čtvrtek 19. ledna 2017

Kdo rozděluje společnost?

Nyní dvacet US kongresmanů, pochopitelně sympatizanti "demokratů", prohlásilo, že se nehodlají účastnit inaugurace vítězného D. Trumpa.

Stejný scénář

Když byl zvolen (proti očekávání pražských kavárníků) presidentem M. Zeman, ihned vznikl a rozvíjel se tábor "neuznávačů". Nosily se placky "Zeman není můj president", teplý obamista Schapiro organizoval protesty s červenými kartami apod.
Přitom, řekněme si to upřímně, řadu voličů právě tento přístup pražských (a jiných) kavárníků znechutil natolik, že mnoho z původních voličů Schwarzenberga i z těch, kteří volit nešli, začalo podporovat Zemana. Jeho podpora je v důsledku tohoto posunu výrazně vyšší, a ani lživé manipulace církevníků (strýc Brady apod.) ji nedokázaly srazit pod padesát procent. A to ještě lze mít, vzhledem ke kvalitám příslušných agentur (daných jejcih výsledky z munulosti), že jsou průzkumy "cinknuté" a zcela jistě nikoli ve prospěch stávajícího presidenta.
Podobné aktivity vidíme i v Polsku, kde se protestuje nejen proti konkrétním vládním opatřením (která se zcela jistě mohou ledaskomu nelíbit a demonstrace, případně další podobné veřejné akce, jsou zcela jistě naprosto demokratický způsob, jak toto nelíbení se dát najevo. Nicméně pokud 80 tisíc lidí demonstruje "proti vládě" jako takové, která vzešla vítězstvím ve volbách, v nichž dali do uren hlasy řádově miliony voličů, tak je to v podstatě idiocie. Pro rozumného člověka je navíc takovéto zaměření demonstrace (s požadavkem na odstoupení demokratické vlády) argumentem proto, aby raději zůstal doma. Ano, kdyby se stal opravdový průšvih a protestních akci se zúčastnily miliony nebo dokonce desítky milionů lidí, to by pak bylo o něčem jiném a pak by to bylo minimálně na úvahu o vypsání předčasných voleb, bez ohledu na to, že v řadě demokratických států (jak to mají konkrétně řešeno v polské ústavě nevím, nejsem mezinárodní právník) se s právem voličů sesadit vládu ani při takových masových protestech nepočítá.
V civilizovaných státech ovšem zastupitelé respektují vůli voličů, protože (právem) očekávají, že by museli skládat účty o příštích volbách a tyto účty by byly patrně dražší než chvilkový zisk z nerespektování vůle voličstva. Z tohoto důvodu např. britští zastupitelé pracují na brexitu vzešlého z referenda, bez ohledu na to, že měli možnost právními a jinými kulišárnami jeho výsledek odmítnout. Patrně si dokázali spočítat, že britský většinový systém by mohl vygenerovat po následujících volbách překlopení pro antisystémové strany a oni by se ani nemuseli do parlamentu dostat.
Pochopitelně, pro antidemokraty je takovéto jednání politiků "ryzí populismus".

