úterý 24. ledna 2017

Islám názorně


Sebevražedné atentátnice berou s sebou na smrt malé děti, aby "oblafly" kontroly.

Základní informace

Základní článek přinesly Novinky.cz. Je to jasný kandidát na vymazání "pravdoláskovými" koniáši, kteří nejsou nic jiného než loutky, přímo nebo nepřímo řízené islamisty.
V Německu dokonce mají o výmazu "nepravdivých" informací rozhodovat pracovníci lügepresse, tedy médií, která dlouhé dny (až více než týden) zatloukala sexuální agrese "uprchlíků" o předloňském silvestru a zatloukala i zatlouká spoustu dalších pravdivých informací z této sféry.
Zatím bývala donucena "jít s pravdou ven" pod tlakem informací, kolujících na sociálních sítích. Pokud se jí dostane privilegia tyto informace mazat, tak bude moci lhát podstatně déle a podstatně nehorázněji.
Už dříve jsem doporučoval, aby se informační aktivity o řádění muslimů a jejich pomahačů přesunuly na čínské a ruské sociální sítě (nyní se otevírá i možnost sítí amerických, jakmile tam Trump udělá pořádek a vyháže proislámistické loutky), prostě mimo dosah fašizující bruselistické věrchušky, sympatizující s islámskou totalitou, a nechat síť antidemokratického aktivisty Zuckerberga zdechnout na nezájem.

Podstata věci

Muslimky, náležející ke skupině Boko Haram, se nyní začaly chodit odpalovat na tržiště a podobná místa, kde se shromažďují velké počty lidí, spolu s malými dětmi, aby jejich přítomnosti "oblafly" kontroly na vstupech, které mají za úkol sebevražedné atentátníky najít a zneškodnit.
Současně jsou jako sebevražední atentátníci velice často používány děti, mnohdy unesené rodičům a s totálně vymytými mozky.
Naši "politkorektní odborníci" označují skupinu Boko Haram za "sektu". Snaží se tím navodit dojem, že se jedná, jako v případně sekt křesťanských nebo i judaistických, o cosi, co je v naprostém a neslučitelném rozporu s hlavním proudem daného náboženství.
Pochopitelně, tohle je naprostý nesmysl.
Zatímco některé náboženské skupiny, které jsou v našem kulturním okruhu označovány za sektu, skutečně popírají některé hlavní téze mainstreamu náboženství, z něhož se odštěpily, "sekty" v islámu (respektive naprostá většina toho, co je našimi "odborníky" za "sekty" označováno), jsou s náboženským mainstreamem v naprosté shodě. Liší se od toho mainstreamu prakticky jen v oblastech, které jsou v našich kulturních podmínkách považovány za doménu sekulární - tj. sekulárně mocenských podrobnostech.
Při agitačním zneužívání tohoto jevu jsme svědky prohlášení o "různorodosti islámu" a podobných nesmyslů, které mají navodit dojem, že "evropští muslimové jsou vlastně jiní" a že "rozhodně by zde nepožadovali navození poměrů, jaké panují např. v Saúdské Arábii". Případně jsou podobné nesmysly hlásány "odborníky" (často islámskými konvertity, kteří mají silný náboženský imperativ lhát "nevěřícím psům", pokud to islámu jako celku přinese prospěch).
Je třeba si připomenout, jak komunisté před poválečnými volbami prohlašovali, že nějaká kolektivizace zemědělství nebo živností po sovětském vzoru absolutně nehorozí, že v sovětských gulazích jsou pouze kriminální zločinci a nikoli političtí odpůrci režimu, a že také u nás nikdo nebude politické odpůrce komunistů věznit či pronásledovat, a spousty dalších tézí, které se ukázaly po "vítězném únoru" jen bezectným lhaním.
Neomarxisté i samotní islamisté jsou naprosto stejní lháři. Proto také existují mezi nimi vzájemné sympatie, podobné jako mezi islámem a nacismem. Je nutné přihlédnout i k tomu, že na zásadních lžích jsou založena jejich učení jako celek, takže na nějakých menších lžích už nezáleží, na podstatě věci nemohou nic změnit.
Boko Haram jsou tedy naprosto plnohodnotní muslimové. Od jiných muslimů se liší jen názorem na to, jakými metodami by měla být nastolena vláda islámu nad Nigérií a sousedními státy, a kdo by měl být duchovně-světský vůdce takového státního útvaru (tedy jakousi analogií Chomejního). To jsou podrobnosti na úrovni sporu papeže Františka s konzervativními kardiály, zda smějí rozvedení a znovu oženění/vdaní přijímat svátost oltářní.

