neděle 29. ledna 2017

Šátková kauza

Byl vynesen zatím nepravomocný rozsudek v české šátkové kauze. Co to znamená?

Pozitiva

V dnes končícím týdnu vynesený rozsudek má zcela jistě několik kladných rysů:
  • Byl odražen zcela zjevný útok na deideologizovaný statut našeho školství (byť existuje řada paralelních útoků, které tak pozitivně nedopadly).
  • Tento útok byl odražen přes velmi silnou angažovanost antidemokratických sil, včetně jejich současné hlavy, ombudsmanky
  • Nepomohlo ani angažování nevládních organizací
  • Projevilo se naopak koordinované úsilí demokratických sil
  • Do jisté míry celá kauza i zpochybňuje politické strany a směry, které se prohlašují za demokratické, protože ty se v kause nijak pozitivně neangažovaly.

Negativa

Rozsudek i kauza mají i řadu negativních rysů, o nichž je třeba se také zmínit.
  • Soud vlastně uhnul z tématu a vynesl rozsudek na bázi toho, že dotyčné studentce bylo umožněno navštěvovat výuku i přesto, že nedoložila doklady o vzdělání. Ty pak nedoložila a ze školy odešla a až dodatečně byla vymyšlena konstrukce (patrně z nějakých aktivistických kruhů), že odešla kvůli školnímu dresscode
  • Rozsudek nenabyl právní moci, takže aktivisté budou moci školu obtěžovat i nadále

Ve světě

Zajímavé je, že podobný rozsudek padl i v Německu, kde šlo ovšem o explicitní rozsudek ve prospěch školního dresscode proti šátkům.
Ještě zajímavější je rozsudek Mezinárodního soudu pro lidská práva, který zamítl stížnost muslimů proti společnému školnímu tělocviku hochů a dívek. Ještě důležitější je ovšem zdůvodnění tohoto rozsudku, protože v něm se explicitně praví, že náboženství patří do domovů a příslušných modliteben, nikoli do veřejné sféry.
Faktem je, že z Německa přicházející multikulturalistické blábolily lze odkázat na ten německý rozsudek (ať si tedy jdou prosadit ty svoje hovadiny doma). Druhým faktem je, že to vypadá na slušnou šanci, i kdyby místní vyšší instance rozsudek v "šátkové kauze" zvrátily, že odvolání k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva dopadne ve prospěch školy. To by mohlo být na druhé straně i motivující pro české soudy vyšších instancí vynést už zde rozsudek s mezinárodním precedentem kompatibilní.
Citovaný rozsudek Mezinárodního soudu pro lidská práva by se patrně dal využít i pro zrušení výjimek ze zákona o týrání zvířat.

Širší pohled

Je zde ovšem jeden problém: V souvislosti s odmítáním zákazů aktivit typu šátků nebo halal (nebo ženské obřízky apod.) je možné slýchat hlasy ve stylu: "Snad byste kvůli takové prkotině nechtěli začít občanskou válku s muslimy".
Odpověď na to je velice prostá, ale nepěkná: "Pokud muslimové nechtějí ustoupit ani v prkotinách, tak budou, jakmile se jim podaří dostat se k moci, prosazovat svou i v podstatnějších věcech (a lze jistě položit otázku, kde že leží ona hranice mezi "podstatným" a "nepodstatným", jsou jí rituální vraždy? - ale ty už tu také máme!). V tom případě je ovšem občanská válka stejně nevyhnutelná a čím dříve k ni dojde, tím lépe pro nás.
Další věcí je, že pokud kauza dopadne dobře i ve vyšších instancích, měl by stát velmi tvrdě "podojit" náhradou sodních výloh neziskovky, které za žalobou stojí, a ze stejného důvodu i úřad ombudsmana (který by ostatně bylo nejlepší ve stávající podobě vůbec zrušit).

Současný rozsudek v "šátkové kauze" je tedy jakýmsi paprskem naděje. Aby se z toho paprsku stal reflektor (a ještě lépe výkonný laser), bude nutné nasazovat další a další úsilí v tomto směru.

Žádné komentáře:

Okomentovat