených prací v ekonomické sféře, případně jinou výdělečnou činností. Případně na určitý objem daní z takovýchto aktivit. Což by opět z voleb vylouáčilo naprosté sociální parazity.
Připomínám v této souvislosti, že za první republiky, jejíž demokratičnost mohou zpochybňovat leda komunističtí extrémisté, neměli volební právo státní úředníci, policisté a profesionální vojáci, aby byla politika chráněna před vlivem lidí, závislých na penězích ze státní pokladny.

Další aspekt

Před několika dny proskočila zpravodajstvím katastrofická hláška o obrovité kře, která se má urvat od břehů Antarktidy.
Čekal bych obavy, týkající se ohrožení lodní dopravy, případně ovlivnění mořské vody a života v ní takto obrovitým "chladičem". Případně ze vzniku pásma mlh, narušujících leteckou dopravu. Nicméně "vědci" z velšské univerzity a z NASA přišli na to, že může zvednout mořskou hladinu až o deset cm.
Pravdepodobně nikdy nevidli onen pokus, kdy se do odměrného válce dá voda, do ní kus ledu a udělá se ryska tam, kde je hladina. Potom se nechá led roztát a ejhle! - hladina je na té samé úrovni, přestože ten led trčel nad ni. Což je klasický pokus, demonstrující praktický dopad toho, že voda zmrznutím zvýší svůj objem, ale po roztátí se na něj vrátí zpět. Úroveň hladiny se tedy roztátím plovoucího ledu změnit nemůže.
Prostě snižme kvalitu školství a jeho absolventi budou věřit každé pitomosti!

Z tohoto důvodu je třeba pohlížet na ono "zpřístupňování vysokých škol všem" jako na něco krajně podezřelého a potenciálně silně problematického.

11 komentářů:

 1. "Pravdepodobně nikdy nevidli onen pokus, kdy se do odměrného válce dá voda, do ní kus ledu a udělá se ryska tam, kde je hladina. Potom se nechá led roztát a ejhle! - hladina je na té samé úrovni, přestože ten led trčel nad ni."

  Domnívám se, že zmínění vědci tenhle pokus znají. Ovšem Vy možná neznáte ten samý pokus, když ho provedete SE SLANOU VODOU :) Schválně, zkuste to a třeba pak ten odstavec smažete nebo aspoň přepíšete...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Slaná voda se jistě bude chovat trochu jinak, bude záležet i na tom, jaká koncentrace soli bude v tom ledu (a ta se stářím kry mění), ale nebude to rozhodně katastrofa typu: "Co trčí nad hladinu, to se k objemú vody přidá".
   Za určitých okolností by dokonce mohla být výsledná hladina i o trochu níž.

   Vymazat
  2. Samozřejmě, kdyby totiž koncentrace soli byla stejná ve vodě i v tom ledu,tak bude hladina pořád stejná, že ano. Ale poněvadž je v ledu podstatně méně soli než ve vodě, tak se hladina zvýší.

   A ono se snad někde píše to "Co trčí nad hladinu, to se k objemú vody přidá"? Nevšiml jsem si :)

   Za jakých okolností se může stát, že výsledná hladina bude dokonce i o trochu níž? Neumím si to představit. Díky.

   Vymazat
  3. Ono jde o to, že ionty jsou různě velké a přítomnost solí navíc může ovlivnit i velikost iontů vody (v reálu není voda H2O ale směs H.(H2O)n a OH(H2O)m-, přičemž ta čísla nejsou vždy stejná, na tom je založena i teplotní anomálie vody). Navíc se ionty Na+ a Cl- mohou vmezeřit mezi ty velké ionty vody.
   Je to prostě celé složitější. A i kdyby tam nějaký přírůstek za daných konkrétních okolností byl, bude to jen nepatrný zlomek objemu kry, co trčí nad vodu.

   Vymazat
 2. ty odhady jsou založené na zpětně vazbě, tj. méně ledu v nějaké oblasti -> změna albeda a tím víc se absorbuje tepla, což vede ke stoupání hladiny oceánu

  dle současných modelu ale:

  do půlky století stoupně oceán celosvětově asi o ~ 20 cm

  do roku 2100 o vysoké desítky cm, možná něco pod metr

  v současnosti stoupá oceán rekordně rychle a to o 3 mm ročně, před např. 50 lety to byly jen 2 mm<

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle je ovšem velice problematické, protože více tepla (a Antarktida se tč. celá ochlazuje) = více vodní páry = více tvorby sněhu nad tou chladnou pevninou a tudíž i více vody vázané do jejího příkrovu.
   Průšvih by byl, kdyby začal tát kontinentální led, ale to zatím nehrozí. Nicméně byly doby, kdy byla Antarktida skoro celá bez ledu a žádná katastrofa to nebyla.

   Vymazat
  2. problém je v tom, že ten výpar probíhá především u rovníku a přínos vodní páry je pozitivní, tj. skleníkový efekt páry + albedo u pólů přebíjí efekt mraků a sněhu někde v Andách

   - proto jsou taky poslední roky rekordní přírustky hladiny oceánu, 3 mm ročně, to tu nikdy zatím nebylo v historii měření

   - ano, většinu třetihor, během druhohor a v prvohorách střídaně, ovšem při roztátí by stoupla hladina o 70 m, to by trvalo ale ~ tisíc let

   - pevninské ledovce tají nejvíce

   Vymazat
  3. To je trošku složitější problém, protože voda může mít (jako kapénky určitých rozměrů nebo mikrokrystalky) i "antiskleníkový" efekt. Navíc plocha u rovníku má výrazně vyšší efekt než plocha u pólu (úhel dopadu světla). To se týká i těch And.
   S táním pevninských ledovců si klimaalarmisté trhli vícekrát kšandu. Jednak předpovídali zánik ledovců v Himalájích do 30 let (a nic tak drastického nehrozí), jednak se po odtátí "miliony let starého" ledovce v Grónsku objevila vikingská vesnice z přelomu 1. a 2. tisíciletí.

   Vymazat
  4. ano, ale ví se, že tento efekt samotná pára + alebodo u pólů přebijí, viz výše

   - ocán tak stále rekordně stoupá

   Vymazat
 3. A co s takovými to "tvory"?... https://nerasismu.noblogs.org/ P.H.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle může skončit i občanskou válkou.

   Vymazat