Názorná ukázka islámu

Vrátím se k semináři o sektách, kterého jsem se kdysi zúčastnil z pozice zdravotní výchovy na školách (protože do ní prevence proti upadnutí do spárů sekty jednoznačně patří). Na tomto semináři měl velmi zásadní, přehlednou a zajímavou přednášku religionista Vojtíšek, který stojí za časopisem Dingir (ani ten se však v poslední době nevyhnul politkorektním desinformacím o islámu).
Pan Vojtíšek tehdy naprosto explicitně prohlásil (asi si to ještě mohl dovolit), že islám od klasické osobnostně destruktivní sekty odlišuje pouze to, že nemá, na rozdíl od sekt, malý počet přívrženců.
Obávám se, že toto kritérium platí i pro skupinu Boko Haram, kterou i z tohoto pohledu nelze považovat za regulérní sektu "jak zákon káže", má totiž přívrženců desítky tisíc (minimálně).
Právě skupiny jako Boko Haram jednoznačně ukazují, co s lidskou osobností dělá provozování islámu. A do jakých zrůdných deformací může být vytvarována:
.Rodiče, posílající své děti jako sebevražedné atentátníky (v řadě států, nejen v Nigérii), a ještě se úspěšným odpálením vychloubající na sociálních sítích.
.Děti, buď vlastní nebo unesené a s vymytými mozky, posílané na sebevražedné atentáty a podobné fyzicky likvidační mise.
.Nyní matky, jdoucí na smrt se svými (nebo půjčenými) malými dětmi, protože to zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dosažení cíle, tj. odpálení se s co největšími škodami a co nejvašším počtem obětí.
Právě tyto věci jsou ukázkou, jak islám vymývá mozky a likviduje v nich bazální projevy lidskosti.
Výsledky tohoto procesu jsou naprosto srovnatelné s fanatickými nacisty, vraždícími ještě po Hitlerově sebevraždě, ba dokonce i po podepsání kapitulačního aktu. A věřícími i v té době, že se situace zvrtne, díky důmyslným intrikám se do sebe pustí sověti a západní spojenci a na troskách tohoto bojiště znovu vyroste "tisíciletá říše" i se "zázračnými odvetnými zbraněmi" a zmrtvýchvstalým vůdcem.
Konec konců, ve válečných filmech (ale i v dobových filmových dokumentech) můžeme vidět zástupy zfanatizovaných nacistek, ječících a hajlujících, a na sovětské straně rovněž zfanatizované "sovětské ženy", dělající jiná gesta, leč stejného významu. A o "dětských bojovnících" z řad hitlerjugend, bojujících často v naprosto nesmyslných situacích, se toho také dost ví (a pamětníci pořád ještě nevymřeli).
Přesně takto jsou zfanatizováni i ti muslimové, rovněž včetně žen a dětí.