Německo

V Německu protidemokratické síly, opět vázané na obdobu našich pražských kavárníků, začaly terorizovat přívržence i členy (o funkcionářích nemluvě) strany AfD. A to takovým způsobem, že už i Die Linke, s nimi jinak víceméně konformní, toho začali mít dost a zcela veřejně přirovnávají hovada z organizace ANTIFA (tato silně pochybná organizace působí i u nás) k meziválečným SA, kteří se chovali naprosto stejně. Vzhledem k tomu, že Linke jsou pohrobky enderáckých komunistů, kteří vznikli splynutím předválečných komunistů a sociálních demokratů v době denacifikace po WW2, tak to mají v podstatě z první ruky, protože schůze jak sociálních demokratů tak komunistů byly terči útoků právě SA manů.
Pokud bych se u toho SA ještě zastavil: Když SA coby mouřenín odvedli svou práci a přispěli k situaci, kdy výmarský establišment byl nucen jmenovat Hitlera říšským kancléřem (s naivní představou, že ho budou mít "pod kontrolou", nicméně alternativou byla přeměna Německa na sovětskou gubernii), tak nastal čas zorganizovat "Noc dlouhých nožů", v nichž byli SA manské špičky vystříleny a SA natvrdo podřízeny nové státní moci a zbaveny v podstatě jakéhokoli mocenského a politického vlivu.
Naprosto analogicky očekávám, že pokud se ANTIFA a s nimi spolupracujícím aktivistickým organizacím (kavárníci, sluníčkáři, multikulturalisté) podaří pomoci vzniku nějakého "dojčchalifátu", tak budou určeni coby první na řadě k likvidaci islámistickými bojůvkami, přebírajícími moc ve státě. Jistěže zbytky obyvatel obecně potěší, pokud ti antidemokraté skončí na křížích nebo naražení na kůly (nebo likvidovaní nějakým jiným islámským způsobem). Stejně tak asi potěšilo obyvatele muslimy okupovaného jihu Evropy, když jedni z prvních okupanty popravených byli ti, co muslimům otevírali brány měst a vpadali obráncům na hradbách do zad. Nicméně v době takovýchto potěšujících akcí bude již s vysokou pravděpodobností pozdě očekávat restituci demokratického systému.

Další země

V podstatě podobné až stejné skupiny, nerespektující demokratická pravidla a odmítající demokracii jako takovou, existují i v dalších státech.
Soustředění antidemokratů je zejména na bývalé státy sovětského bloku, protože v nich rozklad demokracie probíhá nejpomaleji a současně má zdejší obyvatelstvo v dobré paměti zločinné aktivity komunistů a jejich pomahačů, které se aktivitám současných antidemokratů podobají jako vejce vejci.
Docela věřím, že musulmani i jejich antidemokratičtí pomahači a spojenci mají hysterickou hrůzu z toho, že sice proběhne úspěšně islamizace některých "starých" států EU, ale nové země se do islámsko žumpy stáhnout nepodaří. Naopak, že tyto země absorbují uprchlíky, především osoby odmítající se povolit totálnímu hovadství islámského režimu, a že odtud může začít nějaká celoevropská obdoba reconquisty. Tedy děje, který vyčistil od islámu okupovaný Pyrenejský poloostrov. I zde sehrály významnou roli státy a státečky na severozápadě země (a jistě i vliv Francie za Pyrenejemi), protože představovaly pro bojovníky proti islámu bezpečné zázemí, vojenské i hospodářské.

Kdo tedy rozděluje společnost?

Společnost naprosto jednoznačně rozdělují antidemokraté, ať už si říkají "liberálové", "proevropští demokraté" (v podstatě jakýkoli atribut k pojmu "demokracie" je vcelku jednoznačným signálem antidemokratičnosti daného politického uskupení či směru). U nás jsou to "sluníčkáři" a "kavárníci".
Navíc jsou to právě tito lidé, kdo přinášejí do civilizovaných společností naprosto nesmyslné a škodlivé změny a snaží se je násilím procpat, nejlépe různými pochybnými cestami, obcházejícimi nebo zcela ignorujícími a potlačujícími standardní demokratické procedury. I to je jeden z důvodů, proč tito lidé bojují zuřivě proti demokracii jako takové (případně se ji snaží deformovat do pravého opaku). Ve skutečně demokratickém (bez přívlastků) prostředí by neměli sebemenší šanci tyto magorismy prosadit.
To, že právě oni ječí, jak "populisté" "rozdělují společnost", je pokřik ve stylu známého "zloděj nejvíc křičí 'chyťte zloděje'". Je třeba tyto jejich bezcenné a demagogické lži odmítnout a právě jim pověsit na krky cedule rozvracečů a rozdělovačů společnosti, které si plně zasluhují.

Co s tím?

