čtvrtek 5. ledna 2017

Proč je změna pohlaví v dětství špatná?

V Dánsku (a dalších skandinávských státech) narůstá velice strmě počet dětí, které si nechávají změnit pohlaví.

Už od dvanácti let

Už od věku dvanácti let mohou dánské (a další skandinávské) děti měnit svoje pohlaví, byť do 16 let "vratně".

V čem je problém?

Za hlavní problém lze považovat fakt, že na začátku puberty jsou hormony dosti nevyrovnané a běžně se v organismu mísí vliv hormonů stejného pohlaví (z pohlavní žlázy a z kůry nadledvin) s hormony pohlaví opačného (z kůry nadledvin). Na tyto hormony také nestandardně reagují příslušná mozková centra, která jsou odpovědná za pohlavní cítění (tedy za vnímání sama sebe jako bytosti určitého pohlaví a za puzení k jiným bytostem téhož druhu určitého pohlaví). Naprosto běžně se v tomto období vyskytuje nespokojenost se svým pohlavím, i sexuální touha k partnerům stejného pohlaví (případně bisexuální). Tohle je naprosto normální jev, doprovázející proces změny nepohlavní bytosti (dítěte) na bytost pohlavně cítící a pohlavně aktivní.
Někteří neurologové a sexuologové sice tvrdí, že pohlavní identita je určena již během nitroděložního života, ale
 • pro toto tvrzení nemají žádný důkaz
 • i kdyby to byla pravda, potom by se to týkalo konečného "usazení se na pohlaví", nikoli výkyvů sexuálních nálad v období rané puberty
Pokud bude každé dítě, které v tomto věku pocítí (nebo spíš bude ventilovat) podobné kolísání, "převedeno" na "vratnou změnu pohlaví", tak může velice snadno dojít k jeho "usazení" na pohlaví opačném. K tomu ta "vratná" terapie zcela jednoznačně povede.
Přirozené "usazení" na pohlaví opačném je přitom extrémně vzácná věc. Celkově je (podle ambulantního výkaznictví psychiatrů) v desetimilionové populaci Česka asi 27 500 takovýchto osob (včetně diagnóz příbuzných a podobných, v dostupném výkaznictví neoddělených) a osob ve věku 0 - 14 let je z nich cca jedno procento (opět spolu s dalšími příbuznými a podobnými diagnózami). Pokud tedy Dánové vyrábějí stovky transgender dětí v ročníku z cca poloviční populace než je naše, tak se zcela jednoznačně (s pravděpodobností hodně přes 99.9 %) u naprosté většiny z nich nejedná o korektní diagnózu transgenderu.

Jaký problém z toho plyne

Je třeba si uvědomit, že v našich podmínkách změna pohlaví = kastrace. Bez ohledu na to, zda se provede "chemicky" a nefunkční žlázy opačného pohlaví, než na které je pacient "transgenderován", zůstanou v těle, nebo zda se odoperují (což je menší zlo, protože "znefunkčněné" žlázy mohou snadněji trpět některými nádory, včetně zhoubných).
Takže dotyční jedinci nejsou schopni rozmnožování, leda bychom je klonovali (nebo něco podobného či ekvivalentního), což by ovšem vedlo ke konfliktům se řadou zákonů a norem, navíc prosazovaných z pozice EU.
I případný návrat k původnímu pohlaví nepovede k obnovení plodnosti.
Dalším problémem je zvýšení rizika řady chorob. Zmiňoval jsem se o nádorech pohlavních žláz, které se však většinou odstraňují. Problémem ovšem mohou být části pohlavních orgánů, které v těle zůstanou a s hormony opačného pohlaví "si nerozumějí". Játra dostávají trvalou hormonální substitucí docela zabrat, srovnatelně s některými typy narkomanie nebo chronickými pacienty, odkázanými na neustálý přísun léků.
U dívek transgenderovaných na chlapce drasticky stoupne riziko kardiovaskulárních chorob, protože zmizí ochranný vliv estrogenů, které se uplatňují od puberty až do klimakteria a způsobují, že teprve po klimakteriu ženy "doženou" ve výskytu těchto chorob (a úmrtí na ně) muže. Konec konců, přesně tohle se pravděpodobně stalo před nedávnem Carrie Fisherové (princezna Leia z Hvězdných válek). Uvedené riziko je vyšší než riziko z pasívního kouření, proti kterému "celá civilizovaná Evropa" urputně bojuje.
Transgenderované osoby rovněž mají, v souladu s přiznáním samotných psychiatrů, výrazně vyšší riziko sebevražd než běžná populace.