Co je třeba odmítnout

Jistě nyní nastoupí aparát profesionálních lhářů, který bude jako první bod zpochybňovat samotné zpravodajství. Existuje však příliš mnoho podobných až v principu stejných aktivit i z jiných částí islámského světa, které nemají s Boko Haram, vyjma toho hlavního, islámu, nic společného. Na ty je třeba poukazovat a tímto poukázáním toto zpochybňování odmítnout.
Zcela jistě budou dále líčit Boko Haram jako naprosto mimořádnou věc, "nemající naprosto nic společného s islámem". Proto jsem zde shromáždil argumenty, proč je i tato agitace lživá.
Výše uvedené názorně ukazuje, že se nejedná o nějaký exces za hranicemi islámu, ale o naprosto konzistentní a v podstatě mainstreamové islámské jednání, které mají muslimové z různých končin světa společné (asi jako křesťané nošení křížku nebo chození do kostela).
Hlavně je třeba jasně zdůraznit, že islám vede k víře, že přesně takovéto jednání bude odměněno okamžitým odchodem do ráje (který smrtí při jiných příležitostech muslimové jistý nemají), a že je tudíž spojeno právě s vírou, že tato bezcenná lež je pravdou, přičemž ji prohlašuje za pravdu islám jako celek. Tuto víru zpochybnit nelze, protože tuto lež vymyslel sám Mohamed, aby měl vhodný matroš k posílání na sebevražedné nebo alespoň silně nebezpečné mise a aby v případě ztrát se z nich mohl vykecat "odchodem do ráje", kterým byli odměněni všichni padlí (a tudíž ztráty nesnižovaly bojovou morálku a bojovou hodnotu jeho ozbrojenců).
Pokud bude někdo zpochybńovat, že zrovna takováto akce není tím "pravým džihádem", pak je třeba nabídnout, že dotyční jsou takto informováni - indoktrinováni svými duchovními vůdci. A pokud věří, že "smrt na džihádu = odchod do ráje", potom je a bude tato víra vždy zneužitelná kýmkoli, kdo se chopí duchovní autority a nějakou konkrétní aktivitu za "smrt na džihádu" prostě prohlásí.
Konec konců, k dokonalosti tuto techniku dotáhl Stařec z hory, jehož asasíni byli o reálné existenci ráje přesvědčováni drogovým opojením a skutečnou "rajskou zahradou", jejíž slasti jim byly předvedeny coby předkrm odměny za splněnou sebevražednou misi.
K sektě asasínů je dobré dodat alespoň to, že v době její aktivity, spadající zhruba do středu "islámského zlatého věku" se objevovaly v islámu kritické proudy, vycházející z překladů antických a dalších předislámských (a také současných neislámských) děl. Lze očekávat, že v té době došlo k určitému poklesu a ochladnutí víry (k něčemu podobnému došlo zhruba paralelně i v křesťanství, to na to reagovalo jednak vznikem inkvizičního řádu dominikánů, jednak určitou možností "vypuštění páry" v žebravých řádech, z nichž první založil František z Assisi) a tudíž bylo nutno bojovníky takto ve víře ujišťovat. Jakmile "zlatý věk" skončil, stalo se něco podobného zcela zbytečným, proto na manipulační techniky Starce z hory už nikdo nenavázal. Standardní vymývání mozků při náboženské indoktrinaci tento úkol začalo plnit dokonale a plní ho až do současné doby (kdyby tomu tak nebylo, musel by povstat nový "Stařec z hory" a toho bychom si všimli).

Uvedené sebevražedné mise tedy naprosto správně reflektují mainstream této náboženské ideologie a neměly by nás nijak šokovat. Naopak, měli bychom být připraveni na aktivity ještě daleko zrůdnější a odpudivější (z našeho pohledu), než je tato. Jedinou cestou jak z toho je cílené oslabení islámské víry, aby prostě těmto nesmyslům muslimové nevěřili (nebo věřili jen částečně), jak tomu zřejmě bylo za dob Starce z hory. Paradoxně tedy tato fanatická sekta poskytuje určitou naději, že lze islámem vymyté mozky alespoň částečně opravit.

A, mimochodem, celá tahle kauza "roztomile" rezonuje s kontraverzí kolem "slabikářové" básničky o maminkách. Něco jako:

Na co jsou v islámu maminky -
aby se bouchly s miminky

3 komentáře:

 1. > Výsledky tohoto procesu jsou naprosto srovnatelné s fanatickými nacisty, vraždícími ještě po Hitlerově sebevraždě

  Nikdy jsem neslysel o tom, ze by nacek obetoval vlastni dite. Pravda, nevim vsechno, ale komousi by nam to byli jiste rekli. Ze bych to zapomnel?

  OdpovědětVymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omylem odstraněno a nenašel jsem, jak se to vrací (vymaže se, aniž by se to zeptalo).

   Omlouvám se za odstranění. Jsem na pomalém připojení a tlačítko "odebrat" je u publikovaných komentářů na stejné pozici jako "publikovat" u došlých, takže jsem zmáčkl předčasně v domnění, že komentář pouštím, než se přeplo zobrazení kategorií komentářů.

   Pokud chcete, pošlete ho znova, bylo to o těch zfanatizovaných hošících od nacistů.

   Vymazat