Cestu ukazuje Maďarsko, které vyhlásilo program vykopnutí antidemokratických emisarů ze země a dále i výrazná omezení pro nevládní organizace, aby se nemohly tak snadno dostat k penězům ze zahraničí, tedy zvednutí žlabu antidemokratům z těchto organizací. Pokud nebude zahálčivý a bezcenný životní styl těchto lidí financován různými "dobročinnými" (v reálu spíše zločinnými) organizacemi, budou nuceni si vydělávat na živobytí v reálné ekonomice, a nikoli v parazitní ekonomice nevládek.
Je třeba si uvědomit, že kdo (např.) myje stoly v KFC (nebo jiném podobném podniku), je pro společnost nevyčíslitelně násobně užitečnější, než třeba i šéf "nevládní organizace" se stovkami "zaměstnanců" (v reálu parazitů).
Je reálné se domnívat, že část členů těchto organizací získá kontaktem s reálnou ekonomikou (o níž nemají ani zdání, vyjma lživých skřeků z "politického školení mužstva"), a že se u nich projeví ono churchillovské "kdo není ve dvaceti komunistou, nemá srdce, kdo jím je ve třiceti, nemá rozum", a nastane u nich přeměna (či spíše dospění) v normální a užitečné příslušníky společnosti.
Podobná opatření je třeba co nejrychleji provést v celém bloku V4 a ideální by bylo, kdyby je provedly i další země východu EU.
Zcela jistě by bylo dobré i připravovat se na nějaké akce občanské neposlušnosti, pokud se budou ústavní činitelé a příslušné orgány státu příliš podvolovat zahraničním aktivistickým organizacím. Bylo by dobré ukázat, že "červené karty" mohou od občanů dostat i politici, příliš se podvolující antidemokratickým kavárenským a sluníčkářským povalečům. Řečeno velmi stručně: Politici se musejí začít bát občanů víc, než se tč. bojí různých bůhvíkým placených profesionálních řvounů z nevládek.
Prosazování proimigračních aktivit EU, spojené navíc (a zcela jistě nikoli bez vzájemné souvislosti) s masívním odzbrojováním obyvatelstva, zatímco u "uprchlíků" zbraně nikdo nekontroluje ani nezabavuje, je přinejmenším varující. Navíc proskočily na okraji mainstreamu (asi před rokem a něco) zprávy, že byly v Itálii a snad i ve Francii objeveny ilegální sklady zbraní (zcela jistě to byl jen vzorek toho, co reálně existuje, jakási špička ledovce). Takže je docela vysoká pravděpodobnost, že odzbrojení obyvatelstva má být plánovitě následováno otevřením těchto skladů pro "uprchlíky".
Bude zapotřebí vyvinout masívní tlak na politiky v čele státu k odmítnutí odzbrojovacích aktivit, i kdyby to mělo být spojeno s czexitem nebo, ještě lépe s V4exitem. Předpokládám, že odcházející státy by mohly uzavřít výhodné ekonomické smlouvy s rovněž odcházející Velkou Británií. Pro Velkou Británii bychom mohli udělat ještě něco: Dát jasně najevo, že zablokujeme vstup Skotska do EU, jehož odtržením tamní ultralevice pro případ brexitu vyhrožuje.
Struna, napínaná ultalevičáky ve vedebí EU, navíc akcentovanými proislámistickou politikou, i antidemokratickými "aktivisty" je už pořádně napjatá. Je možné, že při širším zapojení obyvatelstva do takovýchto sebeobranných aktivit postačí nárůst napětí k tomu, aby rupla.

Je zkrátka třeba začít oplácet stejné stejným. Na demonstraci sluníčkářských a kavárenských fašistů je třeba odpovědět naprosto stejně, ale v daleko větším počtu. Vytáhnou-li sluníčkáři tisíc červených karet na Zemana, je třeba jich vytáhnout deset tisíc na některého z prosluníčkářských a proislámistických politiků, nebo na všechny. Dále je třeba formovat síly k volbám, protože pokud v nich sluníčkáři vyhrají, budou to poslední svobodné volby na daleko delší dobu než byly volby s vítězstvím komunistů v roce 1946.

1 komentář:

  1. ...jen jak přesvědčit lidi, že jde opravdu do tuhého...

    OdpovědětVymazat