Důsledek

V Evropě bude narůstat (nevíme, kam až chtějí tvůrci tohoto programu dojít) populace zneplodněných kastrátů.
Nastane situace ne nepodobná té, kterou nacisté plánovali pro "rasově nevhodné" populace.
Nelidské pokusy v koncentračních táborech na "podlidech", především Židech a Romech, neměly za cíl tyto osoby zneplodnit (protože ty byly určeny k následujícímu zabití a jejich přežití v důsledku osvobození koncentráků bylo z hlediska nacistů vlastně "nedopatřením"), ale vypilovat metodu co nejlevnější a nejméně traumatizující, a tudíž masově nasaditelnou, metodu zneplodnění "rasově nevhodné" populace, což se týkalo nejen "neárijských" národů, mezi něž jsme spadali i my, ale i některých skupin samotných Němců.
Plánovala se např. masová sterilizace sudetských Němců, kteří mnohdy nevykazovali v postačující míře "znaky árijské rasy". Počítalo se s tím, že místo vlastních dětí dostanou do péče jednak rasově vhodné válečné sirotky, jednak výsledky produkce programu Lebensborn. Plánován byl i jejich odsun z českého pohraničí a rozptýlení mezi populaci vnitrozemského Německa.
Program masově prováděné sterilizace evropských dětí tedy až mrazivě připomíná obdobný program, který se pokoušeli zavést nacisté (a naštěstí byl zlikvidován jejich porážkou). Tato situace, rovněž mrazivě, souhlasí s konspiračními teoriemi, podle nichž se současné neomarxistické zločinecké tlupy snaží vyhladit "politicky nevhodné" (protože na marxistické hovadství nereflektující) původní obyvatelstvo Evropy a jeho nahrazení vůči této zločinné ideologii vstřícnějšími neevropany.
Faktem je, že pokud někdo vyjde na světlo s takovouto teorií, tak prakticky neexistuje, kromě zásahů chládkovských koniášů, žádný věcný protiargument. Konec konců, seznam etnik, které "nechápou revoluční ideje a aktivně se jim brání, a tudíž je bude nutné vyhladit, aby Světová revoluce uspěla", sestavil již sám Karel Marx po porážce revoluce 1848.

Závěrem nějaké kontrasty:

 • Řešíme idiocie typu "pasívní kouření na zastávkách MHD", případně "pasívní kouření v restauracích"
 • Současně prosazujeme a podporujeme chemickou a chirurgickou kastraci mladistvých s daleko horšími následky
 • Pokud budete na internetovém chatu s dvanáctiletou dívkou či chlapcem, nebo si s touto nedospělou osobou dokonce dáte rande, pak jste pedofil a je nutno vás zničit
 • Pokud si od této osoby necháte, zcela bez jakéhokoli medicínského benefitu pro ni, rozprávět (a třeba i chatovat po internetu) o jejích pubertálních touhách, fantaziích a zmatcích, tak je to naprosto správné a nikomu nevadí. A nikomu nebude vadit ani její následné chemické a chirurgické zmrzačení, které zanechává podstatně horší následky než sex s pedofilem
 • Pokud pedagog na škole v přírodě prohlíží děti na výskyt klíšťat (vzhledem k existenci lymeské boreliózy je nutno znát místo zasátí pro identifikaci jejího prvního stádia, nehledě k tomu, že jak u této nemoci, tak u klíšťového zánětu mozku roste riziko přenosu infekce s dobou zasátí klíštěte), tak je pedofil a je nutné ho zničit
 • V rámci výše popsaného programu se ale cíleně hrabou spousty "lékařů" a patrně i nelékařů v dětských (či raně pubertálních) genitálech a nikdo na poplach nebije a po jejich zničení, zde stoprocentně oprávněnému, nevolá
Zkrátka celý tenhle program je po odborné stránce naprosto neobhájitelný a vyvolává nejrůznější temná podezření, která v podstatě nelze věcnou odbornou argumentací vyvrátit.

1 komentář:

 1. Jak se to říkávalo? Laik se diví, odborník žasne? Nechci být paranoidní, ale tohle už opravdu zavání něčím takovým, jako by původní Evropany chtěl někdo fyzicky vyhladit.

  OdpovědětVymazat