středa 25. května 2016

Ještě k těm antibiotikům

Nemocniční kmeny

V podmínkách naší civilizace jsou největším problémem nemocniční kmeny bakterií (případně i dalších původců nemocí), které mají velice často multirezistenci na antibiotika a rovněž i na desinfekční prostředky. Tyto kmeny způsobují tzv. nosokomiální (léčbou v nemocnici způsobené) nákazy, které jsou velice obávané nejen z toho důvodu, že se jedná o poškození pacienta, který může (a stále častěji se to stává) požadovat odškodné, ale i samotná léčba těchto nákaz je daleko náročnější a komplikovanější než nákaza "divokými" kmeny.
Málo je znám fakt, že uvedené kmeny velice drsně prodražují chod zdravotnictví, protože vynucují zavádění jednorázových pomůcek tam, kde jsme ještě před pár roky vystačili s jejich opakovanou sterilizací. Nejde jen o jehly a stříkačky, dnes už je tlak na jednorázovost i např. u optických systémů, které se strkají do pacienta různými tělesnými i umělými otvory. Jejich ohebné součásti, tvořené pryží nebo plastem, totiž nelze efektivně chemicky sterilizovat, protože se při ohybech na nich vytváří mikrotrhlinky, v jejichž nitru mohou přežít bakterie i naložení do jinak perfektně sterilizující směsi chemických látek. Navíc tato zařízení nelze, např. z důvodu přítomnosti optických prvků, sterilizovat párou nebo suchým teplem. Tedy je tendence uvedené přístroje dělit na "stabilní" část, která nepřijde do kontaktu s pacientem a lze ji recyklovat, a zbytek, který je jednorázový (nebo se recykluje mimo nemocnici např. vynětím nejdražších částí, jejich speciální sterilizací a následně použitím k výrobě nového zařízení).
Je pochopitelné, že nemocnice v zemích třetího světa na používání uvedené techniky v režimu jednorázovosti nemají prostředky. Konec konců, já ještě pamatuji doby, kdy se jednorázové jehly a stříkačky používaly nejméně třikrát a mezi jednotlivými použitími vyvářely či autoklávovaly. Důvodem byla ekonomická impotence socialistického státu. Stejně tak mají omezený přístup k desinfekčním prostředkům i rozvojové země. V případě islámských zemí je tento problém ještě akcentován náboženstvím, protože pravověrný muslim nesáhne na desinfekční prostředek s alkoholem (byť se jedná např. o propanol nebo amylalkohol či jiný "příbuzný" etanolu, o jejichž existenci neměl Mohamed při přednášení Koránu ani ponětí).
Výsledkem je katastrofální hygienická situace, která v souvislosti se včera zmíněnou absencí racionální politiky užívání antibiotik vede k silné selekci multirezistentních kmenů a jejich invazi do pacientů.

Nedá se tomu zcela zabránit ani u nás

Věnuji pietní vzpomínku jedné kolegyni, která zpracovávala problém rezistence kmenů bakterie Escherichia coli (ona je, až na výjimky a situace, kdy se dostane mimo střevo, nepatogenní, ale může předat geny rezistence na antibiotika i např. původci tyfu nebo bacilární úplavice). Měla soubor pacientů z lůžkových oddělení, pacientů ambulantních a studentů medicíny, které se jí podařilo ukecat ke spolupráci. Respektive soubory jejich E. coli, získaných z výtěrů konečníků.
Její původní představa byla taková, že nejvíce rezistentní kmeny budou mít pacienti "ležáci", protože ti jsou delší dobu v prostředí nemocnice a nějaké místní rezistentní kmeny se na ně přenesou, že následovat budou pacienti ambulantní, protože jejich kontakt se zdravotnickým zařízením je méně dlouhý a méně intenzívní, a nakonec budou studenti, coby zdravé osoby.
Praxe ukázala, že skutečně nejrezistentnější kmeny měli ležící pacienti, nicméně za těmi nasledovali studenti. Lze předpokládat, že v souvislosti s pobytem na odděleních prostě získají rezistentní kmeny také, a to sice v menším procentu než ležící pacienti, ale ve větším než pacienti ambulantní. Přitom jsou vedeni k mytí rukou a dodržování dalších hygienických zásad, nicméně to zřejmě nestačí (za určitých okolností může vznikat v prostředí nemocnice i infekční aerosol, jehož vdechnutí člověk nezabrání, leda by celý den chodil v masce).

Aspekt imigrace

V souvislosti s hromadnou migrací ze zemí třetího světa se dá s vysokou pravděpodobností očekávat, že dojde k šíření multirezistentních kmenů bakterií tamního původu do naší populace a následně i do našich zdravotnických zařízení. Tento drift by jistě nastal i bez fenoménu masové migrace, ale nastal by později a nástup multirezistentních kmenů by byl daleko pozvolnější.
Když se, v souvislosti se zneužíváním antibiotik, objevily ve třetím světě kmeny kapavky rezistentní na penicilín, trvalo několik let, než se objevily i ve vyspělých zemích, a to ještě sporadicky a u "klientely", provozující nadprůměrné sexuální aktivity v těchto zemích. V současné době můžeme očekávat skokový nárůst, potencovaný jak hygienickými podmínkami během migrace a v nouzovém ubytování, tak i hygienickými (ne)návyky migrujících osob.
Výsledkem bude skokový nárůst výskytu uvedených kmenů u populace, která přichází s migranty do nadprůměrného kontaktu (IMHO by nebylo od věci všechny "pomáhající" aktivisty strčit do karantény na dobu, než budou vyšetřeni, případně sanováni), a z ní se to přenese i na populaci normální. Během roku až dvou mohou v zemích "nenápadně" narůst náklady na léčbu některých infekcí (protože bude nutno nasadit dražší preparáty), případně se může objevit více případů infekce multirezistentním kmenem se špatnou prognózou.
Pomíjím fakt, že zdravotní potíže typu "turistických průjmů" mohou u místní populace vyvolat i zcela neškodné bakteriální kmeny, které si imigranti přinášejí s sebou (zde je ovšem určitá reciprocita: jim budou naprosto stejně vadit bakteriální kmeny zvyklé na nás). Tyto problémy budou narůstat s pokusy o "začlenení" migrantů.

Pochopitelně, uvedené problémy stoupenci migrace nehodlají a nebudou nijak řešit, ale spíše se je budou snažit maskovat, jako nedávné masové sexuální útoky.

2 komentáře:

 1. Zajímavý úhel pohledu na imigraci a na blízká setkání různých kultur. Nač strašit Marťany, že?

  Čte se to jako detektivka. Bohužel se mi zdá, že to není žádná fantasy, ale futurologie, podložená fakty.

  SF na tohle téma ještě nikdo nenapsal - aspoň o tom nevím i když těch "Smrtících epidemií" už bylo napsáno a natočeno dost.

  OdpovědětVymazat
 2. Mnohokrát děkuji za rozvinutí předchozího článku. Už jste tu před časem měl výborný příspěvek na téma zdravotního rizika v souvislosti s masovou (nelegální) migrací. Je dobře, že to tu znovu, protože na toto riziko prakticky nikdo veřejně neupozorňuje. Díky!

  S pozdravem
  věrný čtenář

  OdpovědětVymazat